PDA

View Full Version : Bảng cân đối tài khoản không cânTrang : [1] 2 3

toan_nttt
01-03-2006, 16:42
Mình đang gặp rắc rối các bạn gỡ rối giúp mình nhe:
Việc là thế này năm ngóai khi làm quyết tóan thuế TNDN cho năm 2004 mình đã cộng sai nhưng đến bây giờ mình mới phát hiện ra và hiện tại mình không biết làm sao cho bảng cân đối kế tóan nó cân nữa. Khi dò để tìm ra chỗ sai thì mình thấy mình cộng sai khi cộng tổng SPS của TK 642 của 1 tháng, số tiền bị lệch là 01 đồng (thay vì là 1.000đ mà mình cộng còn có 9.999đ hà) bây giò mình phải làm sao đây? Giúp mình với. Cám ơn nhiều nhiều nhiều!!!:friend:

Đào Việt Cường
01-03-2006, 16:53
Dear toan_nttt,
--------------
Chắc bạn làm trên MS Excel?
Thiếu một 01 đồng thì có ai đòi đâu, nhưng bảng cân đối phát sinh mà không cân thì không được phép rồi. Rất may chênh lệch này là nhỏ, theo mình thì bạn cộng thêm một số x sao cho 0,1 < x < 0,5 vào dòng Phát sinh nợ TK 642 xem, tổng phát sinh TK642 không thay đổi nhưng tổng cộng phát thì sẽ tăng lên 1 đơn vị. Tất nhiên bạn cần điều chỉnh cho các tài khoản liên quan nữa (cũng tương tự như thế)
Đó là mẹo của mình để chữa cháy, còn không thì bạn làm bút toán điều chỉnh cũng không sao cả!

lequanghuy
02-03-2006, 08:32
Bạn kiểm tra lại chứng từ xem : nhiều khi hoá đơn họ lại ghi thiếu cho mình một đồng đó. Nếu không phải do chứng từ thì là do lỗi khi nhập dữ liệu vào máy ( nếu làm KT máy ) hay do bạn ghi dữ liệu vào sổ . Nếu bí quá mà không tìm được lỗi thì làm tròn lên 1 đồng cho cân ( cũng không cần quá cứng nhắc trong trường hợp này đâu ).

PHIHUNGVN
03-03-2006, 11:47
Mình đang gặp rắc rối các bạn gỡ rối giúp mình nhe:
Việc là thế này năm ngóai khi làm quyết tóan thuế TNDN cho năm 2004 mình đã cộng sai nhưng đến bây giờ mình mới phát hiện ra và hiện tại mình không biết làm sao cho bảng cân đối kế tóan nó cân nữa. Khi dò để tìm ra chỗ sai thì mình thấy mình cộng sai khi cộng tổng SPS của TK 642 của 1 tháng, số tiền bị lệch là 01 đồng (thay vì là 1.000đ mà mình cộng còn có 9.999đ hà) bây giò mình phải làm sao đây? Giúp mình với. Cám ơn nhiều nhiều nhiều!!!:friend:
Lệch mà không tìm ra được thì làm bút toán điều chỉnh thôi.

toan_nttt
04-03-2006, 09:57
Í mình là SDĐK của năm 2005 bị lệnh giữa Nợ và Có là 1đồng (số liệu lấy từ SDCK của 2004 đem qua), lệch là do mình cộng tổng SPS của TK 642 sai của tháng 10/2004 sai các TK khác thì đúng đến bây giờ thì mình phát hiện sai nhưng do bị lệch số dư đầu năm nên ko biết phải làm bút điều chỉnh như thế nào.
Giúp mình với sắp phải nộp BCTC rồi.

Đào Việt Cường
04-03-2006, 10:04
Dear toan_nttt,
--------------
Nếu vậy thì bạn làm bút toán điều chỉnh:
- Ngày... tháng .... năm 2005 (do bạn quyết định), điều chỉnh lỗi số học, ghi Nợ TK 642, số tiền 1 VND
- Phần thuyết minh BCTC bạn phải nêu rõ xử lý này!
- Có thể là bạn sẽ bị phạt đấy!
Theo cách của mình thì vẫn là: Cộng vào số dư đầu kỳ của bất kỳ (ít nhất 2) tài khoản chi phí một số tiền < 0,5 sao cho Tổng số dư các tài khoản được làm tròn tăng lên thêm 01 đơn vị là được!

toan_nttt
06-03-2006, 16:14
Mình cũng chưa hiểu lắm để làm, nhưng mình sẽ tìm hiểu vì mình mới gặp trường hợp này lần đầu. À! Mà bạn nói phạt, vậy phạt khỏan bao nhiêu vậy khoảng bao nhiêu vậy? Để mình để dành tiền đóng phạt.

PHIHUNGVN
07-03-2006, 08:30
điều chỉnh có thể làm thế này
- Điều chỉnh do con số số học làm tròn: với cái này bạn làm một chứng từ ghi điều chỉnh số do làm tròn số và ghi bút toán đơn ( với cái này thì bạn phải tìm ra nó lệch ở nội dung nào, tài khoản nào).
- Nếu điều chỉnh kép thì làm một bút toán điều chỉnh và chờ xử lý sau, sau khi tìm ra.

