Quyết định SỐ 214/2000/QĐ-BTC HD kế toán dự án còn áp dụng không?

Offline Hà Nội 2014 tại Đồ Sơn-Hải Phòng
Chương trình từ thiện năm 2014 tại xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
kết quả từ 1 tới 9 trên 9
5,839 lượt xem
 1. Moderator Hình đại diện của xuantham
  Tham gia ngày
  Aug 2005
  Địa chỉ
  SG
  Tuổi
  48
  Bài gửi
  4,365
  Post Thanks / Like
  xuantham vẫn chưa có mặt trong diễn đàn

  Quyết định SỐ 214/2000/QĐ-BTC HD kế toán dự án còn áp dụng không?

  Hiện nay thì không thấy quyết định nào bãi bỏ quyết định này hết nên không biết quyết định này còn áp dung không. Ai biết mách hộ. Cảm ơn

  Mà sao mình ít nghe ai nói đến cái QĐ này thế nhỉ. Hiện nay nó vẫn còn hiệu lực mặc dù QĐ này căn cứ theo QĐ 1141. Không hiểu là sao nhỉ!

  Xem thêm các bài viết mới nhất trong cùng chuyên mục này:


 2. Khu vực quảng cáo
  Tham gia ngày
  Always
  Địa chỉ
  Advertising world
  Tuổi
  2010
  Bài gửi
  Many

   

 3. Moderator Hình đại diện của xuantham
  Tham gia ngày
  Aug 2005
  Địa chỉ
  SG
  Tuổi
  48
  Bài gửi
  4,365
  Post Thanks / Like
  xuantham vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Ủa! Sao không ai biết hay không ai đọc cái bài này sao ta?! Bâng khuâng quá!

 4. Chuyên viên Web Hình đại diện của sinhvien1986
  Tham gia ngày
  Jun 2009
  Địa chỉ
  Đà Nẵng
  Tuổi
  28
  Bài gửi
  1,019
  Post Thanks / Like
  sinhvien1986 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Bộ tài chính Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số 214/2000/QĐ-BTC

  Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2000

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  Về việc ban hành chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư

  Bộ trưởng Bộ Tài chính

  - Căn cứ Pháp lệnh Kế toán và Thống kê công bố theo Lệnh số 06-LCT/HĐNN ngày 20/5/1988 của Hội đồng Nhà nước và Điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước ban hành theo Nghị định số 25/HĐBT ngày 18/3/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ);

  - Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

  - Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;

  - Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ;

  - Căn cứ Quyết định số 1141-TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp; Quyết định số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Hệ thống Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp;

  Sau khi có ý kiến thoả thuận của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại công văn số 2313 BXD/TCKT ngày 14/12/2000;
  BỘ TÀI CHÍNH

  Số:15/2006/QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  Hà nội, ngày 20 tháng 03 năm 2006

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp

  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  - Căn cứ Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán trong hoạt động kinh doanh;
  - Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán và Chánh Văn phòng Bộ Tài chính,

  Quyết định này thay thế Quyết định số 1141TC/QĐ/CĐKT ngày 01-11-1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành “Chế độ kế toán doanh nghiệp”; Quyết định số 167/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành “Chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp” và các Thông tư số 10TC/CĐKT ngày 20/3/1997 “Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp”; Thông tư số 33/1998/TT-BTC ngày 17/3/1998 “Hướng dẫn hạch toán trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá chứng khoán tại DNNN”

  Thực tế các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đều hạch toán tổng hợp theo Quyết định 15 nhưng hạch toán chi tiết rõ ràng vẫn dựa vào QD 214.
  thay đổi nội dung bởi: sinhvien1986, ngày 17-06-2011 lúc 15:07

 5. Moderator Hình đại diện của xuantham
  Tham gia ngày
  Aug 2005
  Địa chỉ
  SG
  Tuổi
  48
  Bài gửi
  4,365
  Post Thanks / Like
  xuantham vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi sinhvien1986 Xem bài
  Bộ tài chính Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số 214/2000/QĐ-BTC

  Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2000

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  Về việc ban hành chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư

  Bộ trưởng Bộ Tài chính

  - Căn cứ Pháp lệnh Kế toán và Thống kê công bố theo Lệnh số 06-LCT/HĐNN ngày 20/5/1988 của Hội đồng Nhà nước và Điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước ban hành theo Nghị định số 25/HĐBT ngày 18/3/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ);

  - Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

  - Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;

  - Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ;

  - Căn cứ Quyết định số 1141-TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp; Quyết định số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Hệ thống Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp;

  Sau khi có ý kiến thoả thuận của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại công văn số 2313 BXD/TCKT ngày 14/12/2000;
  BỘ TÀI CHÍNH

