PDA

View Full Version : Kho bạc thu trước 2% thuế GTGT của công trình xây dựng có trên 30% vốn của nhà nước thì khi viết HĐ đầu ra bên đơn vị có được khấu trừ?Trang : [1] 2

heo mapk
01-03-2011, 16:37
Dạ em là thành viên mới của diễn đàn. Em muốn nhờ các anh chị kế toán hiểu biết về luật và kế toán xây dựng giải thích giúp:" Bên đơn vị em là nhà thầu xây lắp công trình đường của xã do vốn nhà nước trả. Nhưng tại sao khi quyết toán công trình làm thủ tục trả tiền bên kho bạc lại thu trước 2% tiền thuế GTGT của tổng gói thầu? Em muốn hỏi việc thu như thế theo thông tư nào của chính phủ? tiền thuế đó là kế toán thì hạch toán sao? liệu sau này bên em phải nốp 8 hay 10% tổng thuế xuất ra của công trình?"
Anh chị ơi! giúp em với!

ductam0608
01-03-2011, 16:51
Bạn tìm hiểu thêm thuế vãng lai nhé, giành cho các Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên địa bàn khác

domai108
16-12-2011, 09:03
Bạn tìm hiểu thêm thuế vãng lai nhé, giành cho các Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên địa bàn khác

Lạ nhỉ! Đơn vị mình không hoạt động kinh doanh trên địa bàn khác mà vẫn bị thu. Mình tìm mãi mà không thấy công văn hay giấy tờ nào thông báo về vấn đề này: Mình cũng không nhận được chứng từ có liên quan đến việc đó mà chỉ thấy Chủ đầu tư thông báo (vì vậy cũng chỉ có họ mới lấy được chứng từ trên kho bạc) & nghe nói Vốn do ngân sách nhà nước cấp đều bị thu trước 2% như thế. Cty mình chỉ có 1 trụ sở chính, hoạt động chỉ trên địa bàn đăng ký kinh doanh....
Có ai rõ về vấn đề này không chỉ giúp với!

VTM
16-12-2011, 09:12
Lạ nhỉ! Đơn vị mình không hoạt động kinh doanh trên địa bàn khác mà vẫn bị thu. Mình tìm mãi mà không thấy công văn hay giấy tờ nào thông báo về vấn đề này: Mình cũng không nhận được chứng từ có liên quan đến việc đó mà chỉ thấy Chủ đầu tư thông báo (vì vậy cũng chỉ có họ mới lấy được chứng từ trên kho bạc) & nghe nói Vốn do ngân sách nhà nước cấp đều bị thu trước 2% như thế. Cty mình chỉ có 1 trụ sở chính, hoạt động chỉ trên địa bàn đăng ký kinh doanh....
Có ai rõ về vấn đề này không chỉ giúp với!

Bạn xem xét kỹ vấn đề "chủ đầu tư thông báo" nhé (yêu cầu họ cung cấp chứng từ), ......................................

lehoanglong74
16-12-2011, 09:39
Việc nộp 2% thuế GTGT tại địa phương thực hiện theo TT129/2008/TT-BTC.
Thông thường chủ đầu tư sẽ viết đồng thời 2 giấy rút tiền từ ngân sách:
1 - Nộp thuế thay nhà thầu ( sẽ chuyển lại bản chính cho nhà thầu )
2 - Chuyển số tiền còn được thanh toán (sau khi đã trừ thuế ) về tài khoản nhà thầu.
3 - Nhà thầu khi kê khai số tiền đã nộp 2% tại ngoại tỉnh kê mẫu 07 - Vãng lai ngoại tỉnh (xem phụ lục trong HTKK)

lqdung
16-12-2011, 10:18
Lạ nhỉ! Đơn vị mình không hoạt động kinh doanh trên địa bàn khác mà vẫn bị thu. Mình tìm mãi mà không thấy công văn hay giấy tờ nào thông báo về vấn đề này: Mình cũng không nhận được chứng từ có liên quan đến việc đó mà chỉ thấy Chủ đầu tư thông báo (vì vậy cũng chỉ có họ mới lấy được chứng từ trên kho bạc) & nghe nói Vốn do ngân sách nhà nước cấp đều bị thu trước 2% như thế. Cty mình chỉ có 1 trụ sở chính, hoạt động chỉ trên địa bàn đăng ký kinh doanh....
Có ai rõ về vấn đề này không chỉ giúp với!

