chi nhánh Hạch toán độc lập - hạch toán phụ thuộc ? Thuế và kế toán

Offline Hà Nội 2014 tại Đồ Sơn-Hải Phòng
Chương trình từ thiện năm 2014 tại xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
kết quả từ 1 tới 10 trên 10
10,950 lượt xem
 1. Điều hành cao cấp Hình đại diện của Thanh Nam
  Tham gia ngày
  Apr 2003
  Địa chỉ
  HCM
  Tuổi
  12
  Bài gửi
  2,444
  Post Thanks / Like

  My Social Networking

  Add Thanh Nam on Facebook Add Thanh Nam on Google+
  Add Thanh Nam on Linkedin
  Thanh Nam vẫn chưa có mặt trong diễn đàn

  chi nhánh Hạch toán độc lập - hạch toán phụ thuộc ? Thuế và kế toán

  Chi nhánh hạch toán độc lập và chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác nhau thế nào về mặt thuế và hạch toán ?

  Cũng về mặt kế toán: công ty sẽ làm thế nào để có báo cáo tổng hợp từ các chi nhánh hạch toán độc lập hay phụ thuộc ?

  Rất mong Anh/Chị góp ý để mình được học hỏi vụ này !!!

  Nam có xem lại thông tư 28 về vấn đề thuế má thì cũng hơi hiểu hiểu chút đỉnh về cách tính thuế đối với hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc, mạo muội post kèm nhờ anh chị kiểm tra xem có đúng không ?

   
  C
  D
  E
  F
   
  3
  Loại thuế
  Hạch toán độc lập
  Hạch toán phụ thuộc
  Không phụ thuộc hạch toán độc lập hay phụ thuộc
   
  4
  Khai thuế thu nhập doanh nghiệpTrường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.  
  5
  -. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp tại nơi đóng trụ sở chính có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi đóng trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.  
  6
  Số thuế thu nhập doanh nghiệp tính nộp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc được xác định bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ nhân (x) tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tổng chi phí của doanh nghiệp.  
  7
  Doanh nghiệp tại nơi đóng trụ sở chính có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập phát sinh tại trụ sở chính và tại cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc theo phụ lục số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này (bao gồm khai tạm tính theo quý và khai quyết toán theo năm) cho cơ quan thuế quản lý trụ sở chính đồng thời gửi 1 bản cho các cơ quan thuế quản lý các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.  
  8
   
  9
  b) Quyết toán thuếQuyết toán tại nơi khai thuế ?Doanh nghiệp khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại nơi đóng trụ sở chính, số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp được xác định bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán trừ đi số đã tạm nộp tại nơi đóng trụ sở chính và tạm nộp tại nơi có các cơ sở sản xuất phụ thuộc. Số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp hoặc hoàn khi quyết toán cũng được phân bổ theo đúng tỷ lệ tại nơi đóng trụ sở chính và tại nơi có các cơ sở sản xuất phụ thuộc.  
  10
  TNDN  
  11
   
  12
  . Khai thuế giá trị gia tăng b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.  
  13
  Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng. 
  14
   
  15
  Khai thuế môn bài Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng...) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp thuế thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp thuế.  
  16
  Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.  
  17
   
  18
  Khai thuế tiêu thụ đặc biệt a) Người nộp thuế sản xuất hàng hoá, gia công hàng hoá, kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; kinh doanh xuất khẩu mua hàng chưa nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, sau đó không xuất khẩu mà bán trong nước phải nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 
  19
  b) Trường hợp người nộp thuế sản xuất hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện bán hàng qua chi nhánh, cửa hàng, đơn vị trực thuộc hoặc bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, xuất hàng bán ký gửi, người nộp thuế phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt cho toàn bộ số hàng hóa này với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Các chi nhánh, cửa hàng, đơn vị trực thuộc, đại lý, đơn vị bán hàng ký gửi không phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng khi gửi Bảng kê bán hàng về người nộp thuế thì đồng gửi một bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc, đại lý, đơn vị bán hàng ký gửi để theo dõi. 
  20
  c) Trường hợp người nộp thuế có cơ sở phụ thuộc sản xuất hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất. 
  21
   

  Xem thêm các bài viết mới nhất trong cùng chuyên mục này:


 2. Khu vực quảng cáo
  Tham gia ngày
  Always
  Địa chỉ
  Advertising world
  Tuổi
  2010
  Bài gửi
  Many

   

 3. Chuyên viên Web Hình đại diện của sinhvien1986
  Tham gia ngày
  Jun 2009
  Địa chỉ
  Đà Nẵng
  Tuổi
  28
  Bài gửi
  1,019
  Post Thanks / Like
  sinhvien1986 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi Thanh Nam Xem bài
  Chi nhánh hạch toán độc lập và chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác nhau thế nào về mặt thuế và hạch toán ?

