PDA

View Full Version : Quyết toán báo cáo sử dụng ấn chỉ (Thuế TNCN)mt7
02-02-2012, 10:07
Thưa các anh chị, đơn vị tôi là dự án ODA. Hàng quý có kê khai và nộp thuế TNCN theo quy định.
Đồng thời hàng quý cũng nộp báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ (Chứng từ khấu trừ thuế TNCN).
Năm trước do không nhận được thông tin gì nên chúng tôi không làm quyết toán báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ.
Năm nay nghe cán bộ thuế ở bộ phận 1 cửa nói là phải làm nên tôi chưa biết xử lý như thế nào.
Xin ý kiến các a/c có nhiều kinh nghiệm giải đáp giúp. Cụ thể là thời hạn và cách thức nộp quyết toán trên như thế nào.
Trân trọng cảm ơn.

minhcong
15-02-2012, 12:57
Thưa các anh chị, đơn vị tôi là dự án ODA. Hàng quý có kê khai và nộp thuế TNCN theo quy định.
Đồng thời hàng quý cũng nộp báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ (Chứng từ khấu trừ thuế TNCN).
Năm trước do không nhận được thông tin gì nên chúng tôi không làm quyết toán báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ.
Năm nay nghe cán bộ thuế ở bộ phận 1 cửa nói là phải làm nên tôi chưa biết xử lý như thế nào.
Xin ý kiến các a/c có nhiều kinh nghiệm giải đáp giúp. Cụ thể là thời hạn và cách thức nộp quyết toán trên như thế nào.
Trân trọng cảm ơn.

Ấn chỉ trong trường hợp này là chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
- Thời hạn: Theo thông tư 28/2011 e) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính
- Mẫu biểu: Theo quyết định 30/2001

BỘ TÀI CHÍNH
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------
Số: 30/2001/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ IN, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ẤN CHỈ THUẾ
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;
Căn cứ các luật thuế, pháp lệnh Kế toán thống kê thuế.
Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/01/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước.
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này Chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế - Gọi tắt là "Chế độ quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế”.

BE CHI
13-03-2012, 15:59
Thưa các anh chị, đơn vị tôi là dự án ODA. Hàng quý có kê khai và nộp thuế TNCN theo quy định.
Đồng thời hàng quý cũng nộp báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ (Chứng từ khấu trừ thuế TNCN).
Năm trước do không nhận được thông tin gì nên chúng tôi không làm quyết toán báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ.
Năm nay nghe cán bộ thuế ở bộ phận 1 cửa nói là phải làm nên tôi chưa biết xử lý như thế nào.
Xin ý kiến các a/c có nhiều kinh nghiệm giải đáp giúp. Cụ thể là thời hạn và cách thức nộp quyết toán trên như thế nào.
Trân trọng cảm ơn.

Ở TP.HCM mình làm BÁO CÁO THANH, QUYẾT TOÁN SỬ DỤNG CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN HÀNG NĂM theo Mẫu số: BC-29/Hđ. Đã nộp cho năm 2011 và OK. Hạn chót là 31/03/2012.

minhcong
27-03-2012, 11:07
Ở TP.HCM mình làm BÁO CÁO THANH, QUYẾT TOÁN SỬ DỤNG CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN HÀNG NĂM theo Mẫu số: BC-29/Hđ. Đã nộp cho năm 2011 và OK. Hạn chót là 31/03/2012.

Cho mình hỏi là công ty bạn nộp tờ khai qua mạng chưa???
Nếu đã nộp tờ khai qua mạng rùi thì "quyết toán ấn chỉ" nộp qua mạng ntn???
Trên iHTKK chưa có mẫu này đúng ko???

spy girl
27-03-2012, 13:32
Ở TP.HCM mình làm BÁO CÁO THANH, QUYẾT TOÁN SỬ DỤNG CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN HÀNG NĂM theo Mẫu số: BC-29/Hđ. Đã nộp cho năm 2011 và OK. Hạn chót là 31/03/2012.

