PDA

View Full Version : Xuất hóa đơn VAThuyenthy
28-02-2013, 21:26
Hiện nay công ty mình kinh doanh tàu du lịch chở khách. Ngoài các công ty thuê tàu lấy hóa đơn ra còn khá nhiêu khách lẻ. Vậy để khỏi phải viết nhiều tờ hóa đơn thì mình gộp tất cả khách lẻ trong tháng lại thành bảng kê rồi xuất 1 hóa đơn chung cho các khách lẻ này được ko? Xin vui lòng giải đáp cho mình nhé. Cảm ơn nhiều.:1luvu:

AFI
28-02-2013, 21:54
Bạn làm vậy đúng đấy, vì viết 1 lần cho 1 khách cũng được miễn là bạn khai đủ với bác thuế mà

tuanquanghw
28-02-2013, 22:28
Hiện nay công ty mình kinh doanh tàu du lịch chở khách. Ngoài các công ty thuê tàu lấy hóa đơn ra còn khá nhiêu khách lẻ. Vậy để khỏi phải viết nhiều tờ hóa đơn thì mình gộp tất cả khách lẻ trong tháng lại thành bảng kê rồi xuất 1 hóa đơn chung cho các khách lẻ này được ko? Xin vui lòng giải đáp cho mình nhé. Cảm ơn nhiều.:1luvu:
Bạn đọc kỹ điều 16 thông tư 153:

Điều 16. Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộcphải lập hóa đơn

1. Bán hàng hoá, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hoá, dịch vụ, giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.7 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hoá đơn này ghi là “bán lẻ không giao hoá đơn”.

bichvan.tax06
28-02-2013, 23:14
Hiện nay công ty mình kinh doanh tàu du lịch chở khách. Ngoài các công ty thuê tàu lấy hóa đơn ra còn khá nhiêu khách lẻ. Vậy để khỏi phải viết nhiều tờ hóa đơn thì mình gộp tất cả khách lẻ trong tháng lại thành bảng kê rồi xuất 1 hóa đơn chung cho các khách lẻ này được ko? Xin vui lòng giải đáp cho mình nhé. Cảm ơn nhiều.:1luvu:
Tại Khoản b, Điều 14- TT 153/2010/TT-BTC quy định :

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.
Vậy, với mỗi lần cung ứng hàng hóa, dịch vụ từ 200.000 đ trở lên thì Cty bạn vẫn phải xuất hóa đơn riêng lẻ cho từng khách lẻ đó mặc dù khách lẻ ko lấy hóa đơn. Không được phép lập bảng kê chi tiết rồi xuất chung trên 1 tờ hóa đơn. TH này " Một ngày gộp các khách lẻ đó và xuất chung trên 1 tờ hóa đơn còn không được, chứ nói gì một tháng ".
Trừ TH bán xăng dầu ...theo quy định :

Riêng đối với các đơn vị bán lẻ xăng dầu, nếu người mua không yêu cầu lấy hoá đơn, cuối ngày đơn vị phải lập chung một hoá đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hoá đơn phát sinh trong ngày.

+ Bạn chỉ được phép lập bảng kê cho các khách lẻ mua hàng hóa, dịch vụ dưới 200.000 đ/lần (khi khách lẻ đó ko có nhu cầu lấy hóa đơn) và xuất chung trên 1 tờ hóa đơnvào cuối ngày kèm bảng kê chi tiết của các khách lẻ( Không phải là cuối THÁNG mới gom lại xuất trên 1 tờ hóa đơn nhé )theo quy định tại Điều 16- TT 153/2010/TT-BTC :


Điều 16. Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộcphải lập hóa đơn
1. Bán hàng hoá, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hoá, dịch vụ, giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.7 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hoá đơn này ghi là “bán lẻ không giao hoá đơn”.
Với TH quy định tại Điều 16- TT 153/2010/TT-BTC, nếu bạn lập bảng kê chi tiết khách lẻ để xuất chung trên 1 hóa đơn tổng vào cuối ngày, lưu ý phải lập bảng kê theo mẫu 5.7 đính kèm tại phụ lục 5 ban hành kèm theo TT 153/2010/TT-BTC.