  Cũng về mặt kế toán: công ty sẽ làm thế nào để có báo cáo tổng hợp từ các chi nhánh hạch toán độc lập hay phụ thuộc ?

  Rất mong Anh/Chị góp ý để mình được học hỏi vụ này !!!

  Nam có xem lại thông tư 28 về vấn đề thuế má thì cũng hơi hiểu hiểu chút đỉnh về cách tính thuế đối với hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc, mạo muội post kèm nhờ anh chị kiểm tra xem có đúng không ?

   
  C
  D
  E
  F
   
  3
  Loại thuế
  Hạch toán độc lập
  Hạch toán phụ thuộc
  Không phụ thuộc hạch toán độc lập hay phụ thuộc
   
  4
  Khai thuế thu nhập doanh nghiệpTrường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.  
  5
  -. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp tại nơi đóng trụ sở chính có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi đóng trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.  
  6
  Số thuế thu nhập doanh nghiệp tính nộp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc được xác định bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ nhân (x) tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tổng chi phí của doanh nghiệp.  
  7
  Doanh nghiệp tại nơi đóng trụ sở chính có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập phát sinh tại trụ sở chính và tại cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc theo phụ lục số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này (bao gồm khai tạm tính theo quý và khai quyết toán theo năm) cho cơ quan thuế quản lý trụ sở chính đồng thời gửi 1 bản cho các cơ quan thuế quản lý các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.  
  8
   
  9
  b) Quyết toán thuếQuyết toán tại nơi khai thuế ?Doanh nghiệp khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại nơi đóng trụ sở chính, số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp được xác định bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán trừ đi số đã tạm nộp tại nơi đóng trụ sở chính và tạm nộp tại nơi có các cơ sở sản xuất phụ thuộc. Số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp hoặc hoàn khi quyết toán cũng được phân bổ theo đúng tỷ lệ tại nơi đóng trụ sở chính và tại nơi có các cơ sở sản xuất phụ thuộc.  
  10
  TNDN  
  11
   
  12
  . Khai thuế giá trị gia tăng b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.  
  13
  Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng. 
  14
   
  15
  Khai thuế môn bài Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng...) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp thuế thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp thuế.  
  16
  Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.  
  17
   
  18
  Khai thuế tiêu thụ đặc biệt a) Người nộp thuế sản xuất hàng hoá, gia công hàng hoá, kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; kinh doanh xuất khẩu mua hàng chưa nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, sau đó không xuất khẩu mà bán trong nước phải nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 
  19
  b) Trường hợp người nộp thuế sản xuất hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện bán hàng qua chi nhánh, cửa hàng, đơn vị trực thuộc hoặc bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, xuất hàng bán ký gửi, người nộp thuế phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt cho toàn bộ số hàng hóa này với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Các chi nhánh, cửa hàng, đơn vị trực thuộc, đại lý, đơn vị bán hàng ký gửi không phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng khi gửi Bảng kê bán hàng về người nộp thuế thì đồng gửi một bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc, đại lý, đơn vị bán hàng ký gửi để theo dõi. 
  20
  c) Trường hợp người nộp thuế có cơ sở phụ thuộc sản xuất hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất. 
  21
   
  Chào bác Thanh Nam, em mới thấy bác phân biệt giữa chi nhánh là đơn vị phụ thuộc và chi nhánh là đơn vị độc lập về mặt Kê khai, Quyết toán thuế. Mong bác chia sẻ thêm kiến thức về phân biệt:
  +++ Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc và chi nhánh là đơn vị độc lập về mặt Hạch toán kế toán nếu áp dụng các tình huống trên về Kê khai thuế, Quyết toán thuế và đối với Tổng Công ty.

  Thân.