Chị ơi, chị cho em hỏi quyết toán CT khấu trừ thuế TNCN cũng dùng mẫu này luôn hả chị.
Nếu vậy, thủ tục để quyết toán chỉ cần điền vào mẫu BC-29/HĐ và mang mẫu số ST 10 lên Cục thuế thôi hay cần gì thêm nữa ko chị?
Do đây là năm đầu tiên em nộp quyết toán chứng từ khấu trừ thuế TNCN nên ko biết cần những giấy tờ gì cả. Chị vui lòng cho em biết với nha. Em cảm ơn chị nhiều.

minhcong
28-03-2012, 08:59
Chị ơi, chị cho em hỏi quyết toán CT khấu trừ thuế TNCN cũng dùng mẫu này luôn hả chị.
Nếu vậy, thủ tục để quyết toán chỉ cần điền vào mẫu BC-29/HĐ và mang mẫu số ST 10 lên Cục thuế thôi hay cần gì thêm nữa ko chị?
Do đây là năm đầu tiên em nộp quyết toán chứng từ khấu trừ thuế TNCN nên ko biết cần những giấy tờ gì cả. Chị vui lòng cho em biết với nha. Em cảm ơn chị nhiều.

Công ty mình bên cục thuế TP Hà Nội quản lý. Minh vừa đi nộp "quyết toán ấn chỉ thuế" nhưng cơ cục thuế TP Hà Nội không nhận. Họ bảo là năm nay không phải nộp
Nếu công ty bạn kê khai qua mạng thì để ý thấy: Báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ được nộp cùng với báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như gửi phụ lục của tờ khai thuế GTGT.

Hi vọng những thông tin này giúp được bạn.

vuthigai
28-03-2012, 09:30
Mỗi người 1 ý không hiểu làm theo mẫu nào nữa hic, mình đang có nguyên 1 cuốn ấn chỉ khấu trừ thuế TNCN mà không biết phải kê khai ntn gần kề ngày nộp rồi mà không biết sao đây hic?

spy girl
28-03-2012, 13:40
Công ty mình bên cục thuế TP Hà Nội quản lý. Minh vừa đi nộp "quyết toán ấn chỉ thuế" nhưng cơ cục thuế TP Hà Nội không nhận. Họ bảo là năm nay không phải nộp
Nếu công ty bạn kê khai qua mạng thì để ý thấy: Báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ được nộp cùng với báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như gửi phụ lục của tờ khai thuế GTGT.

Hi vọng những thông tin này giúp được bạn.

Vậy hả chị? Vì bên em là VPDD nước ngoài sợ bị thuế "chăm sóc" kỹ nên mới lo lắng vậy chứ hỏi nhiều công ty bạn em làm thì bạn em bảo là chẳng thấy nộp gì cả.
Sao chẳng có sự thống nhất gì ở đây hết, nên đến khi quyết toán thì nhiều doanh nghiệp cứ nháo nhào lên, không biết đường nào mà lần, hic.

minhcong
28-03-2012, 13:44
Vậy hả chị? Vì bên em là VPDD nước ngoài sợ bị thuế "chăm sóc" kỹ nên mới lo lắng vậy chứ hỏi nhiều công ty bạn em làm thì bạn em bảo là chẳng thấy nộp gì cả.
Sao chẳng có sự thống nhất gì ở đây hết, nên đến khi quyết toán thì nhiều doanh nghiệp cứ nháo nhào lên, không biết đường nào mà lần, hic.

Anh chứ không phải chị??? Hic

thuhuyen90
06-04-2012, 10:15
Anh chứ không phải chị??? Hic

anh minhcong ơi, anh đã nộp Báo cáo sử dụng ấn chỉ quý chưa a? Hôm trc e cũng lên Cục thuế HN, bà ý cho cái mẫu BC8/AC nhưng kêu là làm theo mẫu BC8/AC đã sửa,e tìm mờ mắt mà không thấy mẫu ấy.hix

[

Hgketoan
11-04-2012, 14:37
Bạn ơi, như Cty mình vẫn làm thì chứng từ thuế TNCN báo cáo hàng tháng theo mầu BC8/AC được sử dụng từ khá lâu, hiên nay vẫn chưa có sửa đổi gì.
Còn sau 6 tháng (tức là cuối tháng 6 và tháng 12 hàng năm) cty mình nộp thêm biểu mẫu kiểm kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN BC25/AC.
Chứng từ khấu trừ thuế TNCN và hóa đơn đều không phải làm quyết toán năm. Thông tin này mình đã trực tiếp hỏi cán bộ Phòng ấn chỉ.
Khi bạn nộp báo cáo liên quan tới chứng từ từ nhớ nói rõ để cán bộ Thuê không nhầm với báo cáo sử dụng hóa đơn nhé.