  Số:15/2006/QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  Hà nội, ngày 20 tháng 03 năm 2006

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp

  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  - Căn cứ Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán trong hoạt động kinh doanh;
  - Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán và Chánh Văn phòng Bộ Tài chính,

  Quyết định này thay thế Quyết định số 1141TC/QĐ/CĐKT ngày 01-11-1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành “Chế độ kế toán doanh nghiệp”; Quyết định số 167/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành “Chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp” và các Thông tư số 10TC/CĐKT ngày 20/3/1997 “Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp”; Thông tư số 33/1998/TT-BTC ngày 17/3/1998 “Hướng dẫn hạch toán trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá chứng khoán tại DNNN”

  Thực tế các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đều hạch toán tổng hợp theo Quyết định 15 nhưng hạch toán chi tiết rõ ràng vẫn dựa vào QD 214.
  Nếu đơn giản lấy 2 cái này ra để tham khảo thì không có vấn đề gì phải lăn tăn, vấn đề chi tiết thì kế toán cũng sẽ biết vận dụng , vì chi tiết là do kế toán mà. Vấn đề là tính pháp lênh của quyết định thôi. Vì hiện tại khi vào trong thuvienphapluat.vn , nếu tìm quyết định này thì phần hiệu lực vẫn là: còn hiệu lực. Vậy đúng, sai thế nào? Nếu DN vẫn còn hach toán theo QĐ 214 thì sao?

 6. Moderator Hình đại diện của bichvan.tax06
  Tham gia ngày
  Aug 2007
  Địa chỉ
  Thủ Đô
  Bài gửi
  3,283
  Post Thanks / Like

  My Social Networking

  Add bichvan.tax06 on Facebook
  bichvan.tax06 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Hi chị!

  Em check thông tin bên thuvienphapluat.vn thì đúng là bên trang đó còn để QĐ 214/2000/QĐ-BTC tình trạng : còn hiệu lực và văn bản đó được thuvienphapluat.vn update tháng 1/2001. Trong khi đó văn bản này đã hết hiệu lực thi hành từ ngày 29/09/2000 tại website của Cổng Thông Tin Điện Tử Bộ Tư Pháp.
  Có lẽ đó là sơ suất của thuvienphapluat.vn rồi.

  Chị có thể kiểm tra văn bản trên tại link dưới :
  CSDLVBQPPL - Thuộc tính
  Nhận làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính, hồ sơ tài chính tín dụng, soát xét sổ sách, hoá đơn, chứng từ theo quy định của PL, đào tạo kế toán & nghiệp vụ thuế, quyết toán với CQ Thuế tại trụ sở DN... Liên hệ Mrs.Vân : 0949.292026/Email: van.tax06@gmail.com/ Skype : van_kttc / https://www.facebook.com/van.tax06

 7. Moderator Hình đại diện của bichvan.tax06
  Tham gia ngày
  Aug 2007
  Địa chỉ
  Thủ Đô
  Bài gửi
  3,283
  Post Thanks / Like

  My Social Networking

  Add bichvan.tax06 on Facebook
  bichvan.tax06 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Em thấy có một điều lạ là trong phần lược đồ của website Cổng Thông Tin Điện Tử Bộ Tư Pháp : Quyết định 2885/2000/QĐ-BGTVT về quy chế tuyển chọn công trình giao thông chất lượng cao chỉ định Quyết định 214/2000/QĐ-BTC hết hiệu lực, không biết cơ sở nào để ông BGTVT khai tử văn bản của ông BTC nữa.Và theo quy định Luật Ban hành văn bản :

  Điều 9. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật.
  1. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành, hủy bỏ hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  3. Một văn bản quy phạm pháp luật có thể được ban hành để đồng thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ nội dung trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành.

  Ngoài ra, trong một số văn bản gần đây thì các bác vẫn dẫn chiếu văn bản 214/2000/QĐ-BTC như TT 123/2010/TT--BTC...
  thay đổi nội dung bởi: bichvan.tax06, ngày 20-07-2011 lúc 11:59
  Nhận làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính, hồ sơ tài chính tín dụng, soát xét sổ sách, hoá đơn, chứng từ theo quy định của PL, đào tạo kế toán & nghiệp vụ thuế, quyết toán với CQ Thuế tại trụ sở DN... Liên hệ Mrs.Vân : 0949.292026/Email: van.tax06@gmail.com/ Skype : van_kttc / https://www.facebook.com/van.tax06

 8. Già mà ham Hình đại diện của Kế Toán Già Gân
  Tham gia ngày
  Nov 2004
  Địa chỉ
  TP.HCM
  Bài gửi
  2,858
  Post Thanks / Like
  Kế Toán Già Gân vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  24-03-2012, 09:56 #7
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi bichvan.tax06 Xem bài
  Hi chị!