Nội dung này được quy định tại Thông tư 28/2011/TT_BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính: "Kho bạc nhà nước trên địa bàn có trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào ngân sách nhà nước theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các dự án ODA thuộc diện chịu thuế GTGT"

domai108
20-12-2011, 15:09
Nội dung này được quy định tại Thông tư 28/2011/TT_BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính: "Kho bạc nhà nước trên địa bàn có trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào ngân sách nhà nước theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các dự án ODA thuộc diện chịu thuế GTGT"

Cảm ơn bạn nhiều nhé, mình đã đọc rồi. Tại hôm trước có hỏi một người họ bảo ở TT129, mà tìm ở TT129 lồi cả mắt ra không thấy đâu cả. Nhưng mình vẫn chưa biết khi kê khai thuế đầu ra như thế nào cả? Khi nào xuất hoá đơn thì mới kê hay khi làm thanh toán kho bạc thu trước thì làm bảng kê khai luôn?

quyen 14984
20-12-2011, 16:05
theo bên mình thì mình vẫn viết hóa đơn BT. Khi ra thuế thì bên thuế sẽ đối chiếu và trừ số tiền mình phải đóng đi thui
không biết cả nhà có ý kiến khác chỗ mình làm k

VTM
20-12-2011, 16:23
... Nhưng mình vẫn chưa biết khi kê khai thuế đầu ra như thế nào cả? Khi nào xuất hoá đơn thì mới kê hay khi làm thanh toán kho bạc thu trước thì làm bảng kê khai luôn?


theo bên mình thì mình vẫn viết hóa đơn BT. Khi ra thuế thì bên thuế sẽ đối chiếu và trừ số tiền mình phải đóng đi thui
không biết cả nhà có ý kiến khác chỗ mình làm k

Các bạn xem thêm:

Điều 24_TT28
...
Sau khi KBNN thực hiện kiểm soát và phê duyệt các chứng từ thanh toán cho các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN, các dự án ODA thuộc diện chịu thuế GTGT, KBNN thực hiện lập chứng từ nộp tiền vào NSNN theo mẫu quy định tại Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính.

Căn cứ vào hồ sơ chứng từ thanh toán được phê duyệt và chứng từ nộp tiền vào NSNN, Kho bạc nhà nước thực hiện thanh toán cho nhà thầu (bằng tổng số thanh toán trừ đi số thuế GTGT phải nộp), đồng thời thực hiện hạch toán thu NSNN (đối với khoản khấu trừ thuế GTGT). Kho bạc nhà nước trả chủ đầu tư để trả cho nhà thầu một liên chứng từ nộp tiền vào NSNN. Số thuế GTGT do Kho bạc nhà nước khấu trừ theo chứng từ nộp tiền vào NSNN này được trừ vào số thuế GTGT phải nộp của người nộp thuế là đơn vị nhận thầu. Chủ đầu tư thực hiện theo dõi việc giao nhận giấy nộp tiền với người cung cấp hàng hoá, dịch vụ. Trường hợp nếu chủ đầu tư thấy cần thiết phải lưu 1 liên chứng từ nộp tiền để đối chiếu với nhà thầu, thì chủ đầu tư chụp để lưu tại đơn vị.
Theo qui định trên thì việc xuất hóa đơn và kê khai thuế được tiến hành bình thường, chỉ khi bên nhận thầu nộp tiền cho số thuế GTGT phải nộp thì căn cứ vào chứng từ nộp tiền do kho bạc đã lập trước đó để khấu trừ lại 2% này.

