PDA

View Full Version : Cách hạch toán xử lý nguyên vật liệu thừa, thiếu như thế nào?roesiro
28-08-2010, 16:34
Mọi người có thể nói rõ cho em cách hạch toán xử lý nguyên vật liệu thừa,thiếu như thế nào được ko.Em đang rất cần để làm bài kiểm tra :wall:

cachep87
29-08-2010, 15:52
Mọi người có thể nói rõ cho em cách hạch toán xử lý nguyên vật liệu thừa,thiếu như thế nào được ko.Em đang rất cần để làm bài kiểm tra :wall:
Trường hợp thừa (thiếu) khi mua hàng
1./ Đối với Hàng thừa

- Nếu nhập kho toàn bộ số hàng:

+ Căn cứ vào chứng từ:
Nợ TK 152,153,156: Trị giá toàn bồ hàng
Nợ TK 133: Thuế được khấu trừ nếu có
Có TK 331: Tổng giá thanh toán theo hóa đơn
Có TK 338(1): Giá trị hàng thừa

+ Căn cứ vào quyết định xử lý (khi có quyết định xử lý):
--> Nếu trả lại cho người bán
Nợ TK 338(1)
Có TK 152,153,156
--> Nếu DN mua tiếp số hàng thừa (Bên bán phải viết hóa đơn bổ sung)
Nợ TK 338(1)
Nợ TK 133: Thuế hàng thừa nếu có
Có TK 331: Số tiền hàng thừa cần thanh toán
--> Nếu hàng thừa không xác định được nguyên nhân (ghi tăng thu nhập khác or ghi giảm giá vốn)
Nợ TK 338(1)
Có TK 711, 632

- Nếu chỉ nhập kho theo số ghi trên hóa đơn:

+ Căn cứ vào hóa đơn:
Nợ TK 152,153,156
Nợ TK133: Thuế được khấu trừ nếu có
Có TK 331: Tổng giá thanh toán

+ Số hàng thừa coi như giữ hộ người bán, ghi nhận hàng thừa vào TK ngoài bảng:
Nợ TK 002: Giá trị hàng thừa (khi xử lý hàng thừa ghi Có TK 002)

2./ Đối với hàng thiếu

Khi phát hiện hàng thiếú thì căn cứ vào Biên bản kiểm nhận để thông báo cho các đối tượng liên quan biết và xác định nguyên nhân

- Khi nhập kho, căn cứ vào chứng từ
Nợ TK 152,153,156: Gái trị hàng thực nhận
Nợ TK 133: Thuế được khấu trừ nếu có
Nợ Tk 138 (1): Giá trị hàng thừa chờ xử lý
Có TK 331: Tổng giá thanh toán

- Khi Xác định được nguyên nhân, că cứ vào quyết định xử lý:

+ Nếu do bên bán giao thiếu và phải giao tiếp số hàng thiếu, căn cứ vào chứng từ
Nợ TK 152,153,156
Có TK 138(1)
+ Nếu xác định người chịu bồi thường, căn cứ vào chứng từ
Nợ TK 138(8), 111, 334
Có Tk 138(1)
+ Nếu không xác định được nguyên nhân
Nợ TK 632
Có TK 138(1)

cachep87
29-08-2010, 19:59
Trường hợp hàng thừa (thiếu) do kiểm kê lại

1./ Đối với hàng thừa

- Căn cứ vào biên bản kiểm kê
Nợ TK 152,153,156
Có TK 338(1): Giá trị hàng thừa chờ xử lý

- Khi xử lý hàng thừa (ghi tăng thu nhập khác or ghi giảm giá vốn)
Nợ TK 338(1)
Có TK 711, 632

2./ Đối với hàng thiếu

- Căn cứ vào biên bản kiểm kê hàng
Nợ TK 138(1): Giá trị hàng thiếu
Có TK 152,153,156

- Khi xử lý hàng thiếu ( không xác định được nguyên nhân)

+ Nếu hàng thiếu trong định mức thì ghi nhận tăng chi phí quản lý
Nợ TK 642
Có TK 138(1): Giá trị hàng thiếu
+ Nếu vượt ngoài định mức thi ghi nhận vào giá vốn
Nợ TK 632
Có TK 138(1): Giá trị hàng thiếu

- Khi xử lý hàng thiếu ( xác định được người chịu trách nhiệm, bồi thường)
Nợ TK 138(8), 111, 334
Có Tk 138(1): Giá trị hàng thiếu

Thân!

