PDA

View Full Version : Mẫu xác nhận không nợ thuế, hoàn thành nghĩa vụ thuế?binhminh966
16-04-2013, 15:21
Mọi người có biết mẫu xác nhận không nợ thuế, hoàn thành nghĩa vụ thuế mới nhất là mẫu nào không.
Mình đang cần để xin xác nhận và làm thủ tục tạm dừng hoạt động cho doanh nghiệp.

binhminh966
16-04-2013, 15:36
Mình tìm trên mạng những mỗi người đưa ra một mẫu không rõ mẫu nào đúng.

quynhhuong0291
16-04-2013, 15:43
Bạn tham khảo link này xem
[Only registered and activated users can see links]

binhminh966
16-04-2013, 15:56
Bạn tham khảo link này xem
[Only registered and activated users can see links]

Cảm ơn bạn, chủ đề trên mình đã xem nhưng không lấy đươc cái mẫu cụ thể, không biết cái mẫu này có quy định trong văn bản nào hay là mình tự viết, vì thấy rằng có người thì làm mẫu kế chi tiết từng khoản thuế, từng năm; người thì ghi chung chung một vài dòng, mình sợ khi đi nộp không được lại phải làm lại.

bichvan.tax06
16-04-2013, 20:04
Cảm ơn bạn, chủ đề trên mình đã xem nhưng không lấy đươc cái mẫu cụ thể, không biết cái mẫu này có quy định trong văn bản nào hay là mình tự viết, vì thấy rằng có người thì làm mẫu kế chi tiết từng khoản thuế, từng năm; người thì ghi chung chung một vài dòng, mình sợ khi đi nộp không được lại phải làm lại.
Chào bạn!
Theo quy định tại Khoản 1- Điều 37- TT 28/2011/TT-BTC, DN có quyền đề nghị CQ Thuế QL trực tiếp xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế :

Điều 37. Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế
1. Người nộp thuế có quyền đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế của từng loại thuế hoặc của tất cả các loại thuế (trừ các loại thuế ở khâu xuất nhập khẩu); hoặc đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận số tiền thuế, tiền phạt còn phải nộp đến thời điểm đề nghị xác nhận.
Tại Khoản 3, Điều 37 của TT trên có quy định :

3. Trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm ban hành văn bản xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Trường hợp cần kiểm tra, đối chiếu lại các thông tin về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế gửi thông báo cho người nộp thuế biết lý do chưa xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

Như vậy, DN bạn làm công văn gửi CQ Thuế đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của DN bạn nhé! Và CQ Thuế căn cứ vào CV mà Cty bạn gửi, họ sẽ ra CV trả lời xác minh số tiền thuế mà DN đã nộp, còn nợ đọng....

Tại Khoản 2- Điều 37- TT 28/2011/TT-BTC quy định công văn DN gửi CQ Thuế xác nhận nghĩa vụ NSNN phải đảm bảo 1 số thông tin như sau :


2. Văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế phải nêu rõ các nội dung:
- Tên người nộp thuế, mã số thuế;
- Số thuế phát sinh của từng loại thuế bao gồm cả số thuế do người nộp thuế khai trong hồ sơ thuế đã nộp cho cơ quan thuế và số thuế khoán, số thuế ấn định theo quyết định của cơ quan thuế;
- Số tiền phạt hành chính do vi phạm pháp luật thuế;
- Số tiền thuế, tiền phạt đã nộp;
- Số tiền thuế, tiền phạt còn nợ (nếu có).

binhminh966
17-04-2013, 11:22
Tại Khoản 2- Điều 37- TT 28/2011/TT-BTC quy định công văn DN gửi CQ Thuế xác nhận nghĩa vụ NSNN phải đảm bảo 1 số thông tin như sau :

2. Văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế phải nêu rõ các nội dung:
- Tên người nộp thuế, mã số thuế;
- Số thuế phát sinh của từng loại thuế bao gồm cả số thuế do người nộp thuế khai trong hồ sơ thuế đã nộp cho cơ quan thuế và số thuế khoán, số thuế ấn định theo quyết định của cơ quan thuế;
- Số tiền phạt hành chính do vi phạm pháp luật thuế;
- Số tiền thuế, tiền phạt đã nộp;
- Số tiền thuế, tiền phạt còn nợ (nếu có).