MinhTue1810
20-02-2009, 08:41
Cả nhà ơi cho mình hỏi.
Vì công ty mới thành lập nên phát sinh rất ít.
1. Góp vốn kinh doanh: 750.000.000 = Tổng nguồn vốn
2. Tổng tài sản:
a. Tiền và các khoản tương đương tiền: 6.559.794
b. Các khoản phải thu khác: 700.000.000 (cho vay)
Tớ lên bảng cân đối cân đối kế toán trên 1.3.1. chỉ có 3 bút toán phát sinh như vậy thôi.
Như vậy Tài sản không bằng nguồn vốn
Số tiền chênh lệhc: 43.440.205 cho vào chỉ tiêu nào?
Cảm ơn cả nhà

Bong05
20-02-2009, 08:47
Cả nhà ơi cho mình hỏi.
Vì công ty mới thành lập nên phát sinh rất ít.
1. Góp vốn kinh doanh: 750.000.000 = Tổng nguồn vốn
2. Tổng tài sản:
a. Tiền và các khoản tương đương tiền: 6.559.794
b. Các khoản phải thu khác: 700.000.000 (cho vay)
Tớ lên bảng cân đối cân đối kế toán trên 1.3.1. chỉ có 3 bút toán phát sinh như vậy thôi.
Như vậy Tài sản không bằng nguồn vốn
Số tiền chênh lệhc: 43.440.205 cho vào chỉ tiêu nào?
Cảm ơn cả nhà
Nếu đã góp đủ 750 tr thì bạn xem lại đường đi của dòng tiền đi. Trên bạn kê mới có các khoản phải thu và tiền cuối kỳ, còn các khảon chi phí nó nằm ở đâu??? chi phsi bán hàng, chi phí quản lý....

MinhTue1810
20-02-2009, 08:55
- Chi phí:
+ Tiền lương 60.000.000
+ Thuế môn bài: 1.500.000
+ Chi phí QLKD: 71.247.473
+ Chi phí khác: 24.960
(Số liệu lấy trên Bảng cân đối Tài khoản)

vitcon75
20-02-2009, 08:57
Số tiền chênh lệhc: 43.440.205 cho vào chỉ tiêu nào?
Cảm ơn cả nhà

Số tiền chênh lệch: 43.440.206 chứ nhỉ ???? :005:
Theo mình thì số tiền này sau khi bạn góp đủ vốn nằm ở Tổng Tài sản = Tài sản lưu động + Tài sản cố định.
Vậy chỉ còn xác định nó nằm ở TK111 hay TK nào trong khối tài sản thôi, khi đó bạn có số dư trên bảng Cân đối phát sinh các tài khoản là cân thôi mà.

thuytinhxanh
20-02-2009, 09:04
Các bạn ơi cho mình hỏi trong thuyết minh báo cáo tài chính nếu phần nào cty không có số liệu thì có cần ghi không?Hay vẫn phải ghi hết những mục giống mẫu ra?Các bạn giup mình nhé? Mình cám ơn các bạn nhiều

MinhTue1810
20-02-2009, 09:10
Số tiền chênh lệch: 43.440.206 chứ nhỉ ???? :005:
Theo mình thì số tiền này sau khi bạn góp đủ vốn nằm ở Tổng Tài sản = Tài sản lưu động + Tài sản cố định.
Vậy chỉ còn xác định nó nằm ở TK111 hay TK nào trong khối tài sản thôi, khi đó bạn có số dư trên bảng Cân đối phát sinh các tài khoản là cân thôi mà.

Em cảm ơn anh.
Trên Bảng cân đối tài khoản:
Phần tiền mặt số phát sinh nợ: 831.223.450
Phát sinh có: 824.663.656
Số dư cuối kỳ: 6.559.794.
Em đọc các chỉ tiêu trên khối tài sản thì cũng không biết là cho vào tài sản nào nữa. :wall:

VanTu
20-02-2009, 09:26
Các bạn ơi cho mình hỏi trong thuyết minh báo cáo tài chính nếu phần nào cty không có số liệu thì có cần ghi không?Hay vẫn phải ghi hết những mục giống mẫu ra?Các bạn giup mình nhé? Mình cám ơn các bạn nhiều

Mẫu thì phải đầy đủ như vậy, còn những chỉ tiêu không có số liệu thì mình cứ để trống- cũng như biểu mẫu của bảng cân đối kế toán vậy thôi.

levanton
20-02-2009, 10:48
Cả nhà ơi cho mình hỏi.
Vì công ty mới thành lập nên phát sinh rất ít.
1. Góp vốn kinh doanh: 750.000.000 = Tổng nguồn vốn
2. Tổng tài sản:
a. Tiền và các khoản tương đương tiền: 6.559.794
b. Các khoản phải thu khác: 700.000.000 (cho vay)
Tớ lên bảng cân đối cân đối kế toán trên 1.3.1. chỉ có 3 bút toán phát sinh như vậy thôi.
Như vậy Tài sản không bằng nguồn vốn
Số tiền chênh lệhc: 43.440.205 cho vào chỉ tiêu nào?
Cảm ơn cả nhà

Trước hết bạn phải định khoản vào các sổ cái, rút số dư. lên bảng Đối chiếu số phát sinh các tài khoản rồi mới lấy số liệu nhập vào Bảng Cân đối kế tóan.