sinhvien1986
29-08-2010, 20:01
Nếu thừa thì hạch toán qua TK 3381
Nếu thiếu thì hạch toán qua TK 1381

ketoankt2010
16-09-2010, 16:36
làm thế nào phân biệt hàng xuất bán ra nước ngoài và hàng trong nước
chào cả nhà mong cả nhà giúp đỡ
Cty mình cty xuất nhập khẩu nhưng trong tháng có cả hàng bán trong nước và nước ngoài mình muốn
phân biệt hàng bán trong nước và bán ra nước ngoài dễ theo dỏi nhưng không biết định khoản làm sao cả
mong cả nhà có ai biết chỉ dùm mình với cám ơn cà nhà nhiểu
hàng bán trong nước đk nợ 6322/có 1562,nợ 1312/có 5111 thuế 1312/có 33311
hàng bán ra nước ngoài đk nợ 6321/có 1561,nợ 1311/có 5511 thuế 1311/có 33311
cà nhà xem ai có cách nào chỉ giúp mình với

khanh12358
01-11-2010, 23:22
- Cho mình hỏi khi ta nhập NL,VL, phát hiện thiếu, chẳng hạn nhập 1000kg, đơn giá 10, nhưng trên hoá đơn là mua 1100kg (tất cả đều chưa tính 10% VAT). Tỷ lệ hao hụt trong định mức là 2%. Số hàng thiếu chưa xác định được nguyên nhân. Vậy ta định khoản như thế nào?
- Mình thấy có chút khác biệt giữa giá vốn thực tế và giá gốc hàng tồn kho. Đó là giá vốn thực tế có thêm khoản "hao hụt tự nhiên trong định mức trong quá trình mua vật tư". Vậy khi định khoản số hàng nhập trên ta định khoản theo giá gốc hay giá vốn thực tế?

phapha
02-11-2010, 10:47
Chào cả Nhà !!

Mong cả nhà giúp mình với, mình bị vướng về cái kho NVL và hàng hoá. cà nhà cho mình hỏi khi cuối tháng mà kho mình bị âm thì xử lý thế nào ạh?
Cảm ơn cả nhà

cachep87
07-11-2010, 15:38
Chào cả Nhà !!

Mong cả nhà giúp mình với, mình bị vướng về cái kho NVL và hàng hoá. cà nhà cho mình hỏi khi cuối tháng mà kho mình bị âm thì xử lý thế nào ạh?
Cảm ơn cả nhà

Không có hàng hóa mà vẫn xuất hàng....:wall:

khanh12358
07-11-2010, 16:03
Bạn cachep ơi, nếu khi nhập kho phát hiện thiếu hàng mà ta ko xác định được nguyên nhân, ko bắt bồi thường thì số hàng trong định mức vẫn hạch toán vào 152/153/156 làm tăng đơn giá, còn số hàng hao hụt ngoài định mức thì ta cho vào đâu? 632 chăng?

cachep87
08-11-2010, 08:22
Bạn cachep ơi, nếu khi nhập kho phát hiện thiếu hàng mà ta ko xác định được nguyên nhân, ko bắt bồi thường thì số hàng trong định mức vẫn hạch toán vào 152/153/156 làm tăng đơn giá, còn số hàng hao hụt ngoài định mức thì ta cho vào đâu? 632 chăng?

Theo chuẩn mực kế toán số 02_Hàng Tồn KHo: Giá gốc hàng tồn kho bao gồm Chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Chi phí mua


06. Chi phí mua của hàng tồn kho bao gồm giá mua, các loại thuế không được hoàn lại, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho. Các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng mua do hàng mua không đúng quy cách, phẩm chất được trừ (-) khỏi chi phí mua.

Chi phí không tính vào giá gốc hàng tồn kho


11. Chi phí không được tính vào giá gốc hàng tồn kho, gồm:

(a) Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công và các chi phí sản xuất, kinh doanh khác phát sinh trên mức bình thường;

==> Hao hụt trong quá trình vận chuyển vượt định mức sẽ không được tính vào giá gốc hàng tồn kho (sẽ tính vào chi phí, TK 632), hao hụt trong định mức vẫn ghi nhận vào giá gốc (ghi tăng giá trị hàng tồn kho)

newaccounting
08-11-2010, 10:48
Cachep87 cho mình hỏi tý nhé. Theo thông TT120 thì trường hợp NVL giao thiếu so với hóa đơn có biên bản xác nhận của hai bên nhưng trường hợp bên bán không chấp nhận giao bù vì giá cả hiện tại đã tăng cao nhiều hơn lúc thiếu thì bên bán có thể xuất hóa đơn điều chỉnh. Nhưng mình không rõ lắm hóa đơn điều chỉnh như thế nào? Sẽ là giá trị thiếu của lô hàng đã giao àh? Như vậy thì bên mua sẽ hạch toán như thế nào? (Khoản thiếu bên bán đã trả lại bằng tiền mặt)

Ban đầu bên bộ phận kho bên mình (Bên mua) đã hạch toán:
N152: Hàng trên hóa đơn
N1331: Số thuế được khấu trừ trên hóa đơn
C1111: số tiền phải trả.