 4. Thành viên cấp cao Hình đại diện của Perfume_at
  Tham gia ngày
  Jun 2009
  Địa chỉ
  Hà Nội
  Bài gửi
  775
  Post Thanks / Like
  Perfume_at vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Hạch toán kế toán về thuế và các khoản khác:
  1. Ở đơn vị phụ thuộc: trong kỳ hạch toán vào các tài khoản thuế, doanh thu, chi phí bình thường nhưng cuối kỳ báo cáo thì tập hợp toàn bộ theo từng tài khoản và kết chuyển vào tài khoản phải thu phải trả (theo từng tiểu khoản tương ứng đã được quy định) của cty mẹ. Cách thức hạch toán và phân bổ chi phí trong kỳ cũng chịu sự điều tiết của cty mẹ và thường không hạch toán lỗ lãi tại chi nhánh.
  2, Ở đơn vị độc lập: hạch toán bình thường theo quy định của nhà nước và tự quyết định cũng như chịu mọi trách nhiệm về doanh thu, chi phí cũng như lỗ lãi.
  Khi cty lập báo cáo hợp nhất thì đối với chi nhánh độc lập là tính cộng nhưng chi nhánh phụ thuộc phải chú ý khử trùng tránh trùng doanh thu, chi phí, vốn...

 5. Chuyên viên Web Hình đại diện của sinhvien1986
  Tham gia ngày
  Jun 2009
  Địa chỉ
  Đà Nẵng
  Tuổi
  28
  Bài gửi
  1,019
  Post Thanks / Like
  sinhvien1986 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi Perfume_at Xem bài
  Hạch toán kế toán về thuế và các khoản khác:
  1. Ở đơn vị phụ thuộc: trong kỳ hạch toán vào các tài khoản thuế, doanh thu, chi phí bình thường nhưng cuối kỳ báo cáo thì tập hợp toàn bộ theo từng tài khoản và kết chuyển vào tài khoản phải thu phải trả (theo từng tiểu khoản tương ứng đã được quy định) của cty mẹ. Cách thức hạch toán và phân bổ chi phí trong kỳ cũng chịu sự điều tiết của cty mẹ và thường không hạch toán lỗ lãi tại chi nhánh.
  2, Ở đơn vị độc lập: hạch toán bình thường theo quy định của nhà nước và tự quyết định cũng như chịu mọi trách nhiệm về doanh thu, chi phí cũng như lỗ lãi.
  Khi cty lập báo cáo hợp nhất thì đối với chi nhánh độc lập là tính cộng nhưng chi nhánh phụ thuộc phải chú ý khử trùng tránh trùng doanh thu, chi phí, vốn...
  Cảm ơn bác. Cai này thì em biết rồi. Có điều là hạch toán phụ thuộc nếu áp dụng các tình huóng kê khai thuế trên thì phải hạch toán như thế nào ?

 6. Điều hành cao cấp Hình đại diện của Thanh Nam
  Tham gia ngày
  Apr 2003
  Địa chỉ
  HCM
  Tuổi
  12
  Bài gửi
  2,444
  Post Thanks / Like

  My Social Networking

  Add Thanh Nam on Facebook Add Thanh Nam on Google+
  Add Thanh Nam on Linkedin
  Thanh Nam vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi Perfume_at Xem bài
  Hạch toán kế toán về thuế và các khoản khác:
  1. Ở đơn vị phụ thuộc: trong kỳ hạch toán vào các tài khoản thuế, doanh thu, chi phí bình thường nhưng cuối kỳ báo cáo thì tập hợp toàn bộ theo từng tài khoản và kết chuyển vào tài khoản phải thu phải trả (theo từng tiểu khoản tương ứng đã được quy định) của cty mẹ. Cách thức hạch toán và phân bổ chi phí trong kỳ cũng chịu sự điều tiết của cty mẹ và thường không hạch toán lỗ lãi tại chi nhánh.
  2, Ở đơn vị độc lập: hạch toán bình thường theo quy định của nhà nước và tự quyết định cũng như chịu mọi trách nhiệm về doanh thu, chi phí cũng như lỗ lãi.
  Khi cty lập báo cáo hợp nhất thì đối với chi nhánh độc lập là tính cộng nhưng chi nhánh phụ thuộc phải chú ý khử trùng tránh trùng doanh thu, chi phí, vốn...
  Theo mình hiểu thì Đơn vị hạch toán độc lập hay đơn vị hạch toán phụ thuộc đều là đơn vị trực thuộc và cách hạch toán giữa Công ty và đơn vị trực thuộc sẽ qua tài khoản 136-336.

