PDA

View Full Version : Hỏi về thủ tục tạm ngưng hoạt động của DN?kubonchen
06-08-2012, 17:02
Chào các bạn!
Cho mình hỏi để tạm ngưng hoạt động của DN cần những thủ tục giấy tờ gì?
Cám ơn mọi người!

ACC4RUM
06-08-2012, 20:37
Về pháp luật thuế, Theo điểm e khoản 2 Điều 9 Thông tư 28/2011/TT-BTC thì:
"Trước khi tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế phải có thông báo bằng văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (5) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:
- Tên, địa chỉ trụ sở, mã số thuế;
- Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng;
- Lý do tạm ngừng kinh doanh;
- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, đại diện của nhóm cá nhân kinh doanh, của chủ hộ kinh doanh.
Hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế phải thực hiện kê khai thuế theo quy định. Trường hợp người nộp thuế ra kinh doanh trước thời hạn theo thông báo tạm ngừng kinh doanh thì phải có thông báo bằng văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp đồng thời thực hiện nộp hồ sơ khai thuế theo quy định."
Về Luật Doanh nghiệp, phải làm văn bản thông báo theo mẫu tại PHỤ LỤC III-12 ban hành kèm Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 của Bộ KH-ĐT hướng dẫn thi hành Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

aztax
06-08-2012, 20:55
Về Luật Doanh nghiệp, phải làm văn bản thông báo theo mẫu tại PHỤ LỤC III-12 ban hành kèm Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 của Bộ KH-ĐT hướng dẫn thi hành Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.
Mình bổ sung thêm : thông báo theo mẫu tại PHỤ LỤC III-12 nộp tại sở kế hoạch đầu tư nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Top mo
07-08-2012, 14:30
Bạn Kubonchen tham khảo như dưới đây nhé!

HỒ SƠ TẠM NGỪNG KINH DOANH
(Theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp)

1- Thông báo tạm ngừng kinh doanh do đại diện pháp luật doanh nghiệp ký (theo mẫu quy định);
2- Quyết định về việc tạm ngừng kinh doanh của:
- Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký) (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
- Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký) (đối với công ty cổ phần)
- Chủ sở hữu (do Chủ sở hữu ký) (đối với công ty TNHH 1 thành viên);
3- Biên bản họp về việc tạm ngừng kinh doanh của:
- Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký) (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
- Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký) (đối với công ty cổ phần)
- Chủ sở hữu (do chủ sở hữu ký) (đối với công ty TNHH 1 thành viên);
4- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
5- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

Ghi chú: Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký và cơ quan thuế ít nhất 15 (mười lăm ngày) trước khi tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngưng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.
---------------------------------------------
- Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ

LƯU Ý:
- Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ.
- Có thể đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc đăng ký qua mạng điện tử tại địa chỉ website [Only registered and activated users can see links] hoặc [Only registered and activated users can see links]

freelancer
07-08-2012, 15:11
Tạm ngưng không quá 2 năm gửi cơ quan thuế, nhưng DN vẫn phải nộp thuế môn bài trong thời gian tạm ngưng, ko cần phải nộp các loại tờ khai thuế khác bạn nhé

bobeodangyeu
07-08-2012, 15:31
Chào các bạn!
Cho mình hỏi để tạm ngưng hoạt động của DN cần những thủ tục giấy tờ gì?
Cám ơn mọi người!
Tạm ngừng hoạt động kinh doanh ([Only registered and activated users can see links]) chỉ có giá trị khi đã được xác nhận trước tiên bởi cơ quan đăng ký kinh doanh, sau đó là cơ quan thuế theo Thông 80/2012/TT-BTC ([Only registered and activated users can see links])

nrylia
15-08-2012, 09:50
[Only registered and activated users can see links]

ketoan4mat
06-11-2012, 13:33
nếu trong tgian tạm ngưng có psinh vài cphí, dthu, nhưng ko psinh số thuế fải nộp, thì có ảnh hưởng gì ko AE?

pmtuan1988
09-11-2012, 22:33
[Only registered and activated users can see links]
Những hs gì vậy ban?
Bật mí để mọi ng cũng tham khảo luôn!!:))

lethuy300179
21-11-2012, 11:10
nếu trong tgian tạm ngưng có psinh vài cphí, dthu, nhưng ko psinh số thuế fải nộp, thì có ảnh hưởng gì ko AE?

mình xin tạm ngưng đến 28/2/2013, nhưng hiện nay có khách hàng xuất trả hàng, có hóa dơn trả hàng và mình xuất bán TSCD thanh lý máy móc thiết bị, vậy trong thởi gian tạm ngưng mình được phép xuất hóa đơn bán thanh lý tài sản kg.

ngothao2112
21-11-2012, 11:39
Mình bổ sung thêm : thông báo theo mẫu tại PHỤ LỤC III-12 nộp tại sở kế hoạch đầu tư nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Mình đã nộp công văn tại chi thuế nhưng chưa gửi cái phụ lục này cho sở kế hoạch, không biết cái phụ lục này nộp trễ có sao không nhỉ. Vì lý do chủ quan mình thấy chi cục thuế chỉ nhận mỗi công văn không yêu cầu giấy tờ gì thêm của sở kế hoạch như mọi hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh nên mình nghĩ nộp công văn là xong.hic

ngocvinh188
08-06-2013, 08:36
Mình xin chia sẻ một số giấy tờ cần làm khi tạm ngừng hoạt động công ty ([Only registered and activated users can see links])
Hồ sơ tạm ngừng hoạt động bao gồm:

a/ Hồ sơ gửi phòng đăng ký kinh doanh:

- Thông báo tạm ngừng hoạt động theo mẫu.