Theo như thông tin trên. Vậy thì nếu một công ty thành lập năm 2006, giờ tạm dừng hoạt động 1 năm thì sẽ phải liệt kế toàn bộ từng loại thuế, số thuế phát sinh, số thuế đã nộp, số thuế còn nợ, của tất cả các năm, và ghi rõ vào công văn để thực hiện việc xác nhận phải không?

quynhhuong0291
17-04-2013, 13:29
Bạn nghĩ đúng rùi đó, và bạn cũng ko quên pho to những chứng từ thuế đã nộp nữa nha, mẫu CV bạn xin mẫu chỉ là CV bạn đề nghị CCT kiểm tra lại và xác nhận tình trạng thuế của DN bạn thui, nó ko có mẫu thống nhất chung mà mổi DN tự soạn ra, sau đó CCT xem xét cấp giấy xác nhận ko nợ thuế cho DN sau khi DN đã QTT và nộp thuế đầy đủ.

binhminh966
17-04-2013, 15:40
Bạn nghĩ đúng rùi đó, và bạn cũng ko quên pho to những chứng từ thuế đã nộp nữa nha, mẫu CV bạn xin mẫu chỉ là CV bạn đề nghị CCT kiểm tra lại và xác nhận tình trạng thuế của DN bạn thui, nó ko có mẫu thống nhất chung mà mổi DN tự soạn ra, sau đó CCT xem xét cấp giấy xác nhận ko nợ thuế cho DN sau khi DN đã QTT và nộp thuế đầy đủ.

Cảm ơn bạn. Vậy thì lại phải làm nhiều việc rồi. :wall:

bichvan.tax06
18-04-2013, 12:52
Theo như thông tin trên. Vậy thì nếu một công ty thành lập năm 2006, giờ tạm dừng hoạt động 1 năm thì sẽ phải liệt kế toàn bộ từng loại thuế, số thuế phát sinh, số thuế đã nộp, số thuế còn nợ, của tất cả các năm, và ghi rõ vào công văn để thực hiện việc xác nhận phải không?
Căn cứ vào chứng từ nộp thuế bản lưu tại DN- bạn tập hợp rồi tạo bảng liệt kê trong CV theo năm.
Năm 2006:
Ngày tháng chứng từ nộp thuế - Loại thuế- kỳ thuế - số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế đã nộp, còn lại.
Các năm sau tương tự....

Sau đó, CQ Thuế căn cứ vào Công Văn xin xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của NNT + Căn cứ vào chứng từ nộp thuế của NNT lưu tại CQ Thuế. CQ Thuế sẽ ra văn bản xác minh gửi cho DN về việc thực hiện NSNN theo đề nghị của DN từ 2006->nay. Có thể văn bản xác minh của CQ Thuế gửi cho DN sẽ trùng hoặc không trùng với số liệu của DN gửi xin xác minh. Nếu có sự sai lệch, DN phải xuất trình bản gốc chứng từ nộp thuế để đối chiếu với CQ Thuế.
Khi gửi CV xin xác minh, DN ko phải photo chứng từ nộp thuế nộp kèm nhé! (Tôi đã xác minh các loại thuế, kể cả thuế vãng lai...chỉ phải làm CV xin xác minh, DN ko phải cung cấp bất cứ chứng từ gì.)


Bạn nghĩ đúng rùi đó, và bạn cũng ko quên pho to những chứng từ thuế đã nộp nữa nha, mẫu CV bạn xin mẫu chỉ là CV bạn đề nghị CCT kiểm tra lại và xác nhận tình trạng thuế của DN bạn thui, nó ko có mẫu thống nhất chung mà mổi DN tự soạn ra, sau đó CCT xem xét cấp giấy xác nhận ko nợ thuế cho DN sau khi DN đã QTT và nộp thuế đầy đủ.

Dòng gạch chân chưa đúng rồi ! Trong văn bản, TT 28/2011/TT-BTC không có chỗ nào quy định DN chưa QTT và chưa nộp thuế đầy đủ thì CQ Thuế ko được xác minh việc thực hiện NSNN của Người Nộp Thuế. DN có quyền yêu cầu CQ Thuế xác minh bất cứ lúc nào nếu thấy cần thiết, bạn nhé !