  Mục số 02 mà Perfume nêu, cho mình hỏi là có quy định ở chuẩn mực hay quyết định nào không ? có tài liệu hướng dẫn về vụ này ?

 7. Chuyên viên Web Hình đại diện của sinhvien1986
  Tham gia ngày
  Jun 2009
  Địa chỉ
  Đà Nẵng
  Tuổi
  28
  Bài gửi
  1,019
  Post Thanks / Like
  sinhvien1986 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi Thanh Nam Xem bài
  Theo mình hiểu thì Đơn vị hạch toán độc lập hay đơn vị hạch toán phụ thuộc đều là đơn vị trực thuộc và cách hạch toán giữa Công ty và đơn vị trực thuộc sẽ qua tài khoản 136-336.

  Mục số 02 mà Perfume nêu, cho mình hỏi là có quy định ở chuẩn mực hay quyết định nào không ? có tài liệu hướng dẫn về vụ này ?
  Mục số 2 mà bác Perfume đưa ra, có thể hiểu đây là 1 đơn vị/chi nhánh con do công ty mẹ bỏ vốn thành lập.

 8. Thằng ham chơi Hình đại diện của cothant
  Tham gia ngày
  Sep 2004
  Địa chỉ
  HCMC
  Bài gửi
  554
  Post Thanks / Like
  cothant vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi Thanh Nam Xem bài
  Chi nhánh hạch toán độc lập và chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác nhau thế nào về mặt thuế và hạch toán ?

  Cũng về mặt kế toán: công ty sẽ làm thế nào để có báo cáo tổng hợp từ các chi nhánh hạch toán độc lập hay phụ thuộc ?
  Tạm gọi chi nhánh là "Con", và công ty là "Mẹ", mình biết như sau:

  Về mặt kế toán:

  - Chi nhánh hạch toán độc lập sẽ theo dõi các nghiệp vụ với công ty ở TK 136 - 336. Kể cả các nghiệp vụ giữa các chi nhánh với nhau cũng được theo dõi tại đó.
  Tới lúc lên báo cáo thì công ty phải chú ý loại trừ các khoản giao dịch nội bộ ra.

  Đối với trường hợp công ty Mẹ - Công ty Con thì hạch toán 131-331 như bình thường.

  Về mặt thuế:

  1- Chi nhánh hạch toán phụ thuộc:

  1a/Cùng địa phương (cùng tỉnh - TP trực thuộc TW): Mẹ khai thuế GTGT, Con ko phải khai thuế. Con dùng hóa đơn của Mẹ để bán hàng.

  1b/Khác địa phương: gồm có 3 loại:
  * Chi nhánh sản xuất KD: chia làm 2 loại:
  ** Có hạch toán kế toán: Con khai thuế GTGT tại địa phương nơi có cơ sở sx, hạch toán như mua bán với người ngoài.
  ** Không hạch toán kế toán: Mẹ khai thuế & nộp thuế cho địa phương nơi con đóng trụ sở ( Con không phải khai thuế) theo tỷ lệ 2% đối với mặt hàng Thuế suất 10% và 1% đối với mặt hàng thuế suất 5%. Số thuế đã nộp trên được trừ vào số thuế phải nộp ở cơ sở địa phương của Mẹ.

  *Kinh doanh thương mại có phát sinh doanh thu bán hàng: Mẹ và Con đều tự khai thuế tại nơi đóng trụ sở, chia làm 2 loại:
  ** Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm VCNB với công ty Mẹ, cuối tháng mới xuất hóa đơn 1 lần cho tổng lượng hàng thực bán của Con: thuế đầu vào của Con sẽ bằng đầu ra.
  ** Sử dụng hóa đơn GTGT khi giao hàng cho Con: thuế đầu ra của con dựa vào số liệu con thực tế bán được.

  *Không phát sinh doanh thu bán hàng: Con không phải khai thuế, thuế đầu vào của con chuyển về cho Mẹ khấu trừ.

  2- Chi nhánh hạch toán độc lập: tự lo liệu.


  Cothant mới "lĩnh giáo" được nhiêu đó thôi, mọi người có ý kiến gì thì phản hồi lại, Cothant sẽ đi hỏi tiếp.
  Mong được bình thản nắm tay người đi giữa nhân gian.