- Biên bản họp về việc tạm ngừng hoạt động.

- Quyết định tạm ngừng hoạt động.

- Giấy phép kinh doanh bản sao có chứng thực.

- Gửi kèm theo hồ sơ phải có xác nhận về tình trạng thuế của doanh nghiệp do cơ quan thuế xác nhận.

b/ Hồ sơ gửi bên cơ quan thuế:

- Công văn xin tạm ngừng hoạt động.

- Thông báo tạm ngừng hoạt động theo mẫu.

- Biên bản họp về việc tạm ngừng hoạt động.

- Quyết định tạm ngừng hoạt động.

- Giấy phép kinh doanh bản sao có chứng thực.

chukysovietnam
27-07-2013, 14:50
Cảm ơn bạn ngocvinh188 nhiều nhé, mình đang cần tìm hiểu nội dung này

lethunga2710
27-07-2013, 14:56
Cảm ơn bạn ngocvinh188 nhiều nhé, mình đang cần tìm hiểu nội dung này
DN bạn là TNHH hay cổ phần? TNHH thì làm theo các thủ tục sau:
a) Tên thủ tục hành chính: Thông báo tạm ngừng hoạt động của Công ty TNHH hai thành viên trở lên
b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:
Bước 1. Nộp hồ sơ: Doanh nghiệp nộp hồ sơ Thông báo về tạm ngừng hoạt động cho Phong Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư);
Bước 2. Kết quả: Cơ quan đăng ký kinh doanh vào sổ theo dõi, lưu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
c) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính:
Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước, hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện
d) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ;
+ Thành phần hồ sơ, gồm:
- Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu);
- Biên bản họp Hội đồng thành viên và quyết định của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp.
+ Số lượng bộ hồ sơ: 01 (bộ)
e) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:
f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư)
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư).
- Cơ quan phối hợp (nếu có ):
h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan ĐKKD vào sổ để theo dõi, lưu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
i) Phí, lệ phí:
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có);
- Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp;
l) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính;
m) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;
- Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP ngày 30/11/2007 của Chính phủ về một số giải pháp xử lý những vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng và cải cách một số thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp;
- Thông tư 14/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
- Thông tư Liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Tài Chính - Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

Còn đây là hồ sơ chung:
1/ Quy định pháp luật về việc tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp như sau:
Điều 156 Luật doanh nghiệp 2005:
a/ Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất mười lăm ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.
b/ Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
c/ Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp chủ nợ, khách hàng và người lao động có thoả thuận khác.

2/ Thời gian được tạm ngừng tối đa theo quy định:
a/ Được tạm ngừng tối đa 2 năm.
b/ Mỗi lần tạm ngừng tối đa là 1 năm, và được quyền gia hạn tạm ngừng 1 lần.

3/ Hồ sơ thông báo tạm ngừng hoạt động bao gồm:
a/ Hồ sơ gửi phòng đăng ký kinh doanh:
- Thông báo tạm ngừng hoạt động theo mẫu.
- Biên bản họp về việc tạm ngừng hoạt động.
- Quyết định tạm ngừng hoạt động.
- Giấy phép kinh doanh bản sao có chứng thực.
- Gửi kèm theo hồ sơ phải có xác nhận về tình trạng thuế của doanh nghiệp do cơ quan thuế xác nhận.
b/ Hồ sơ gửi bên cơ quan thuế:
- Công văn xin tạm ngừng hoạt động.
- Thông báo tạm ngừng hoạt động theo mẫu.
- Biên bản họp về việc tạm ngừng hoạt động.
- Quyết định tạm ngừng hoạt động.
- Giấy phép kinh doanh bản sao có chứng thực.
c/ Thời giạn thực hiện:
10 ngày làm việc.

ketoan4mat
29-07-2013, 09:50
Tạm ngưng không quá 2 năm gửi cơ quan thuế, nhưng DN vẫn phải nộp thuế môn bài trong thời gian tạm ngưng, ko cần phải nộp các loại tờ khai thuế khác bạn nhé
Cty đã hết tgian tạm ngưng 2 năm (vd: từ T5/2011 đến T5/2013), sau đó nộp những Tờ khai thuế cho 1 tháng kế tiếp (T6/2013), roii lại tiếp tục xin tạm ngưng 2 năm (từ T7/2013 đến T7/2015), thì vẫn hợp lý chứ?

nhocheodat
16-10-2013, 08:17
Các bạn có ai có mẫu xác nhận tình trạng thuế cho minh xin với? mà cái đó thì xin xác nhận ở phòng nào thế?