DHgtvt
16-04-2012, 15:44
Bên mình thì phải làm quyết toán năm đấy, còn quý thì có phải làm không bạn, mình nghe nói có bạn hỏi là phải làm, mình đã làm tháng 3 rồi còn quý thì k biết thế nào ai có biết chỉ giùm với

hadieu
17-04-2012, 16:25
Công ty mình bên cục thuế TP Hà Nội quản lý. Minh vừa đi nộp "quyết toán ấn chỉ thuế" nhưng cơ cục thuế TP Hà Nội không nhận. Họ bảo là năm nay không phải nộp
Nếu công ty bạn kê khai qua mạng thì để ý thấy: Báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ được nộp cùng với báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như gửi phụ lục của tờ khai thuế GTGT.

Hi vọng những thông tin này giúp được bạn.
Bác minhcong gửi phụ lục báo cáo tình hình sd ấn chỉ thế nào, em ko gửi kèm phụ lục được vì có 2 PL nhưng đều ko phải là báo cáo sd ấn chỉ

MinhTue1810
18-04-2012, 21:35
Bạn ơi, như Cty mình vẫn làm thì chứng từ thuế TNCN báo cáo hàng tháng theo mầu BC8/AC được sử dụng từ khá lâu, hiên nay vẫn chưa có sửa đổi gì.
Còn sau 6 tháng (tức là cuối tháng 6 và tháng 12 hàng năm) cty mình nộp thêm biểu mẫu kiểm kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN BC25/AC.
Chứng từ khấu trừ thuế TNCN và hóa đơn đều không phải làm quyết toán năm. Thông tin này mình đã trực tiếp hỏi cán bộ Phòng ấn chỉ.
Khi bạn nộp báo cáo liên quan tới chứng từ từ nhớ nói rõ để cán bộ Thuê không nhầm với báo cáo sử dụng hóa đơn nhé.

Năm 2011 mình vẫn nộp theo mẫu BC8/AC. Quý I/2012 mình đi nộp theo mẫu này bên chi cục thuế Từ Liêm họ vẫn thu, còn bên Ba Đình thì họ hướng dẫn về làm theo mẫu 14/TNCN hoặc làm theo mẫu TT30.

minhcong
19-04-2012, 08:10
Năm 2011 mình vẫn nộp theo mẫu BC8/AC. Quý I/2012 mình đi nộp theo mẫu này bên chi cục thuế Từ Liêm họ vẫn thu, còn bên Ba Đình thì họ hướng dẫn về làm theo mẫu 14/TNCN hoặc làm theo mẫu TT30.

Bạn có mẫu biểu thì đính kèm cho mọi người tiện tham khảo.
Minh đang làm theo mẫu 08/AC nhưng chưa đi nộp. Công ty mình do Cục thuế TP Hà Nội quản lý không biết có gì khác không.

blackrose208
20-04-2012, 09:32
Bạn kê khai theo mẫu BC8/AC và nộp kèm vào báo cáo sử dụng hóa đơn quý 1! ở phần gửi phụ lục của báo cáo sử dụng hóa đơn ý!mình cũng vừa nộp xong>
Chúc bạn thành công

MinhTue1810
20-04-2012, 12:56
Bạn có mẫu biểu thì đính kèm cho mọi người tiện tham khảo.
Minh đang làm theo mẫu 08/AC nhưng chưa đi nộp. Công ty mình do Cục thuế TP Hà Nội quản lý không biết có gì khác không.

Mình làm theo mẫu này nộp cho thuế Ba Đình.

hienxh2202
26-08-2013, 15:09
Bạn ơi! Bạn cũng làm dự án của ODA ah.Mình cũng mới làm cho dự án ODA, bạn cho mình hỏi bên dự án bạn có ký với chuyên gia nước ngoài không?Nếu có bên bạn làm thủ tục miễn giảm thuế TNCN cho chuyên gia nước ngoài và có gửi cho cơ quan thuế ko?Nhờ bạn có kinh nghiệm chỉ giùm.
[Only registered and activated users can see links]
Cảm ơn bạn