 9. Chuyên viên Web Hình đại diện của sinhvien1986
  Tham gia ngày
  Jun 2009
  Địa chỉ
  Đà Nẵng
  Tuổi
  28
  Bài gửi
  1,019
  Post Thanks / Like
  sinhvien1986 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi cothant Xem bài
  Tạm gọi chi nhánh là "Con", và công ty là "Mẹ", mình biết như sau:

  Về mặt kế toán:

  - Chi nhánh hạch toán độc lập sẽ theo dõi các nghiệp vụ với công ty ở TK 136 - 336. Kể cả các nghiệp vụ giữa các chi nhánh với nhau cũng được theo dõi tại đó.
  Tới lúc lên báo cáo thì công ty phải chú ý loại trừ các khoản giao dịch nội bộ ra.

  Đối với trường hợp công ty Mẹ - Công ty Con thì hạch toán 131-331 như bình thường.

  .
  Đồng ý với bác.

  Quan hệ: chi nhánh độc lập, phụ thuộc báo sổ ----> Có 13 Mã số thuế là cách nhận biết quan trọng
  Quan hệ: Công ty Con - Công ty Mẹ --------> Có 10 Mã số là cách nhận biết quan trọng

  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi cothant Xem bài
  Tạm gọi chi nhánh là "Con", và công ty là "Mẹ", mình biết như sau:


  Về mặt thuế:

  1- Chi nhánh hạch toán phụ thuộc:

  1a/Cùng địa phương (cùng tỉnh - TP trực thuộc TW): Mẹ khai thuế GTGT, Con ko phải khai thuế. Con dùng hóa đơn của Mẹ để bán hàng.

  1b/Khác địa phương: gồm có 3 loại:
  * Chi nhánh sản xuất KD: chia làm 2 loại:
  ** Có hạch toán kế toán: Con khai thuế GTGT tại địa phương nơi có cơ sở sx, hạch toán như mua bán với người ngoài.
  ** Không hạch toán kế toán: Mẹ khai thuế & nộp thuế cho địa phương nơi con đóng trụ sở ( Con không phải khai thuế) theo tỷ lệ 2% đối với mặt hàng Thuế suất 10% và 1% đối với mặt hàng thuế suất 5%. Số thuế đã nộp trên được trừ vào số thuế phải nộp ở cơ sở địa phương của Mẹ.

  *Kinh doanh thương mại có phát sinh doanh thu bán hàng: Mẹ và Con đều tự khai thuế tại nơi đóng trụ sở, chia làm 2 loại:
  ** Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm VCNB với công ty Mẹ, cuối tháng mới xuất hóa đơn 1 lần cho tổng lượng hàng thực bán của Con: thuế đầu vào của Con sẽ bằng đầu ra.
  ** Sử dụng hóa đơn GTGT khi giao hàng cho Con: thuế đầu ra của con dựa vào số liệu con thực tế bán được.

  *Không phát sinh doanh thu bán hàng: Con không phải khai thuế, thuế đầu vào của con chuyển về cho Mẹ khấu trừ.

  2- Chi nhánh hạch toán độc lập: tự lo liệu.

  Chi nhánh hạch toán độc lập và phụ thuộc ở thực tế có nhiều biến hoá lắm. Em cũng đang mong mọi người chỉ bảo thêm.
  thay đổi nội dung bởi: sinhvien1986, ngày 19-07-2011 lúc 14:51

 10. Thành viên cấp trung Hình đại diện của vitcon1984
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Địa chỉ
  ha noi
  Tuổi
  27
  Bài gửi
  5
  Post Thanks / Like
  vitcon1984 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Anh ơi cho em hỏi chút
  Công ty em ở hà nội mở chi nhánh trong TPHCM. Hàng hóa chuyển từ công ty mẹ và chi nhánh chỉ cần lập 1 cái phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ đóng dấu công ty là được hay cũng phải in thành quyển và làm thông báo với cơ quan thuế.
  - Còn về hạch toán em hỏi bên công ty tư vấn họ nói là hạch toán phụ thuộc thì chi nhánh bán hàng, nếu có phát sinh doanh thu thì công ty me trực tiếp xuất hóa đơn cho khách hàng, và tất cả các chứng từ đầu vào của chi nhánh chuyển hết ra công ty mẹ kê khai thuế - chi nhánh em có con dấu riêng nhưng không có tài khoản ngân hàng riêng . Như thế có đúng không

