Những điểm mới, điểm khác biệt giữa TT 111/2013 (NĐ 65/2013) với TT 84/2008 và các TT sửa đổi bổ sung (NĐ 100/2008) về thuế TNCN

Offline Hà Nội 2014 tại Đồ Sơn-Hải Phòngkết quả từ 1 tới 10 trên 10
7,068 lượt xem
 1. miêu tẩy diện Hình đại diện của phongthanhtp
  Tham gia ngày
  Aug 2005
  Địa chỉ
  đất võ trời văn
  Bài gửi
  1,199
  Post Thanks / Like
  phongthanhtp vẫn chưa có mặt trong diễn đàn

  Những điểm mới, điểm khác biệt giữa TT 111/2013 (NĐ 65/2013) với TT 84/2008 và các TT sửa đổi bổ sung (NĐ 100/2008) về thuế TNCN

  Ngày 15/08/2013, BTC đã ký ban hành Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

  Điều 29. Hiệu lực thi hành
  1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013.
  Các nội dung về chính sách thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP hiệu lực từ thời điểm Luật, Nghị định có hiệu lực (01/7/2013).
  Bãi bỏ hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân tại các Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008, 10/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009, 42/2009/TT-BTC ngày 09/3/2009, 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, 161/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009, 164/2009/TT-BTC ngày 13/8/2009, 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010, 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011, 78/2011/TT-BTC ngày 08/6/2011, 113/2011/TT-BTC ngày 04/8/2011 của Bộ Tài chính.
  2. Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này.
  Thông tư này ra đời chấm dứt sự chờ đợi bấy lâu của "dân tình", chắc hẳn sẽ có nhiều điểm mới, điểm khác biệt so với các qui định cũ.
  Mình mở topic này không ngoài mục đích cùng thảo luận các điểm mới/điểm khác biệt của TT 111/2013.
  Các bạn vào đây cùng cho ý kiến nhé.

  Mình xin tóm tắt trước vài điểm khác biệt giữa 2 Nghị định là "tiền thân" của 2 TT này: NĐ 65/2013 (TT111/2013) và NĐ 100/2008 (TT84/2008):

  1/ Điều 2. Người nộp thuế
  2. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau:


  Nghị định 65/2013/NĐ-CP
  b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau:
  - Có nơi ở đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú;
  - Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế.
  Trường hợp cá nhân có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo quy định tại Điểm này nhưng thực tế có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế mà cá nhân không chứng minh được là đối tượng cư trú của nước nào thì cá nhân đó là đối tượng cư trú tại Việt Nam.

  Nghị định 100/2008/NĐ-CP
  b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau:
  - Có nơi ở đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú;
  - Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của hợp đồng thuê từ 90 ngày trở lên trong năm tính thuế.

  2/ Điều 4. Thu nhập được miễn thuế
  2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở


  Nghị định 65/2013/NĐ-CP
  Cá nhân chuyển nhượng có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam theo quy định tại Khoản này phải đáp ứng các điều kiện sau:
  1-Tại thời điểm chuyển nhượng, cá nhân chỉ có quyền sở hữu, quyền sử dụng một nhà ở hoặc một thửa đất ở
  2-Thời gian cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày
  3) Nhà ở, quyền sử dụng đất ở được chuyển nhượng toàn bộ;

  Nghị định 100/2008/NĐ-CP
  1-Là nhà ở duy nhất

  3/ Điều 6. Thu nhập tính thuế

  Nghị định 65/2013/NĐ-CP
  đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công
  Thu nhập tính thuế được trừ thêm khoản tiền quỹ hưu trí tự nguyện
  Mức đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện được trừ ra khỏi thu nhập tính thuế quy định tại Khoản này tối đa không quá một triệu đồng/tháng (12 triệu đồng/năm) theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

  Nghị định 100/2008/NĐ-CP
  Không quy định

  4/ Điều 12. Giảm trừ gia cảnh


  Nghị định 65/2013/NĐ-CP
  1. Mức giảm trừ gia cảnh:
  a) Mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm);
  b) Mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng là 3,6 triệu đồng/tháng kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.