Tóm lại có 2 trường hợp khách lẻ :
1) KHÁCH LẺ mua trên 200.000 đ/ 1 lần => Ko lấy hóa đơn => Xuất bình thường

2)KHÁCH LẺ mua dưới 200.000 đ/1 lần => Ko lấy hóa đơn => Gom lại, cuối ngày lập bảng kê và xuất chung trên 1 tờ hóa đơn

huyenthy
04-03-2013, 10:24
Cảm ơn các đóng góp quý báu của ace nhé.

huyenthy
04-03-2013, 11:54
Nếu mình viết hđ số lượng khách lẻ này cho 1 cty du lịch A nào đó theo bảng kê có đc ko?

bichvan.tax06
04-03-2013, 16:10
Nếu mình viết hđ số lượng khách lẻ này cho 1 cty du lịch A nào đó theo bảng kê có đc ko?

Bạn ko nói thì...ai biết.

Được nhé nhưng rất ko nên. Tốt nhất, đằng nào cũng xuất gộp hóa đơn, chịu khó làm bảng kê chi tiết cho từng đối tượng khách lẻ. Đừng vì lazy mà đôi khi lại mất ăn mất ngủ vì lo ngay ngáy CT Du Lịch A thực tế chỉ phát sinh có 1 giao dịch trong ngày, còn lại là ảo tung chảo- của khách lẻ khác, lúc nào đầu cũng đặt dấu hỏi làm thế có sao ko ?vì rõ ràng ko đúng th­ực tế.

Mỗi lần giao dịch trong ngày (khách ko có nhu cầu lấy hóa đơn) dưới 200K/lần thì mới lập bảng kê và viết chung trên 1 tờ hóa đơn vào cuối ngày.

huyenthy
05-03-2013, 08:59
Vấn đề là các giao dịch đó đều > 200k thui mà nếu viết từng khách một chắc...hết 02 quyển hoá đơn luôn.

mrvanthuc
05-03-2013, 09:16
Vấn đề là các giao dịch đó đều > 200k thui mà nếu viết từng khách một chắc...hết 02 quyển hoá đơn luôn.
Hết 02 cuốn thì đặt in thêm chứ biết làm sao bạn?
Bán hàng trên 200k xem điều 14 thông tư 153/2010/TT-BTC

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.
Bán hàng dưới 200k xem Điều 16 thông tư 153/2010/TT-BTC

Điều 16. Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn
1. Bán hàng hoá, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hoá, dịch vụ, giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.7 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hoá đơn này ghi là “bán lẻ không giao hoá đơn”.

fy29
05-03-2013, 09:58
Bạn viết tay 2 cuốn thì oải rồi.
Một ngày mình viết 4 cuốn hóa đơn = 200 liên cơ mà.
Bạn nói với sếp đầu tư máy in kim và làm một chương trình trên excel in liên tục ra, nhanh lắm

huyenthy
05-03-2013, 16:30
Cảm ơn sự đóng góp của mọi người.

Có thêm 1 vấn đề nữa mình muốn được ace chỉ bảo: liên quan đến vấn để xuất hóa đơn vat trong đó có đồ uống có cồn. Mình đọc luật thuế tiêu thụ đặc biệt ghi từ 1/1/2013 thuế tiêu thụ đặc biệt của bia rượu là 50%. Khi mua hàng bên mình đã phải trả phần thuế này rồi vậy khi bán ra mình xuất hóa đơn có phải cộng thêm thuế tiêu thụ đặc biệt ko hay chỉ ghi thuế suất 10% cho bên mua thôi??? Tàu chở khách bên mình có dịch vụ ăn, uống.