Đăng ký tại Webketoan | Diễn đàn kế toán

Kết quả cuộc thi "Đố vui kế toán" kỳ 1
Registration

Đăng ký tại Webketoan | Diễn đàn kế toán

Thông tin yêu cầu

Please enter the name by which you would like to log-in and be known on this site.

Xin chọn mật mã cho tên truy cập của bạn. Chú ý: mật mã được phân biệt bởi chữ 'thường' và 'HOA'.

Nhập email đang sử dụng. Lưu ý: Các bạn dùng email của Yahoo có .vn thì phải nhập đầy đủ.

Thông tin yêu cầu thêm (hồ sơ)

Nơi ở

Ngày sinh và tuổi của bạn được hiển thị tại một vài nơi trên diễn đàn. Chỉ Ban quản trị mới có quyền xem nếu bạn chọn cách ẩn nó theo nút chọn dưới đây

Thông Tin Cá Nhân

Nếu bạn được giới thiệu bởi một thành viên của Webketoan | Diễn đàn kế toán, cho biết tên của người đó vào đây.

Tất cả những thời gian trong diễn đàn này sẽ được chỉnh cùng với múi giờ nơi bạn đang cư ngụ để mang lại sự thuận tiện cho việc theo dõi của bạn.

Nếu bạn cư ngụ tại những quốc gia Tây Phương (đặc biệt là Âu Mỹ) thời gian sẽ được tự thay đổi theo mùa Hạ và Xuân.

Ban điều hành diễn đàn đôi khi cần gửi những thông tin liên lạc với bạn, nếu bạn không muốn những thông tin đó có thể tắt đi.

Nội quy diễn đàn

Để tiếp tục, bạn phải đồng ý nguyên tắc sau:

Quy định của diễn đàn

Việc đăng ký làm thành viên là hòan tòan miễn phí. Chúng tôi yêu cầu rằng bạn phải tuân theo các quy định và nội quy được liệt kê dưới đây. Nếu bạn đồng ý với các điều kiện mà chúng tôi đưa ra, vui lòng chọn vào khung "Tôi đã đọc và đồng ý Nội quy của WEBKETOAN" và sau đó nhấn vào nút "Đăng ký" phía dưới. Nếu bạn muốn hủy bỏ việc đăng ký, bạn nhấn vào đây để quay trở lại diễn đàn chính.

Trước khi đăng ký thành viên bạn phải xem NỘI QUY DIỄN ĐÀN.
Nội quy xem tại đây

Nếu đồng ý và chấp nhận tuân thủ Nội quy của diễn đàn, bạn vui lòng chọn vào ô "đồng ý"' và nhấn nút 'Đăng ký' bên dưới để bắt đầu đăng ký thành viên. Nếu bạn không đăng ký, bấm vào đây để trở lại trang chính.

Sau khi đăng ký xong, diễn đàn sẽ gửi cho bạn email để kích hoạt tài khoản. Các bạn dùng những hộp thư miễn phí như Yahoo, Gmail, ... lưu ý email có thể bị xem là "spam mail". Lưu ý: Tài khoản sau 180 ngày không sử dụng có thể sẽ bị xóa. Muốn tham gia diễn đàn phải đăng ký lại.