vuthihuong86
23-12-2011, 10:51
Cho mình hỏi: vậy cách hạch toán trong trường hợp này là như thế nào vậy các bạn.
Mình hạch toán như thế này có đúng ko?
- Khi mình viết HĐ mình viết:
Nợ Tk131: giá trị HĐ có thuế
Có 5111: Giá trị HĐ chưa thuế
Có 3331: Thuế
- Khi nhận tiền trong tài khoản
Nợ Tk 121: Số tiền nhận được
Có tk: 131: Số tiền nhận
- Khi nhận được giấy thu 2% của kho bạc
Nợ Tk 3331: 2% Kho bạc thu
Có Tk 131: 2% kho bạc thu

domai108
15-02-2012, 09:24
Cho mình hỏi: vậy cách hạch toán trong trường hợp này là như thế nào vậy các bạn.
Mình hạch toán như thế này có đúng ko?
- Khi mình viết HĐ mình viết:
Nợ Tk131: giá trị HĐ có thuế
Có 5111: Giá trị HĐ chưa thuế
Có 3331: Thuế
- Khi nhận tiền trong tài khoản
Nợ Tk 121: Số tiền nhận được
Có tk: 131: Số tiền nhận
- Khi nhận được giấy thu 2% của kho bạc
Nợ Tk 3331: 2% Kho bạc thu
Có Tk 131: 2% kho bạc thu

Khi tiền vào TK thì cũng là lúc Kho bạc thu 2% thuế GTGT mà. Vậy nên mình nghĩ cái sau ghi bút toán kép đi.
Nợ 121: Số tiền đã trừ
Nợ 3331: 2% kho bạc thu
Có 131: số tiền thanh toán

volethanh83
28-03-2012, 23:45
Công ty mình đang gặp vấn đề như trên, mình đồng ý cách hạch toán của bạn vuthihuong86, tuy nhiên anh/ chị nào có thể hướng dẫn cách mình kê khai thuế cho trường hợp này không? Mình dùng phụ lục nào ? ( vì các phụ lục đều liên quan đến vãng lai ngoại tỉnh, nhưng đơn vị mình thi công trong địa bàn TP HCM, trụ sở chỉ có 1 mà thôi tại TP HCM luôn). Rất mong được hướng dẫn thêm...Cảm ơn nhiều..

Kế Toán Già Gân
29-03-2012, 08:00
Công ty mình đang gặp vấn đề như trên, mình đồng ý cách hạch toán của bạn vuthihuong86, tuy nhiên anh/ chị nào có thể hướng dẫn cách mình kê khai thuế cho trường hợp này không? Mình dùng phụ lục nào ? ( vì các phụ lục đều liên quan đến vãng lai ngoại tỉnh, nhưng đơn vị mình thi công trong địa bàn TP HCM, trụ sở chỉ có 1 mà thôi tại TP HCM luôn). Rất mong được hướng dẫn thêm...Cảm ơn nhiều..

Bạn dùng Phụ lục 01-5/GTGT - BẢNG KÊ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐÃ NỘP CỦA DOANH THU KINH DOANH XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT, BÁN HÀNG VÃNG LAI NGOẠI TỈNH để kê khai số tiền thuế GTGT đã tạm nộp.

Sau đó số liệu này sẽ tự động nhày vào chỉ tiêu: [39] - Tổng số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh của TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Mẫu số 01/GTGT)

volethanh83
02-04-2012, 11:14
Bạn dùng Phụ lục 01-5/GTGT - BẢNG KÊ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐÃ NỘP CỦA DOANH THU KINH DOANH XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT, BÁN HÀNG VÃNG LAI NGOẠI TỈNH để kê khai số tiền thuế GTGT đã tạm nộp.

Sau đó số liệu này sẽ tự động nhày vào chỉ tiêu: [39] - Tổng số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh của TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Mẫu số 01/GTGT)

Cháu cũng nghĩ vậy, nhưng đúng ra trường hợp này không phải là vãng lai ngoại tỉnh, vìCông trình cháu đang làm cũng thuộc địa bàn TP HCM, Cty cháu cũng thuộc địa bàn TP HCM luôn, mình vẫn kê khai thế luôn hở chú?

domai108
05-04-2012, 08:49
Cháu cũng nghĩ vậy, nhưng đúng ra trường hợp này không phải là vãng lai ngoại tỉnh, vìCông trình cháu đang làm cũng thuộc địa bàn TP HCM, Cty cháu cũng thuộc địa bàn TP HCM luôn, mình vẫn kê khai thế luôn hở chú?

