PDA

View Full Version : Văn bản quy định về độ bền vững của Nhà cửa kiên cố, nhà cửa khácMinhThong
02-02-2013, 11:57
Chào cả nhà,
Theo Phụ lục 1 "Khung thời gian sử dụng các loại tài sản cố định" ban hành kèm theo thông tư 203/2009 có quy định như sau:
G - Nhà cửa, vật kiến trúc
(1) Nhà cửa loại kiên cố là loại nhà ở, trụ sở làm việc, nhà văn phòng, khách sạn... được xác định là có độ bền vững Bậc I, Bậc II.
(2) Nhà cửa khác là nhà ở, trụ sở làm việc, nhà văn phòng... được xác định là có độ bền vững Bậc III, Bậc IV theo quy định của Bộ Xây dựng.

Như vậy để xác định được độ bền vững của các loại nhà cửa này thì mình căn cứ vào văn bản hương dẫn nào để xác định.
Mong các Bác xem dùm

Trân trọng