  Nghị định 100/2008/NĐ-CP
  1. Mức giảm trừ gia cảnh
  a) Mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế là 48 triệu đồng/năm;
  b) Mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng là 1,6 triệu đồng/tháng

  5/ Điều 12. Giảm trừ gia cảnh

  Nghị định 65/2013/NĐ-CP
  4. Mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc được áp dụng giảm trừ là mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

  Nghị định 100/2008/NĐ-CP
  4. Mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc được áp dụng giảm trừ là mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 500.000 đồng.

  6/ Điều 17. Thuế suất
  Kỳ tính thuế


  Nghị định 65/2013/NĐ-CP
  Kỳ tính thuế theo từng lần chuyển nhượng hoặc theo năm đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán tức là nếu NDT muốn áp dụng mức 20% thì ko cần phải đăng ký từ năm trước

  Nghị định 100/2008/NĐ-CP
  Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán là 20% trên thu nhập tính thuế cả năm chỉ áp dụng đối với trường hợp đối tượng nộp thuế đã thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ và đăng ký thực hiện ổn định với cơ quan Thuế từ tháng 12 của năm trước.

  7/ Điều 27.
  Đăng ký thuế, cấp mã số thuế


  Nghị định 65/2013/NĐ-CP
  1. Cá nhân có thu nhập chịu thuế thực hiện đăng ký thuế để được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho bản thân và cho mỗi người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh.
  2. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thực hiện đăng ký thuế để được cơ quan thuế cấp mã số thuế.

  Nghị định 100/2008/NĐ-CP
  1. Cá nhân có thu nhập chịu thuế thực hiện đăng ký thuế để được cơ quan Thuế cấp mã số thuế.
  2. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thực hiện đăng ký thuế để được cơ quan Thuế cấp mã số thuế.

  8/ Điều 30. Khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân

  Nghị định 65/2013/NĐ-CP
  1. Khai thuế, nộp thuế theo tháng áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập có thực hiện khấu trừ thuế mà tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ hàng tháng theo từng loại tờ khai từ 50 triệu đồng trở lên, (không thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo QUÝ)

  Nghị định 100/2008/NĐ-CP
  1- Khai thuế TNCN hàng tháng

  9/ Điều 30. Khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân

  Nghị định 65/2013/NĐ-CP
  2. Khai thuế, nộp thuế theo quý áp dụng đối với:
  a) Đối tượng kê khai GTGT quý thì đương nhiên kê khai TNCN theo QUÝ
  b)Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ hàng tháng theo từng loại tờ khai từ 50 triệu đồng trở xuống

  Nghị định 100/2008/NĐ-CP
  2-Trường hợp tổng số thuế khấu trừ hàng tháng dưới 5 triệu đồng thì tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện khai tạm nộp thuế theo quý;

  10/ Điều 30. Khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân

  Nghị định 65/2013/NĐ-CP
  5. Khai quyết toán thuế
  d) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh thường xuyên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị chi trả khấu trừ thuế tại nguồn nếu không có nhu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này;
  đ)Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công còn có thêm thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất có doanh thu bình quân tháng trong năm không quá 20 triệu đồng đã nộp thuế tại nơi có nhà cho thuê, có quyền sử dụng đất cho thuê nếu không có nhu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

  Nghị định 100/2008/NĐ-CP
  5. Khai quyết toán thuế
  Cá nhân khai quyết toán thuế năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công

  Xem thêm các bài viết mới nhất trong cùng chuyên mục này:

  Người ta có nhiều nơi để đến
  nhưng chỉ có 1 chốn để quay về...

 2. Thanks ketovi, Truc Linh 188, huong85, tunghp, hoanghoai1987 and 13 others thanked for this post
 3. Khu vực quảng cáo
  Tham gia ngày
  Always
  Địa chỉ
  Advertising world
  Bài gửi
  Many

   

 4. Thành viên cấp trung Hình đại diện của Noibuonthienxu
  Tham gia ngày
  Aug 2013
  Địa chỉ
  Tp.HCM
  Tuổi
  24
  Bài gửi
  34
  Post Thanks / Like
  Noibuonthienxu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  28-08-2013, 10:46 #2
  Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp :
  "Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này".
  ==>Nếu vậy cuối năm mình ủy quyền cho công ty quyết toán thay và không cần phải xin chứng từ khấu trừ thuế tại đơn vị có thu nhập vãng lai để quyết toán thuế TNCN đúng không mọi người??