  Em check thông tin bên thuvienphapluat.vn thì đúng là bên trang đó còn để QĐ 214/2000/QĐ-BTC tình trạng : còn hiệu lực và văn bản đó được thuvienphapluat.vn update tháng 1/2001. Trong khi đó văn bản này đã hết hiệu lực thi hành từ ngày 29/09/2000 tại website của Cổng Thông Tin Điện Tử Bộ Tư Pháp.
  Có lẽ đó là sơ suất của thuvienphapluat.vn rồi.

  Chị có thể kiểm tra văn bản trên tại link dưới :
  CSDLVBQPPL - Thuộc tính
  Theo link của Cô Bích Vân cho, mình có xem lại link này: http://moj.gov.vn/vbpq/Pages/View_Pr...px?ItemID=5693 thì Chế độ kế toán đơn vị Chủ đầu tư ban hành kèm theo Quyết định số 214/2000/QĐ-BTC ngày 28/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính vẫn còn hiệu lực. Cô Bích Vân kiểm tra lại giúp bố nhe. Thanks

  Quyết định SỐ 214/2000/QĐ-BTC HD kế toán dự án còn áp dụng không?

  tại đây, cũng còn ghi: Quyết định số 214/2000/QĐ-BTC ngày 28/12/2000 hiệu lực vẫn còn
  Ngoài ra, có thấy thông tin sau: Dự thảo Thông tư Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Đơn vị quản lý dự án đầu tư, tại đây

 9. Moderator Hình đại diện của bichvan.tax06
  Tham gia ngày
  Aug 2007
  Địa chỉ
  Thủ Đô
  Bài gửi
  3,283
  Post Thanks / Like

  My Social Networking

  Add bichvan.tax06 on Facebook
  bichvan.tax06 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  25-03-2012, 01:17 #8
  Ủa, bữa trước ngày 19/07/2011, con post bài & có tra cứu tình trạng hiệu lực, xem tại mục lược đồ của moj.mov.vn thì website ghi rõ hết hiệu lực &
  Quyết định 2885/2000/QĐ-BGTVT về quy chế tuyển chọn công trình giao thông chất lượng cao chỉ định Quyết định 214/2000/QĐ-BTC hết hiệu lực
  Hay website đính chính lúc nào thì con hổng rõ luôn. Nhưng đúng là vào lại link của bố thì VẪN CÒN HIỆU LỰC.
  Nhận làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính, hồ sơ tài chính tín dụng, soát xét sổ sách, hoá đơn, chứng từ theo quy định của PL, đào tạo kế toán & nghiệp vụ thuế, quyết toán với CQ Thuế tại trụ sở DN... Liên hệ Mrs.Vân : 0949.292026/Email: van.tax06@gmail.com/ Skype : van_kttc / https://www.facebook.com/van.tax06

 10. Thành viên Hình đại diện của nguyenteoteo
  Tham gia ngày
  May 2011
  Địa chỉ
  Phu yen
  Tuổi
  44
  Bài gửi
  1
  Post Thanks / Like
  nguyenteoteo vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  29-01-2013, 11:46 #9
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi Kế Toán Già Gân Xem bài
  Theo link của Cô Bích Vân cho, mình có xem lại link này: http://moj.gov.vn/vbpq/Pages/View_Pr...px?ItemID=5693 thì Chế độ kế toán đơn vị Chủ đầu tư ban hành kèm theo Quyết định số 214/2000/QĐ-BTC ngày 28/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính vẫn còn hiệu lực. Cô Bích Vân kiểm tra lại giúp bố nhe. Thanks

  Quyết định SỐ 214/2000/QĐ-BTC HD kế toán dự án còn áp dụng không?

  tại đây, cũng còn ghi: Quyết định số 214/2000/QĐ-BTC ngày 28/12/2000 hiệu lực vẫn còn
  Ngoài ra, có thấy thông tin sau: Dự thảo Thông tư Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Đơn vị quản lý dự án đầu tư, tại đây
  Quyết định SỐ 214/2000/QĐ-BTC hiện nay hết hiệu lực; thay thế bởi Quyết định số 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012của
  Bộ tài chính và có hiệu lực từ 01/01/2013

  Quyết định SỐ 214/2000/QĐ-BTC hiện nay hết hiệu lực; thay thế bởi Thông tư số 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012của
  Bộ tài chính và có hiệu lực từ 01/01/2013
  thay đổi nội dung bởi: nguyenteoteo, ngày 29-01-2013 lúc 11:57


Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang truy cập đề tài này gồm: (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

quyet dinh 214 ke toan chu dau tu

qđ214-2000qđ-btc bql

quyyết định số 2142000qđ-btc