Biểu mẫu bảo hiểm xã hội 2012 - Trang 4

Offline Hà Nội 2014 tại Đồ Sơn-Hải PhòngTrang 4/4 đầuđầu 1234
kết quả từ 31 tới 39 trên 39
51,768 lượt xem
 1. Thành viên cấp trung Hình đại diện của taubaygiay
  Tham gia ngày
  Mar 2010
  Địa chỉ
  lao cia
  Tuổi
  27
  Bài gửi
  22
  Post Thanks / Like
  taubaygiay vẫn chưa có mặt trong diễn đàn

  Biểu mẫu bảo hiểm xã hội 2012


 2. Khu vực quảng cáo
  Tham gia ngày
  Always
  Địa chỉ
  Advertising world
  Tuổi
  2010
  Bài gửi
  Many

   

 3. Thành viên cấp trung Hình đại diện của biendenh2
  Tham gia ngày
  Jun 2010
  Địa chỉ
  Ha Noi
  Bài gửi
  3
  Post Thanks / Like
  biendenh2 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  06-06-2012, 15:00 #31
  Gửi các bạn hướng dẫn cách ghi các biểu mẫu BHXH mới theo QĐ111 ngày 25/10/2011 (biểu mẫu D02-TS, D01b-Ts, A01-Ts,....)
  PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ SỬ DỤNG BIỂU MẪU
  QUẢN LÝ THU BHXH, BHYT; QUẢN LÝ SỔ BHXH, THẺ BHYT
  (Ban hành kèm theo Quyết định số ........./QĐ-BHXH
  ngày .... tháng .... năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

  1. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu số A01-TS).
  a. Mục đích: để kê khai các thông tin liên quan đến nhân thân, tiền lương, tiền công... khi đăng ký tham gia BHXH, BHYT và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.
  b. Trách nhiệm lập: người lao động (bao gồm cả người lao động trong lực lượng vũ trang).
  c. Thời gian lập: khi đăng ký tham gia BHXH, BHYT lần đầu và khi đã có sổ BHXH nhưng đăng ký tại đơn vị mới.
  d. Căn cứ lập:
  - Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy khai sinh, hộ chiếu.
  - Hồ sơ gốc: lý lịch, Hợp đồng lao động (HĐLĐ), Hợp đồng làm việc (HĐLV) các Quyết định tuyển dụng, tiếp nhận và các giấy tờ chứng minh quyền lợi hưởng BHYT...
  e. Phương pháp lập:
  - Mã số: nếu đã được cấp sổ BHXH thì ghi số sổ BHXH, nếu chưa được cơ quan BHXH cấp sổ BHXH thì để trống để cơ quan BHXH ghi khi cấp mã.
  [01]. Họ và tên: ghi bằng chữ in hoa có dấu.
  [02]. Giới tính: là nam hay nữ thì đánh dấu (x) vào ô trống tương ứng.
  [03]. Ngày, tháng, năm sinh: ghi như trong giấy khai sinh hoặc hộ chiếu. Trường hợp không xác định được ngày, tháng sinh thì ghi ngày 01 tháng 01 (quy định tại Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch).
  [04]. Dân tộc: ghi như trong giấy khai sinh hoặc hộ chiếu.
  [05]. Quốc tịch: ghi như trong giấy khai sinh hoặc hộ chiếu.
  [06]. Hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú: ghi đầy đủ địa chỉ xã, phường, thị trấn, quận, huyện, tỉnh, thành phố nơi đăng kí hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại thời điểm lập tờ khai.
  [07]. Địa chỉ liên hệ: Ghi đầy đủ địa chỉ liên hệ để cơ quan BHXH gửi thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT.
  [08]. Số điện thoại liên hệ: Ghi số điện thoại di động hoặc số điện thoại cố định, nếu không có để trống.
  [09]. Chứng minh thư: ghi số; nơi cấp; ngày, tháng, năm cấp chứng minh thư.