 5. Thành viên Hình đại diện của thuytiendinh
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Địa chỉ
  Gia Kiem
  Tuổi
  39
  Bài gửi
  1
  Post Thanks / Like
  thuytiendinh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  28-08-2013, 13:46 #3
  Cám ơn bài viết có ích. đọc đỡ vất vả hơn.

 6. Thành viên cấp cao Hình đại diện của freelancer
  Tham gia ngày
  Aug 2011
  Địa chỉ
  Tp.HCM
  Tuổi
  36
  Bài gửi
  194
  Post Thanks / Like
  freelancer vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  29-08-2013, 17:00 #4
  Theo TT113/2013 về thuế TNCN thì các khoản đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện không qua 1tr năm :

  b) Các khoản đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện
  Mức đóng vào quỹ hưu trí tự nguyện được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế theo thực tế phát sinh nhưng tối đa không quá một (01) triệu đồng/tháng (12 triệu đồng/năm) đối với người lao động tham gia các sản phẩm hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, kể cả trường hợp tham gia nhiều quỹ. Căn cứ xác định thu nhập được trừ là bản chụp chứng từ nộp tiền (hoặc nộp phí) do quỹ hưu trí tự nguyện cấp.
  Ví dụ 11: Ông Y đóng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện thông qua việc giao kết hợp đồng bảo hiểm với các doanh nghiệp bảo hiểm hoặc các doanh nghiệp được phép cung cấp các sản phẩm hưu trí tự nguyện. Trường hợp các sản phẩm hưu trí tự nguyện này tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính và được Bộ Tài chính phê chuẩn triển khai, ông Y sẽ được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế như sau:
  - Giả sử mức đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện của người lao động là 800.000 đồng/tháng, tương ứng với 9.600.000 đồng/năm thì mức được trừ khỏi thu nhập chịu thuế là 9.600.000 đồng/năm.
  - Giả sử mức đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện là 2.000.000 đồng/tháng, tương ứng với 24.000.000 đồng/năm thì mức đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện của người lao động được trừ là 12.000.000 đồng/năm.

  Cái đoạn "- Giả sử mức đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện là 2.000.000 đồng/tháng, tương ứng với 24.000.000 đồng/năm thì mức đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện của người lao động được trừ là 12.000.000 đồng/năm." sao coi bộ không được ổn lắm, quy định không quá 1tr đồng/tháng sao 2tr/tháng lại được ? Anh/Chị nào có cao kiến khác ?
  Freelancer.
  Let's expertise work for you.
  Email : Dailythue24h@yahoo.com.vn

 7. Thành viên cấp cao Hình đại diện của freelancer
  Tham gia ngày
  Aug 2011
  Địa chỉ
  Tp.HCM
  Tuổi
  36
  Bài gửi
  194
  Post Thanks / Like
  freelancer vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  30-08-2013, 11:03 #5
  Cái đoạn "- Giả sử mức đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện là 2.000.000 đồng/tháng, tương ứng với 24.000.000 đồng/năm thì mức đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện của người lao động được trừ là 12.000.000 đồng/năm." sao coi bộ không được ổn lắm, quy định không quá 1tr đồng/tháng sao 2tr/tháng lại được ? Anh/Chị nào có cao kiến khác ?

  Sao khi xem qua kỹ TT113 thì vẫn cho trừ tối đa là 12tr/năm cho khoản đóng góp này. Tuy nhiên nếu cá nhân người ta có lòng hảo tâm người ta đóng góp nhiều hơn thì cơ quan thuế lại hạn chế số tiền này ?
  Freelancer.
  Let's expertise work for you.
  Email : Dailythue24h@yahoo.com.vn

 8. Thành viên cấp trung Hình đại diện của t3phuong
  Tham gia ngày
  Jan 2007
  Địa chỉ
  TP.HCM
  Tuổi
  29
  Bài gửi
  21
  Post Thanks / Like
  t3phuong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  31-08-2013, 15:55 #6
  Cho mình hỏi trước đây trợ cấp nghỉ thai sản do BHXH trả & trợ cấp thôi việc không chịu thuế TNCN, nay TT 111 thì phải chịu thuế TNCN đúng không ạ?