QuynhDoan
26-02-2009, 17:14
Cả nhà ơi cho mình hỏi.
Vì công ty mới thành lập nên phát sinh rất ít.
1. Góp vốn kinh doanh: 750.000.000 = Tổng nguồn vốn
2. Tổng tài sản:
a. Tiền và các khoản tương đương tiền: 6.559.794
b. Các khoản phải thu khác: 700.000.000 (cho vay)
Tớ lên bảng cân đối cân đối kế toán trên 1.3.1. chỉ có 3 bút toán phát sinh như vậy thôi.
Như vậy Tài sản không bằng nguồn vốn
Số tiền chênh lệhc: 43.440.205 cho vào chỉ tiêu nào?
Cảm ơn cả nhà

Theo mình, các nghiệp vụ phát sinh của bạn còn thiếu đó. Một công ty mới thành lập, dù hoạt động ít hay nhiều thì vẫn phải có khoản trả lương cho công nhân viên chứ, bạn kiểm tra xem khoản tiền mặt bị hao hụt như vậy thì đã chi khoản 334 chưa, và có khoản 131 nào ko bạn nhé.

WINTU
08-03-2009, 01:58
Cả nhà ơi cho mình hỏi.
Vì công ty mới thành lập nên phát sinh rất ít.
1. Góp vốn kinh doanh: 750.000.000 = Tổng nguồn vốn
2. Tổng tài sản:
a. Tiền và các khoản tương đương tiền: 6.559.794
b. Các khoản phải thu khác: 700.000.000 (cho vay)
Tớ lên bảng cân đối cân đối kế toán trên 1.3.1. chỉ có 3 bút toán phát sinh như vậy thôi.
Như vậy Tài sản không bằng nguồn vốn
Số tiền chênh lệhc: 43.440.205 cho vào chỉ tiêu nào?
Cảm ơn cả nhà
số tiền 43.440.205 là số lổ đó bạn ơi . Bạn thể hiện số âm ở phần lãi chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán
[Only registered and activated users can see links]
chúc sức khoẻ

hang_nguyen
10-03-2009, 09:20
số tiền 43.440.205 là số lổ đó bạn ơi . Bạn thể hiện số âm ở phần lãi chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán
[Only registered and activated users can see links]
chúc sức khoẻ
Đúng rùi đó bạn ah, số tiền 43.440.205 đó là số tiền lỗ trong kỳ, như vậy thì tổng nguồn vốn và tài sản của bạn sẽ bị giảm xuống. Bạn ghi số lỗ này vô phần: lợi nhuận chưa phân phối và ghi số âm

tham an
17-03-2009, 15:03
Giúp mình với pà con ơi ! không biết vì lý do gì mà bảng cân đối tài khoản của mình ko cân, Pà con nào biết chỉ giúp mình với. Mình đang cần gấp. Thanks

ATM919
17-03-2009, 15:08
Giúp mình với pà con ơi ! không biết vì lý do gì mà bảng cân đối tài khoản của mình ko cân, Pà con nào biết chỉ giúp mình với. Mình đang cần gấp. Thanks
- Bạn kiểm tra lại số dư các tài khoản, đầu kỳ, phát sinh trong kỳ và cuối kỳ, kiểm tra lại các TK xem hạch toán đã đúng chưa? Bảng cân đối phát sinh sẽ không cân nếu nghiệp vụ kinh tế phát sinh bạn hạch toán sai vào TK liên quan.

lybinh84
18-03-2009, 10:25
bạn xem lại các tài khoản hạch toán đúng và hết chưa, xem chuyển số số đầu kỳ, số phát sih, số dư cuối kỳ có đúng với tài khỏan mình đã hạch toán không

tamnt07
18-03-2009, 10:48
Bạn kiểm tra số chênh lệch giữa tổng bên nợ và bên có, có thể số chênh lệch nằm ngay tại một tài khoản nào đó khi chuyển từ bảng cân đối phát sinh sang bảng cân đối tài khoản.
Kiểm tra số dư tài khoản mẹ từ các tài khoản con cộng đã đủ chưa, kiểm tra các tài khoản có số dư âm, các tài khoản thuế, các tài khoản kết chuyển,...
Dựa trên kinh nghiệm những lần tìm ra trước, thường hay lệch ở đâu....
Nói chung là rất nhiều...

Phan Thi Tu Anh
19-03-2009, 14:07
Các bạn ơi, cho mình hỏi.
Quỹ khen thưởng, phúc lợi của mình đang bị âm.
Mà HTKK 2.0 không cho nhập số âm.
Làm sao bi giờ?????

ngotuanh
19-03-2009, 14:09
Em phải hạch toán từ chứng từ gốc, lên bảng cân đối số phát sinh rồi mới lên bảng cân đối tài khoản, chứ em hòi như vậy mọi người chỉ có thể đoán mò cho em mà thôi.