  [10]. Quyết định tuyển dụng, HĐLĐ hoặc HĐLV: ghi số, ngày tháng năm của quyết định hoặc HĐLĐ, HĐLV; ngày có hiệu lực của quyết định hoặc HĐLĐ, HĐLV và ghi loại hợp đồng (3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 36 tháng hay không xác định thời hạn).
  [11]. Tên cơ quan, đơn vị, địa chỉ: ghi tên cơ quan, đơn vị nơi làm việc, địa chỉ nơi cơ quan, đơn vị đóng trụ sở tại thời điểm đăng ký (ghi rõ xã, huyện, tỉnh).
  [12]. Nơi làm việc: ghi địa chỉ nơi làm việc (ghi rõ xã, huyện, tỉnh).
  [13]. Chức vụ, chức danh nghề, công việc: ghi đầy đủ cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc theo quyết định hoặc HĐLĐ.
  [14]. Lương chính: ghi tiền lương, tiền công được hưởng theo quyết định hoặc HĐLĐ. Riêng hưởng tiền lương, tiền công bằng ngoại tệ thì ghi rõ loại ngoại tệ.
  [15] Phụ cấp (nếu có): ghi đầy đủ các loại phụ cấp: chức vụ, thâm niên nghề, thâm niên vượt khung, khác được hưởng vào ô tương ứng nếu không có để trống (Ví dụ: chức vụ: 0,3; Thâm niên vượt khung 5%...).
  [16]. Mã số sổ BHXH đã được cấp (nếu có): ghi số sổ BHXH nếu đã được cấp sổ BHXH, nếu chưa được cấp sổ BHXH thì để trống.
  [17]. Mã số thẻ BHYT đã được cấp (nếu có): ghi số thẻ BHYT nếu đã được cấp thẻ BHYT, nếu chưa có số thẻ BHYT thì để trống.
  [18]. Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu: ghi nơi khám chữa bệnh ban đầu theo hướng dẫn của cơ quan BHXH.
  [19]. Quyền lợi hưởng BHYT: ghi đối tượng tham gia BHYT (Ví dụ: công chức, viên chức, công nhân... Trường hợp được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn ở nhóm đối tượng khác thì ghi tên nhóm đối tượng khác (ví dụ: thương binh, người có công...).
  Phụ lục. Thời gian làm việc có đóng BHXH chưa hưởng một lần (chỉ áp dụng đối với người lao động đã đóng BHXH nhưng chưa được cấp sổ BHXH)
  - Cột 1, cột 2 "Từ tháng năm", "đến tháng năm": ghi từ tháng, năm đến tháng năm của khoảng thời gian không thay đổi một trong những yếu tố như¬: cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, đơn vị làm việc, địa điểm đơn vị đóng, mức tiền l¬ương, tiền công và các loại phụ cấp làm căn cứ đóng BHXH. Khi có thay đổi một trong những yếu tố này thì ghi ở dòng tiếp theo tư¬ơng ứng với khoảng thời gian thay đổi.
  - Cột 3 "Diễn giải: ghi đầy đủ, chi tiết về cấp bậc, chức vụ hoặc chức danh nghề, công việc, tên đơn vị.
  + Cấp bậc, chức vụ: ghi cấp bậc, chức vụ của người tham gia để xác định tiền lương hoặc phụ cấp đóng BHXH.
  + Chức danh nghề, công việc: ghi chức danh nghề, công việc của người tham gia để xác định mức độ công việc (bình thường; nặng nhọc, độc hại; đặc biệt nặng nhọc, độc hại).
  + Tên đơn vị: Ghi tên đơn vị nơi người tham gia đóng BHXH.
  + Nơi làm việc: ghi địa chỉ nơi làm việc (xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố) nơi người tham gia làm việc, để xác định nơi làm việc có phụ cấp khu vực hoặc không có phụ cấp khu vực.