 9. www.tapchiketoan.vn Hình đại diện của phantuannam
  Tham gia ngày
  Dec 2004
  Địa chỉ
  Quận 12 - Hồ Chí Minh
  Tuổi
  32
  Bài gửi
  2,286
  Post Thanks / Like

  My Social Networking

  Add phantuannam on Facebook Add phantuannam on Google+
  Add phantuannam on Linkedin
  phantuannam vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  31-08-2013, 16:16 #7
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi t3phuong Xem bài
  Cho mình hỏi trước đây trợ cấp nghỉ thai sản do BHXH trả & trợ cấp thôi việc không chịu thuế TNCN, nay TT 111 thì phải chịu thuế TNCN đúng không ạ?
  Theo điểm b khoản 2 điều 2 thông tư 111 thì:
  b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:
  ....
  b.6) Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.
  Do đó trợ cấp thai sản không tính thuế TNCN!

 10. Thành viên cấp trung Hình đại diện của taoquan11
  Tham gia ngày
  Jun 2013
  Địa chỉ
  Từ Liêm Hà Nội
  Tuổi
  31
  Bài gửi
  57
  Post Thanks / Like
  taoquan11 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  03-09-2013, 16:01 #8
  Cho mình hỏi chút : Thông tư 111 có hiệu lực thì công văn số 8817 " với HĐ từ 3 tháng trở xuống có lương trên 2tr/tháng thì khấu trừ 10%" có còn áp dụng không mời người!nếu không thì áp dụng theo quy định nào của thông tư?nếu có thì tại sao? có mâu thuẫn nào với thông tư ko?

 11. Thành viên cấp trung Hình đại diện của taoquan11
  Tham gia ngày
  Jun 2013
  Địa chỉ
  Từ Liêm Hà Nội
  Tuổi
  31
  Bài gửi
  57
  Post Thanks / Like
  taoquan11 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  03-09-2013, 17:18 #9
  Theo điều 25 những cá nhân trên 2 triệu hợp đồng dưới 3 tháng thì phải nộp 10%. điểm i "Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
  Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế." -> thì mẫu cam kết này như thế nào nhỉ? (cam kết thu nhập cả năm dưới 24 triệu? 48 triệu? hay108 triệu ? vậy cả nhà???)

 12. Thành viên cấp cao Hình đại diện của ACC4RUM
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Địa chỉ
  Đà Lạt
  Bài gửi
  708
  Post Thanks / Like
  ACC4RUM vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  08-09-2013, 20:15 #10
  Mẫu này "ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế" đó, nay vẫn là Thông tư 28/2011/T-BTC vì chưa có cái thông tư nào thay thế; và từ 01/07/2013 thì cam kết là thu nhập cả năm 2013 không quá 78 triệu (24 triệu của 6 tháng đầu năm 2013 và 54 triệu của 6 tháng cuối năm 2013)


Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 2 người đang truy cập đề tài này gồm: (1 thành viên và 1 khách)

 1. toiyeuketoa

Visitors found this page by searching for:

tt111

tt1112013

tt 1112013

tt 111thong tu 111tt111tt-btcluật thuế thu nập cá nhân mới khác với cũ như thế nàoThong tu moi ve thue thu nhap ca nhan nam 2013 vai tro va tac dungthông tư 111 có gì mớitt111btcNhưng điểm khác nhau giữa TT111 va TT84so sánh điểm mới hoặc khác của luật lao độngtom tat thong tu thue thu nhap ca nhan 111sự khác nhau giữa thông tư 111 và nghị định 65 về thuế thu nhập cá nhân từ kinh doanh chứng khoánSu giong nhau va khac nhau co ban cua thue TNDN va thue TNCNSu giong va khac nhau giua thue TNDN va thue GTGTmột số điểm khác biệt của Luật thuế TNCNcác điểm chú ý trong thông tư 111su khac nhau giua thue TNCN va TNDNnhững điểm mới TT1112013diem khac biet giua tt84 & tt 111tt111 thuế tncnnhững điểm mới của thông tư 652013tóm tắt nội dung hướng dẫn quyết toán thu nhập cá nhân năm 2013TT111 2013TT-BTC