Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

Offline Hà Nội 2014 tại Đồ Sơn-Hải PhòngTrang 1/4 1234 CuốiCuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 37
31,358 lượt xem
 1. Thành viên Hình đại diện của Cobebuongbinh
  Tham gia ngày
  Aug 2011
  Địa chỉ
  Yên Phong - Bắc Ninh
  Tuổi
  24
  Bài gửi
  1
  Post Thanks / Like
  Cobebuongbinh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn

  Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn


 2. Khu vực quảng cáo
  Tham gia ngày
  Always
  Địa chỉ
  Advertising world
  Tuổi
  2010
  Bài gửi
  Many

   

 3. Thành viên cấp cao Hình đại diện của ketoana2
  Tham gia ngày
  Aug 2008
  Địa chỉ
  TP.HCM
  Tuổi
  31
  Bài gửi
  289
  Post Thanks / Like
  ketoana2 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  bạn coppy sau đó dán vào W, sao đó chỉnh font VNi Times nhé!


  CTY TNHH TM DV DL CHÍN MÖÔI CHÍN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
  Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc  BIEÂN BAÛN HUÛY HOÙA ÑÔN TAØI CHÍNH


  Hoâm nay, ngaøy thaùng naêm chuùng toâi goàm coù :

  BEÂN A (Beân baùn) : Cty TNHH TM DV DL CHÍN MƯƠI CHÍN
  Ñòa chæ : 148- CHU VĂN AN- F26- BÌNH THẠNH- TP.HCM
  MST : 030 614 0981
  Ngöôøi ñaïi dieän : LEÂ THÒ KIM NGA…… Chöùc vuï : GIAÙM ÑOÁC…

  BEÂN B (Beân mua) : CTY CP TM DL HOØA HAÛI
  Ñòa chæ : AÁP BÌNH GIAO- THUAÄN GIAO- THUAÄN AN- BÌNH DÖÔNG
  Maõ Soá Thueá : 370 1011 982
  Ngöôøi ñaïi dieän : ………………………………………… ……… Chöùc vuï : GIAÙM ÑOÁC
  - Cuøng nhau thoáng nhaát laäp bieân baûn huûy hoùa ñôn GTGT noäi dung sau:

  Hoùa ñôn huûy
  Kyù hieäu Soá Ngaøy Soá tieàn
  AS/2010N 0166441 26 /02 /2010 8.690.000 Đ
  Lyù do huûy hoùa ñôn treân : Ghi sai giaù thanh toaùn
  Hai beân thoáng nhaát huûy hoùa ñôn treân vaø thay theá baèng hoùa ñôn nhö sau:
  õ
  Hoùa ñôn thay theá
  Kyù hieäu Soá Ngaøy Soá tieàn
  As/2010N 0166470 09/03/2010 8.404.000 Đ

  Chuùng toâi cam ñoan seõ khoâng söû duïng 01 (moät) hoùa ñôn ñaõ huûy treân vaøo baát cöù muïc ñích naøo khaùc vôùi qui ñònh söû duïng hoùa ñôn do Boä taøi chính ban haønh
  Bieân baûn ñöôïc laäp thaønh 02 (hai) baûn moãi beân giöõ 01 (moät) baûn coù giaù trò nhö nhau ./.

  ÑAÏI DIEÄN BEÂN B ( beân mua) ÑAÏI DIEÄN BEÂN A ( beân baùn )  Leâ Thò Kim Nga
  Nguyễn Quốc Thiên- 0902 366 445- TP.HCM -
  hoặc tòan quốc - trực tuyến từ xa- Yahoohat: nguyen_quocthien94@ yahoo.com
  Kế toán trưởng - Kế toán chạy sô!
  -Báo cáo thuế tháng quý nam, Hoàn thiện sổ sách cũ- Lao động, tiền lưong- BHXH- BHYT,MST cá nhân, thay đổi địa điểm cty, mở chi nhánh,...

 4. Kế Toán-Tài Chính-Thuế Hình đại diện của mrvanthuc
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Địa chỉ
  TP Hồ Chí Minh
  Bài gửi
  4,798
  Post Thanks / Like

  My Social Networking

  Add mrvanthuc on Facebook Add mrvanthuc on Google+
  Add mrvanthuc on Linkedin
  mrvanthuc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi Cobebuongbinh Xem bài
  chào các bạn !
  mình đang cần mẫu biên bản thu hồi hóa đơn .ai có pm lại cho minh nhé
  mình cảm ơn nhìu nhìu
  Gửi bạn mẫu đơn giản dễ hiểu nè, bạn tải về rồi thêm thông tin của từng hóa đơn hủy, hóa đơn thay thế vào hoặc chỉ vậy cũng được.