 11. Chuyên viên Web Hình đại diện của sinhvien1986
  Tham gia ngày
  Jun 2009
  Địa chỉ
  Đà Nẵng
  Tuổi
  28
  Bài gửi
  1,019
  Post Thanks / Like
  sinhvien1986 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi vitcon1984 Xem bài
  Anh ơi cho em hỏi chút
  Công ty em ở hà nội mở chi nhánh trong TPHCM. Hàng hóa chuyển từ công ty mẹ và chi nhánh chỉ cần lập 1 cái phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ đóng dấu công ty là được hay cũng phải in thành quyển và làm thông báo với cơ quan thuế.
  - Còn về hạch toán em hỏi bên công ty tư vấn họ nói là hạch toán phụ thuộc thì chi nhánh bán hàng, nếu có phát sinh doanh thu thì công ty me trực tiếp xuất hóa đơn cho khách hàng, và tất cả các chứng từ đầu vào của chi nhánh chuyển hết ra công ty mẹ kê khai thuế - chi nhánh em có con dấu riêng nhưng không có tài khoản ngân hàng riêng . Như thế có đúng không
  1. Công ty em ở hà nội mở chi nhánh trong TPHCM. Hàng hóa chuyển từ công ty mẹ và chi nhánh chỉ cần lập 1 cái phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ đóng dấu công ty là được hay cũng phải in thành quyển và làm thông báo với cơ quan thuế.
  -----> Cty ở Hà Nội lập Phiếu xuất kho KVCNB. OK. Tuy nhiên, cần phải đăng ký với Cơ quan Thuế tuwong tự trường hợp phats hành Hoá đơn GTGT tự in

  2. Còn về hạch toán em hỏi bên công ty tư vấn họ nói là hạch toán phụ thuộc thì chi nhánh bán hàng, nếu có phát sinh doanh thu thì công ty me trực tiếp xuất hóa đơn cho khách hàng, và tất cả các chứng từ đầu vào của chi nhánh chuyển hết ra công ty mẹ kê khai thuế - chi nhánh em có con dấu riêng nhưng không có tài khoản ngân hàng riêng . Như thế có đúng không ?

  ------> Theo Thông tư 28
  Điều 10. Khai thuế giá trị gia tăng
  b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.
  Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.
  c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

  Điều 11. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp
  c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.
  d) Trường hợp người nộp thuế có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

  Về hạch toán kế toán thì căn cứ vào Khai thuế GTGT, TNDN để lựa chọn hình thức kế toán thích hợp.
  thay đổi nội dung bởi: sinhvien1986, ngày 03-08-2011 lúc 16:39


Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang truy cập đề tài này gồm: (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

chi nhánh hạch toán độc lập

tieu thu noi bo qua cua hang don vi truc thuoc khac tinh thanh phochi nhanh hach toan doc lapcty quy định chi nhánh phụ thuộc bán đúng giá đngs hay sailoại trừ phải trả nội bộ cho hạch toán phụ thuộc và hạch toán độc lậpcông văn chi nhánh hạch toán độc lậphach toan chi nhanh phu thuochạc toán độc lậpcong ty me hach toan thue mon bai chi nhanhhach toan doc lap chi nhanhchi nhanh hach toan doc lap la gihạch toán không phụ thuộcchi nhanh hachton phu thuoc phai nop nhung loai to khai giCơ sở kinh doanh của đơn vị phụ thuộc khôg có con dấu riêng kê khai thuế như thế nàodoanh thu giữa các chi nhánh trong 1 công ty hạch toán thế nàoChứng từ sử dụng khi giao hàng cho chi nhánh hạch toán độc lậpquan tri tai chinh cho chi nhanh hoach toan doc lapchi nhanh hach toán đôc lâpđiều kiện để chi nhánh hạch toán độc lậphạch toán phụ thuộc trong chuẩn mực kế toánquyết toán hợp nhất giữa đơn vị là công ty và chi nhánh hạch toán phụ thuộc như thế nàochi nhanh truc thuoc co can goi bao cao tai chinh kochuc nang hoat dong cua chi nhanh hach toan phu thuochạch toán độc lậpkhi nao chi nhanh phu thuoc phai nop 2 thue dau ra