  + Tổng tiền lương đóng BHXH (Đồng Việt Nam):
  . Lương chính (hệ số hoặc đồng Việt Nam).
  . Phụ cấp chức vụ (hệ số).
  . Phụ cấp thâm niên vượt khung (%).
  . Phụ cấp thâm niên nghề (%).
  . Phụ cấp khu vực (hệ số).
  . Hệ số chênh lệch, bảo lưu (hệ số).
  . Phụ cấp khác (nếu có).
  - Cột 4 "Căn cứ đóng": ghi số tiền hoặc hệ số hoặc tỷ lệ cùng hàng với các nội dung diễn giải ở cột 3.
  - Cột 5, cột 6 "tỷ lệ đóng (%):
  + Cột 5 "BHXH": ghi tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc hoặc tự nguyện cùng hàng ghi tổng tiền lương đóng BHXH hoặc thu nhập làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện.
  + Cột 6 "BHTN": ghi tỷ lệ đóng BHTN cùng hàng ghi tổng tiền lương đóng BHXH.
  2. Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu số A02-TS).
  a. Mục đích: để kê khai các thông tin liên quan đến nhân thân, mức đóng... khi đăng ký tham gia BHXH tự nguyện và cấp sổ BHXH.
  b. Trách nhiệm lập: Người tham gia BHXH tự nguyện.
  c. Thời gian lập: khi tham gia đóng BHXH tự nguyện lần đầu hoặc tham gia lại sau thời gian gián đoạn.
  d. Căn cứ lập: Giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân.
  e. Phương pháp lập:
  - Mã số: nếu đã được cấp sổ BHXH thì ghi số sổ BHXH, nếu chưa được cơ quan BHXH cấp sổ BHXH thì để trống để cơ quan BHXH ghi khi cấp mã.
  [01]. Họ và tên: ghi bằng chữ in hoa có dấu.
  [02]. Giới tính: là nam hay nữ thì đánh dấu (x) vào ô trống tương ứng.
  [03]. Ngày, tháng, năm sinh: ghi như trong giấy khai sinh.
  [04]. Dân tộc: ghi như trong giấy khai sinh.
  [05]. Quốc tịch: ghi như trong giấy khai sinh.
  [06]. Hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú: ghi đầy đủ địa chỉ xã, phường, thị trấn, quận, huyện, tỉnh, thành phố nơi đăng kí hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại thời điểm lập tờ khai.
  [07]. Địa chỉ liên hệ: Ghi địa chỉ liên hệ để cơ quan BHXH gửi thông báo kết quả đóng BHXH.
  [08]. Số điện thoại liên hệ: Ghi số điện thoại di động hoặc số điện thoại cố định để liên hệ.
  [09]. Chứng minh thư: ghi số; nơi cấp; ngày, tháng, năm cấp chứng minh thư.
  [10]. Tham gia BHXH bắt buộc: ghi dấu (x) vào ô tương ứng đã tham gia hoặc chưa tham gia.
  [11]. Tham gia BHYT: ghi dấu (x) vào ô tương ứng đã tham gia hoặc chưa tham gia.
  [12]. Mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện: ghi thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện (theo hướng dẫn của cơ quan BHXH hoặc đại lý thu BHXH, BHYT).
  [13]. Phương thức đóng: ghi dấu (x) và các ô tương ứng để lựa chọn phương thức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng, hằng quý hay 6 tháng một lần.
  3. Tờ khai tham gia BHYT (Mẫu số A03-TS).
  a. Mục đích: để kê khai các thông tin liên quan đến nhân thân, thân nhân, mức đóng... khi đăng ký tham gia và cấp thẻ BHYT.
  b. Trách nhiệm lập: người tự nguyện tham gia BHYT hoặc người đại diện hộ gia đình kê khai cho thân nhân tham gia.
  c. Thời gian lập: khi tham gia đóng BHYT.
  d. Căn cứ lập: Giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu.
  e. Phương pháp lập:
  - Mã số: nếu đã được cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thì ghi số sổ BHXH hoặc số thẻ BHYT nếu chưa được cơ quan BHXH cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thì để trống để cơ quan BHXH ghi khi cấp mã.