Làm như bác Kế Toán Già Gân đi! Thuế bảo thế đó.

rongcon8688
05-04-2012, 09:05
Các kho bạc ở mỗi quận, huyện của Hà Nội và Hồ Chí Minh hoạt động độc lập với nhau (khác các tỉnh khác), đóng vai trò như kho bạc của mỗi tỉnh vậy, nên vì thế phải làm vãng lai ngoại tỉnh, lãnh đạo bảo thế bạn ạ :D

vangtrangto
05-04-2012, 09:50
Các kho bạc ở mỗi quận, huyện của Hà Nội và Hồ Chí Minh hoạt động độc lập với nhau (khác các tỉnh khác), đóng vai trò như kho bạc của mỗi tỉnh vậy, nên vì thế phải làm vãng lai ngoại tỉnh, lãnh đạo bảo thế bạn ạ :D

Đúng là con gái nuôi của bác KTGG trình bày có khác.

binhvannd
18-04-2012, 16:55
Chào bác Kế toán già gân. tôi cũng đang gặp vướng mắc về phụ lục 01-5/GTGT, nếu kê khai theo phụ lục này thì tại mục "Nơi nộp tiền thuế (KBNN)" cty phải kê là KBNN-nơi thu của Chủ đầu tư hay KBNN nơi nhận của Nhà thầu; còn mục "Cơ quan thuế quản lý hoạt động KD vãng lai" là cơ quan thuế nào. Rất mong các bác giúp đỡ!

tmicro90
19-04-2012, 09:02
Cho mình hỏi: vậy cách hạch toán trong trường hợp này là như thế nào vậy các bạn.
Mình hạch toán như thế này có đúng ko?
- Khi mình viết HĐ mình viết:
Nợ Tk131: giá trị HĐ có thuế
Có 5111: Giá trị HĐ chưa thuế
Có 3331: Thuế
- Khi nhận tiền trong tài khoản
Nợ Tk 121: Số tiền nhận được
Có tk: 131: Số tiền nhận
- Khi nhận được giấy thu 2% của kho bạc
Nợ Tk 3331: 2% Kho bạc thu
Có Tk 131: 2% kho bạc thu


Trường hợp Kho bạc đã khấu trừ trước 2% thuế GTGT rồi và Mình có hỏi cơ quan thuế thì họ nói cứ viết hóa đơn bình thường, tức là vẫn 10%; và nộp thuế bình thường 10% và số thuế nộp thừa đó sẽ được ghi vào sổ nộp, để khấu trừ lần sau, thật là vô lý phải ko; vậy là khác gì cơ quan thuế đã chiếm dụng 2% của Doanh nghiệp.

volethanh83
19-04-2012, 11:01
Trường hợp Kho bạc đã khấu trừ trước 2% thuế GTGT rồi và Mình có hỏi cơ quan thuế thì họ nói cứ viết hóa đơn bình thường, tức là vẫn 10%; và nộp thuế bình thường 10% và số thuế nộp thừa đó sẽ được ghi vào sổ nộp, để khấu trừ lần sau, thật là vô lý phải ko; vậy là khác gì cơ quan thuế đã chiếm dụng 2% của Doanh nghiệp.