Bên bán trả lại tiền:
N1111: Số tiền nhận lại
C1331: Số thuế GTGT tương ứng bị thiếu, điều chỉnh lại
C152: Số nguyên liệu giao thiếu

Vậy trong trường hợp này, phần khai thuế mình phải làm sao? Sẽ phải lập tờ khai bổ sung điều chỉnh lại giá trị thuế của lô hàng giao thiếu đã kê khai trong tháng đó phải không?

Nếu mà cách làm và thủ tục như trên thì mình thấy nó không khác gì với trường hợp phải làm biên bản hủy hóa đơn, nếu mình làm biên bản hủy hóa đơn nó có gọn hơn không? Sẽ không phải lưu và theo dõi một lần cả 2 hóa đơn!

newaccounting
08-11-2010, 11:09
Chào cả Nhà !!

Mong cả nhà giúp mình với, mình bị vướng về cái kho NVL và hàng hoá. cà nhà cho mình hỏi khi cuối tháng mà kho mình bị âm thì xử lý thế nào ạh?
Cảm ơn cả nhà

Không có hàng hóa mà vẫn xuất hàng....:wall:

Trường hợp này không hẳn là hàng không có mà vẫn xuất đâu bạn. Trong kho của bạn ấy có thể có rất nhiều mặt hàng giống nhau, và có mã hàng gần nhau, chính vì vậy thủ kho có sự nhầm lẫn trong việc xuất hàng và đến cuối tháng kế toán kiểm kho thì phát hiện có mã thì thiếu mã thì thừa so với số liệu kế toán. Số thừa kế toán sẽ phải làm bút toán điều chỉnh giảm cho đúng với thực tế nhưng số liệu trên sổ thì đã = 0.Phần mềm lớn và chuyên nghiệp thì lúc này nó không cho mình điều chỉnh giảm nữa, nhưng có một số phần mềm kế toán thì cứ xuất và điều chỉnh giảm ... vô tư nên số liệu kho âm là việc bình thường. Trong trường hợp này thì bạn đợi tới lần nhập kho kế tiếp của mã hàng này mới làm bút toán điều chỉnh kèm theo ghi chú là: Xuất kho điều chỉnh giảm số lượng đúng theo thực tế.
Còn nếu trong sổ của bạn số liệu đã âm (Đối với phần mềm cho phép xuất vượt quá số liệu tồn kho trên máy) thì bạn sẽ làm bút toán nhập thêm số lượng chênh lệch đó để đúng với số thực tế. Bạn sẽ ghi chú như trên "Nhập kho điều chỉnh tăng số lượng đúng theo thực tế". Trường hợp này của bạn sẽ được thuế chấp nhận nếu bạn chứng minh được là phải có một hoặc nhiều loại nguyên liệu nào đó cũng có sự chênh lệch dư tương ứng. Nghĩa là để có nguyên liệu thiếu thì phải có nguyên liệu thừa. (Nhầm lẫn trong xuất hàng)

cachep87
08-11-2010, 12:22
Cachep87 cho mình hỏi tý nhé. Theo thông TT120 thì trường hợp NVL giao thiếu so với hóa đơn có biên bản xác nhận của hai bên nhưng trường hợp bên bán không chấp nhận giao bù vì giá cả hiện tại đã tăng cao nhiều hơn lúc thiếu thì bên bán có thể xuất hóa đơn điều chỉnh. Nhưng mình không rõ lắm hóa đơn điều chỉnh như thế nào? Sẽ là giá trị thiếu của lô hàng đã giao àh? Như vậy thì bên mua sẽ hạch toán như thế nào? (Khoản thiếu bên bán đã trả lại bằng tiền mặt)

Khi giao hàng không đủ số lượng ghi trên tờ hóa đơn => phải điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng. Bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ giảm số lượng theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn, thời gian), lý do giảm số lượng, đồng thời bên bán lập hoá đơn điều chỉnh số lượng giảm được điều chỉnh. (Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh giảm số lượng, (không được ghi số âm (-)), doanh số, thuế GTGT cho HHDV tại hoá đơn số, ký hiệu...)C
Ban đầu bên bộ phận kho bên mình (Bên mua) đã hạch toán:
N152: Hàng trên hóa đơn
N1331: Số thuế được khấu trừ trên hóa đơn
C1111: số tiền phải trả.

