PDA

View Full Version : Chuyển xếp bậc lương trong đơn vị hành chính sự nghiệp có thuluugu20002000
17-10-2011, 14:23
Các anh (chị) cho em hỏi, đơn vị em có mấy nhân viên trình độ Trung cấp và Cao đẳng, hiện giờ họ đang theo học Đại học và chuẩn bị ra trường, em không biết nếu họ có bằng Đại học thì sẽ nâng bậc lương cho họ thế nào và cần những thủ tục gì?
em ví dụ cụ thể nhé: + trình độ trung cấp đang hưởng hệ số lương: 2,46 khi có bằng Đại học thì họ sẽ hưởng hệ số lương tương ứng là bao nhiêu và cần những thủ tục gì?
+ Tương tự hệ số lương Cao đẳng của họ là 2,41 thì khi có bằng Đại học thì họ sẽ hưởng hệ số lương tương ứng là bao nhiêu và cần những thủ tục gì?

bLang
18-10-2011, 15:51
Bạn nghiên cứu trong nghị định 204/2006/NĐ-Cp. Trong đó bạn xem họ đang hưởng bậc gì thì chuyển lên tương đương.
Thủ tục chuyển thì cũng tùy quy định của Tỉnh. Ở tỉnh mình lúc trước thì chỉ cần xét tuyển (trong đó phải có bằng B ngoại ngữ, tin học, giấy chứng nhận QLNN bậc chuyên viên và những giấy tờ quy định khác tùy theo bậc được hưởng); bây giờ thì họ lại bắt thi tuyển. Cái này bạn có thể hỏi thêm bênm Sở Nội Vụ, họ sẽ hướng dẫn cho bạn

hoangxuanluong
18-10-2011, 16:19
Bạn nghiên cứu trong nghị định 204/2006/NĐ-Cp. Trong đó bạn xem họ đang hưởng bậc gì thì chuyển lên tương đương.

Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là nghị định 204/2004 chứ không phải 2006.

Các anh (chị) cho em hỏi, đơn vị em có mấy nhân viên trình độ Trung cấp và Cao đẳng, hiện giờ họ đang theo học Đại học và chuẩn bị ra trường, em không biết nếu họ có bằng Đại học thì sẽ nâng bậc lương cho họ thế nào và cần những thủ tục gì?
em ví dụ cụ thể nhé: + trình độ trung cấp đang hưởng hệ số lương: 2,46 khi có bằng Đại học thì họ sẽ hưởng hệ số lương tương ứng là bao nhiêu và cần những thủ tục gì?
+ Tương tự hệ số lương Cao đẳng của họ là 2,41 thì khi có bằng Đại học thì họ sẽ hưởng hệ số lương tương ứng là bao nhiêu và cần những thủ tục gì?
Các thủ tục chuyển xếp ngạch lương lương thì tôi không rành lắm, nhưng hình như về tăng bậc lương thì là thế này (không biết có đúng không, bạn tham khảo thêm nhé): trung cấp : 2,46 tương ứng Đại học là 3,33.
Cao đẳng 2,41 tương ứng với Đại học là 2.67.

doipgdls
18-10-2011, 19:42
Bác Hoangxuanluong hơi nhầm thì phải, khi chuyển ngạch thì sẽ chuyển theo nguyên tắc xếp lên bậc có hệ số lương tương đương gần nhất. ví dụ trường hợp bạn trên hỏi thì hệ số 2,46 của trung cấp (tương đương bậc 4 trung cấp) khi chuyển sang ngạch đại học sẽ được xếp vào bậc 1 của ngạch đại học (hệ số 2,34) vì 2,46-2,34<2,67-2,46 (2,34 <=> bậc 1 đại học, 2,67 <=> bậc 2 đại học) Tương tự như vậy 2,41 cao đẳng (bậc 2) sẽ được chuyển xếp sang bậc 1 đại học - hệ số 2.34

bLang
20-10-2011, 14:08
Bây giờ họ cho phép chuyển thẳng luôn bạn ơi chứ k quay lại từ đầu nữa. Nếu Trung cấp đang hưởng bậc 2 thì khi chuyển lên đại học họ cho hưởng thẳng luôn bậc 2 của bậc đại học.

Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là nghị định 204/2004 chứ không phải 2006.

đúng rồi, mình nhầm

tritrung
20-10-2011, 15:17
Không có chuyển ngang với chuyển thẳng bậc đâu các bác ơi, cán sự bậc 2 mới có 2,06 chuyển 1 phát sang bậc 2 chuyên viên là 2,67, trong khi xuất phát điểm hệ số lương của cán sự thấp mà 2 năm đã lên 1 bậc, chuyên viên thì 3 năm mới lên 1 bậc thì đâu có được.

Nguyên tắc chuyển là chuyển lên bậc cao hơn gần nhất, còn thời gian giữ bậc (để xét nâng bậc lương lần sau) thì tuỳ vào chênh lệch giữa hệ số lương ở ngạch mới so với hệ số lương ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ thì được tính từ ngày ký QĐ bổ nhiệm vào ngạch mới, còn nhỏ hơn thì tính từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.

Ví dụ như trường hợp bạn Luugu hỏi
* ngày 1/10/10 được xếp cán sự bậc 4 là 2,46
Ngày 1/10/11 được xếp vào ngạch chuyên viên bậc 2 là 2,67
-> chênh 0,21; trong khi chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cán sự là 0,2 <0,21 -> thời gian tính nâng lương lần sau là từ ngày 1/10/11

* ngày 1/10/10 được xếp chuyên viên A0 (cao đẳng) bậc 2 là 2,41
Ngày 1/10/11 được xếp vào ngạch chuyên viên bậc 2 là 2,67
-> chênh 0,26; trong khi chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch A0 là 0,31 >0,26 -> thời gian tính nâng lương lần sau là từ ngày 1/10/10

phuongtrinhv
21-11-2011, 14:37
Các bạn cho mình hỏi, cách tính chyển ngach lương cho CB -GV từ ngạch trung cấp mầm non sang ngạch đại học mầm non. Ví dụ như có cán bộ đang hưởng bậc 15115- hệ số 4.06 +VK 17%, nay đã có quyết định chyển ngạch sang bậc đại học thì mình tính họ vào bậc nào và hệ số là bao nhiêu. Giáo viên hưởng hệ số 3,86 khi chuyển sang bậc đại học mầm non thì được hưởng mức lương như thế nào. Các bạn giúp mình với nha.