  Thân!
  File Kèm Theo File Kèm Theo
  thay đổi nội dung bởi: mrvanthuc, ngày 21-06-2012 lúc 13:25
  Nhận làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính, soát xét sổ sách kế toán tại TPHCM và các tỉnh. Doanh Nghiệp liên hệ : NGUYỄN VĂN THỨC - ĐT 0988.543.342 - 0909.837.702 Chi tiết xem thêm TẠI ĐÂY

 5. Thanks bongtuyet2791 thanked for this post
 6. Thành viên cấp cao Hình đại diện của ketoana2
  Tham gia ngày
  Aug 2008
  Địa chỉ
  TP.HCM
  Tuổi
  31
  Bài gửi
  289
  Post Thanks / Like
  ketoana2 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  sao bạn đính kèm duoc file mà mình thì ko vậy?

 7. Kế Toán-Tài Chính-Thuế Hình đại diện của mrvanthuc
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Địa chỉ
  TP Hồ Chí Minh
  Bài gửi
  4,798
  Post Thanks / Like

  My Social Networking

  Add mrvanthuc on Facebook Add mrvanthuc on Google+
  Add mrvanthuc on Linkedin
  mrvanthuc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi ketoana2 Xem bài
  sao bạn đính kèm duoc file mà mình thì ko vậy?
  Bàn sử dụng chưa hết chức năng của diễn đàn, khà khà ko thấy ở đâu chứ gì? chọn đổi sang khung lớn là có phần để tải lên thôi
  Nhận làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính, soát xét sổ sách kế toán tại TPHCM và các tỉnh. Doanh Nghiệp liên hệ : NGUYỄN VĂN THỨC - ĐT 0988.543.342 - 0909.837.702 Chi tiết xem thêm TẠI ĐÂY

 8. Thành viên cấp cao Hình đại diện của dong sang
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Địa chỉ
  Quang Tri
  Tuổi
  30
  Bài gửi
  548
  Post Thanks / Like
  dong sang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi ketoana2 Xem bài
  sao bạn đính kèm duoc file mà mình thì ko vậy?
  Bạn làm theo mrvanthuc đi. Trong khung lớn sẽ có mục tải file từ máy. Bạn add file vào và gửi lên diễn đàn thôi

 9. Thành viên Hình đại diện của sansansan
  Tham gia ngày
  Jul 2009
  Địa chỉ
  quan bình thạnh
  Bài gửi
  3
  Post Thanks / Like
  sansansan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  e mới đi làm nên bối rối quá, cả nhà cho e hỏi: cty xuất hóa đơn bị sai, e lập biên bản hủy hóa đơn, nhưng wa bên khách hàng k chịu đòi làm bb thu hồi hóa đơn, vậy làm BB thu hồi có cần làm thêm biên bản hủy k ah, mọi người trả lời giúp e với.
  thay đổi nội dung bởi: sansansan, ngày 09-09-2011 lúc 16:33

 10. Thành viên cấp trung Hình đại diện của lethinguyet
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Địa chỉ
  Bắc ninh
  Tuổi
  25
  Bài gửi
  36
  Post Thanks / Like
  lethinguyet vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Biên bản thu hồi lập khi chưa xuất hàng, mới chỉ xuất hóa đơn.còn biên bản hủy hóa đơn là khi xuất hóa đơn đồng thời xuất hàng.

 11. Kế Toán-Tài Chính-Thuế Hình đại diện của mrvanthuc
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Địa chỉ
  TP Hồ Chí Minh
  Bài gửi
  4,798
  Post Thanks / Like

  My Social Networking

  Add mrvanthuc on Facebook Add mrvanthuc on Google+
  Add mrvanthuc on Linkedin
  mrvanthuc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi sansansan Xem bài
  e mới đi làm nên bối rối quá, cả nhà cho e hỏi: cty xuất hóa đơn bị sai, e lập biên bản hủy hóa đơn, nhưng wa bên khách hàng k chịu đòi làm bb thu hồi hóa đơn, vậy làm BB thu hồi có cần làm thêm biên bản hủy k ah, mọi người trả lời giúp e với.
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi lethinguyet Xem bài
  Biên bản thu hồi lập khi chưa xuất hàng, mới chỉ xuất hóa đơn.còn biên bản hủy hóa đơn là khi xuất hóa đơn đồng thời xuất hàng.
  Hai bạn xem lại TT 153/2010/TT-BTC


  Điều 18. Xử lý đối với hoá đơn đã lập

  1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

  2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

  3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

  ......