Hic, thật sự mình đang rất đau đầu vì vấn đề này, chủ đầu tư chỉ thanh toán cho mình có 98%, mình đã xuất 100%, nhưng mình đi xin giấy thu 2% của kho bạc để làm cơ sở hạch toán giảm thuế GTGT phải nộp mà xin hoài chưa được, họ nói thông này còn mới, đang trình hướng giải quyết, tạm thời cứ trừ trước 2% đã, còn giấy thu của Kho bạc chưa có....rất mong anh cị có kinh nghiệm chỉ giúp mình phải làm sao để có giấy thu để hạch toán, trường hợp việc không có Giấy thu của Kho Bạc kéo dài thì phần hạch toán ghi nhận 2% đó kế toán mình phải làm sao? Xin cảm ơn...

tungac
19-04-2012, 14:30
có ai biết kê khai thuế GTGT 2% Kho bạc nhà nước tạm giữ không?
Hỏi thuế thì không được kê vào phụ lục 1-05. Khi phát sinh số thuế phải nộp thì k biết bù trừ thế nào
Cục thuế bó tay rồi. Tôi hỏi bằng văn bản mà trả lời chung chung

binhvannd
19-04-2012, 14:49
Theo tôi thấy kê vào PL 01-5 cũng được, giống như kiểu mượn tờ khai kê tạm ấy. Năm 2011 khi khai QT cty tôi cũng mượn PL 03-3A/TNDN để kê số thuế TNDN được miễn 30% theo NQ08/2011 đấy. Chỉ có điều tôi thắc mắc tại PL 01-5 có mục "Nơi nộp tiền thuế (KBNN)" là KBNN của bên CĐT hay bên nhà thầu, "CQ thuế Qlý..." của bên nào. Còn nữa, trường hợp nhà thầu B thuê thêm thầu phụ B'' để thi công thì B' có tiếp tục khấu trừ 2% của B'' hay không? Có ai biết xin chỉ giúp!

tungac
23-04-2012, 09:03
Không có cụ nào giải quyết được vụ kê khai thuế 2% từ nguồn vốn ngân sách này ah. Chắc phải làm công văn hỏi Bộ Tài chính thôi

domai108
26-04-2012, 10:32
có ai biết kê khai thuế GTGT 2% Kho bạc nhà nước tạm giữ không?
Hỏi thuế thì không được kê vào phụ lục 1-05. Khi phát sinh số thuế phải nộp thì k biết bù trừ thế nào
Cục thuế bó tay rồi. Tôi hỏi bằng văn bản mà trả lời chung chung

Mình đã làm rồi: Kê vào PL 01-5/GTGT đó, bạn cứ kê vào đó nó sẽ tự động nhẩy vào chỉ tiêu 39 trên tờ khai số tiền thuế GTGT đầu ra kho bạc đã trích trước.


Theo tôi thấy kê vào PL 01-5 cũng được, giống như kiểu mượn tờ khai kê tạm ấy. Năm 2011 khi khai QT cty tôi cũng mượn PL 03-3A/TNDN để kê số thuế TNDN được miễn 30% theo NQ08/2011 đấy. Chỉ có điều tôi thắc mắc tại PL 01-5 có mục "Nơi nộp tiền thuế (KBNN)" là KBNN của bên CĐT hay bên nhà thầu, "CQ thuế Qlý..." của bên nào. Còn nữa, trường hợp nhà thầu B thuê thêm thầu phụ B'' để thi công thì B' có tiếp tục khấu trừ 2% của B'' hay không? Có ai biết xin chỉ giúp!

Đương nhiên nơi nộp tiền thuế và cơ quản quản thuế quản lý hoạt động kinh doanh vãng lai ở đây là nơi Kho bạc và cơ quan thuế là nơi mà CĐT trích và nộp chứ không phải là của bên nhà thầu đâu bạn ạ. Nơi nào trực tiếp trích và nộp thì bạn kê khai vào đó.
Lưu ý: Việc kê khai này không nhất thiết phải là tháng nào kê tháng đó mà bạn có thể kê khai vào bất cứ thời gian nào khi bạn nhận được chứng từ ở Kho bạc bên CĐT cung cấp thì kê khai cũng được. VD: kho bạc trích trước 2% từ T11/2011 nhưng đến T4/2012 bạn mới lấy được chứng từ kho bạc về thì bạn mới kê khai cũng không sao cả. Miễm là không bị kê khai trùng là ok rồi.

volethanh83
03-05-2012, 15:17
Nhưng liệu không có chứng từ kho bạc do Chủ đầu tư cung cấp thì sao? Mình hỏi Chủ đầu tư hoài mà họ nói ko biết....hic..