Bên bán trả lại tiền:
N1111: Số tiền nhận lại
C1331: Số thuế GTGT tương ứng bị thiếu, điều chỉnh lại
C152: Số nguyên liệu giao thiếu

Vậy trong trường hợp này, phần khai thuế mình phải làm sao? Sẽ phải lập tờ khai bổ sung điều chỉnh lại giá trị thuế của lô hàng giao thiếu đã kê khai trong tháng đó phải không

Khai thuế thì kê khai tại bảng kê mua vào, trong nội dung mặt hàng ghi: Điều chỉnh giảm hàng hóa tại hóa đơn số..ký hiệu..., không phải lập tờ khai bổ sung.

newaccounting
08-11-2010, 12:32
Khi giao hàng không đủ số lượng ghi trên tờ hóa đơn => phải điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng. Bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ giảm số lượng theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn, thời gian), lý do giảm số lượng, đồng thời bên bán lập hoá đơn điều chỉnh số lượng giảm được điều chỉnh. (Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh giảm số lượng, (không được ghi số âm (-)), doanh số, thuế GTGT cho HHDV tại hoá đơn số, ký hiệu...)
Khai thuế thì kê khai tại bảng kê mua vào, trong nội dung mặt hàng ghi: Điều chỉnh giảm hàng hóa tại hóa đơn số..ký hiệu..., không phải lập tờ khai bổ sung.

Vậy số liệu mình nhập vào bảng kê này sẽ là 1 con số âm à?

cachep87
08-11-2010, 12:34
Vậy số liệu mình nhập vào bảng kê này sẽ là 1 con số âm à?

Chính xác, trong phần mềm sẽ tự chuyển từ ghi âm "-" thành (...)

newaccounting
08-11-2010, 12:39
Cám ơn cachep87 nhiều. Nút thanks nó làm sao mà bị che mất bởi chữ "Trả lời đề tài" rồi Admin ơi.

Công ty vĩnh Yên
27-05-2011, 11:45
TK 1381: trị giá hàng thiếu có cộng cả thuế 10% không cả nhà ơi

uehviettri
28-05-2011, 10:03
TK 1381: trị giá hàng thiếu có cộng cả thuế 10% không cả nhà ơi

Hàng thiếu ĐK trên TK 1381 là không có thuế, vì thuế GTGT đầu vào bạn đã hạch toán đúng theo HĐ mà.

Nợ TK 152, 153, 156 : trị giá hàng theo số lượng thực tế nhập kho
Nợ TK 133: Thuế GTGT đầu vào ghi theo HĐ
Nợ TK 1381: Trị giá hàng thiếu chưa rõ nguyên nhân
Có TK 111, 112, 331 : giá thanh toán ghi trên HĐ

vuhong258
09-09-2011, 00:29
nhận 1 số hàng nông sản mua di đường kỳ trước theo hóa đơn GTGT giá mua chưa thuế 150k thuế GTGT 10% khi kiểm kê phát hiện thiếu 1 số hàng theo giá chưa thuế 500 ,xác định nguyên nhân do hao hụt định mức . vậy định khoản như thế nào.Mong mọi người giúp đỡ.Thank!

heokonheobig
12-03-2014, 15:51
Hic, phải lôi lại cái đề tài cũ rích này ra. Mình đang ôn thi KTT ở trung tâm của DHKT, chẳng hiểu giảng viên của trường nào mà thầy ấy chỉ ghi nhận VAT đầu vào tương ứng với số lượng thực nhập thôi. Còn nữa, đối với hàng hóa nhập thừa, theo mình nhớ thì nếu đã ghi nhận N152/C3381 thì không ghi nợ TK002, thầy ấy lại ghi đồng thời cả 2 bút toán. Thầy hỏi mình coi gíao trình truờng nào, mình nói của ĐHQG TPHCM, thì thầy ấy bảo tôi làm theo thuế, em thắc mắc thì về mà hỏi ĐHQG của em đi, bó tay! Mọi người cho ý kiến với ạ!