  Điều 27. Hủy hoá đơn
  1. Hóa đơn được xác định đã hủy
  - Hóa đơn in thử, in sai, in trùng, in thừa, in hỏng; các bản phim, bản kẽm và các công cụ có tính năng tương tự trong việc tạo hóa đơn đặt in được xác định đã hủy xong khi không còn nguyên dạng của bất kỳ một tờ hoá đơn nào hoặc không còn chữ trên tờ hoá đơn để có thể lắp ghép, sao chụp hoặc khôi phục lại theo nguyên bản.
  - Hoá đơn tự in được xác định đã hủy xong nếu phần mềm tạo hoá đơn được can thiệp để không thể tiếp tục tạo ra hoá đơn.

  2. Các trường hợp hủy hóa đơn
  a) Hoá đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hoá đơn.
  b) Tổ chức, hộ, cá nhân có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện huỷ hoá đơn. Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân còn lưu giữ hoá đơn thuộc các trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hết giá trị sử dụng, thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hoá đơn đã mất.
  c) Các loại hoá đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.
  d) Các loại hoá đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.
  ...........
  Nhận làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính, soát xét sổ sách kế toán tại TPHCM và các tỉnh. Doanh Nghiệp liên hệ : NGUYỄN VĂN THỨC - ĐT 0988.543.342 - 0909.837.702 Chi tiết xem thêm TẠI ĐÂY

 12. Thành viên cấp cao Hình đại diện của ketoana2
  Tham gia ngày
  Aug 2008
  Địa chỉ
  TP.HCM
  Tuổi
  31
  Bài gửi
  289
  Post Thanks / Like
  ketoana2 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi sansansan Xem bài
  e mới đi làm nên bối rối quá, cả nhà cho e hỏi: cty xuất hóa đơn bị sai, e lập biên bản hủy hóa đơn, nhưng wa bên khách hàng k chịu đòi làm bb thu hồi hóa đơn, vậy làm BB thu hồi có cần làm thêm biên bản hủy k ah, mọi người trả lời giúp e với.
  ANh ghét những khách hàng như thế quá, nếu ko muốn nói là "quan liêu, ngốc nghếch"
  Biên bản hủy hay thu hồi thì chỉ có bên bán liên quan thôi, bên mua ko có liên qua gì đầu, cũng chẳng thiệt hại gì. Chỉ có biên bản điều chỉnh hóa đơn mới ảnh hưởng bên mua, vì bên mua đang giữ hóa đơn ghi sai xót.
  Nguyễn Quốc Thiên- 0902 366 445- TP.HCM -
  hoặc tòan quốc - trực tuyến từ xa- Yahoohat: nguyen_quocthien94@ yahoo.com
  Kế toán trưởng - Kế toán chạy sô!
  -Báo cáo thuế tháng quý nam, Hoàn thiện sổ sách cũ- Lao động, tiền lưong- BHXH- BHYT,MST cá nhân, thay đổi địa điểm cty, mở chi nhánh,...


Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang truy cập đề tài này gồm: (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

bien ban thu hoi hoa don

biên bản thu hồi hóa đơn

biên bản thu hồi hóa đơn theo thông tư 153

mau bien ban thu hoi hoa don

BIENBANTHUHOIHOADONmẫu biên bản thu hồi hoá đơn gtgtmẫu biên bản thu hồi hóa đơn theo thông tư 153mau thu hoi hoa donmẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhấtmau thong bao thu hoi hoa donmau bien ban thu hoi hoa don gtgtBiên bản thu hồi hoá đơnMAUBIENBANTHUHOIHOADONmau bien ban thu hoi hoa don lap sai moi nhatmẩu thu hồi hóa đơnmẫu biên bản thu hồibiên bản thu hồi hóa đơn 2013mẫu biên bản thu hồi hóa đơn lập saimẫu văn bản thu hồi hóa đơnvi scribd bien bản thu hồi va huỷ hoa Đơn gtgt docmẫu biên bản thu hồi hóa đơn gtgt moi nhatbiên bản thu hồi hóa đơn mới nhấtbien ban thu hoi hoa don theo thong tu 153bien ban huy hoa don