  [01]. Họ và tên: ghi bằng chữ in hoa có dấu.
  [02]. Giới tính: là nam hay nữ thì đánh dấu (x) vào ô trống tương ứng.
  [03]. Ngày, tháng, năm sinh: ghi như trong giấy khai sinh hoặc hộ chiếu.
  [04]. Dân tộc: ghi như trong giấy khai sinh hoặc hộ chiếu.
  [05]. Quốc tịch: ghi như trong giấy khai sinh hoặc hộ chiếu.
  [06]. Hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú: ghi đầy đủ địa chỉ xã, phường, thị trấn, quận, huyện, tỉnh, thành phố nơi đăng kí hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại thời điểm lập tờ khai.
  [07]. Địa chỉ liên hệ: Ghi đầy đủ địa chỉ để cơ quan BHXH liên hệ khi cần thiết.
  [08]. Số điện thoại liên hệ: Ghi số điện thoại di động hoặc số điện thoại cố định, nếu không có để trống.
  [09]. Chứng minh thư: ghi số; nơi cấp; ngày, tháng, năm cấp chứng minh thư hoặc hộ chiếu.
  [10]. Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu: ghi nơi khám chữa bệnh ban đầu theo hướng dẫn của cơ quan BHXH hoặc đại lý thu BHXH, BHYT.
  [11]. Tham gia BHXH bắt buộc: ghi dấu (x) vào ô tương ứng đã tham gia hoặc chưa tham gia.
  [12]. Tham gia BHYT: ghi dấu (x) vào ô tương ứng đã tham gia hoặc chưa tham gia.
  [13]. Số người cùng tham gia: ghi số người cùng tham gia nếu có
  Phụ lục: Người cùng tham gia
  Cột 1: ghi số thứ tự các thân nhân tham gia BHYT kèm theo.
  Cột 2: ghi họ và tên các thân nhân.
  Cột 3: ghi ngày tháng năm sinh của thân nhân theo chứng minh thư hoặc theo giấy khai sinh.
  Cột 4: giới tính thân nhân là nữ thì đánh dấu (x), nếu là nam thì bỏ trống.
  Cột 5: ghi mã số tham gia nếu đã được cơ quan BHXH cấp mã số, nếu chưa được cấp thì để trống.
  Cột 6: ghi quan hệ của thân nhân với người đứng khai.
  Cột 7: ghi địa chỉ nơi đăng kí hộ khẩu thường trú (theo sổ hộ khẩu) hoặc nơi đăng ký tạm trú (theo sổ tạm trú). Ghi rõ xã, phường, thị trấn, quận, huyện, tỉnh, thành phố đăng ký thường trú hoặc tạm trú.
  Cột 8: ghi nơi khám chữa bệnh ban đầu theo hướng dẫn của cơ quan BHXH hoặc đại lý thu.
  Cột 9, 10: ghi từ tháng năm đến tháng năm tham gia đóng BHYT.
  4. Đơn đề nghị (Mẫu số D01-TS)
  a. Mục đích: để người tham gia BHXH, BHYT đề nghị cơ quan BHXH thay đổi, điều chỉnh thông tin về nhân thân trên sổ BHXH, thẻ BHYT, thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu, thay đổi quyền lợi hưởng BHYT hoặc thay đổi mức thu nhập hoặc phương thức đóng BHXH tự nguyện....
  b. Trách nhiệm lập: người tham gia BHXH, BHYT.
  c. Thời gian lập: khi có phát sinh.
  d. Căn cứ lập: hồ sơ gốc (giấy khai sinh, lý lịch, chứng minh thư, sổ hộ khẩu, QĐ, HĐLĐ...).
  e. Phương pháp lập:
  - Ghi đầy đủ các tiêu thức in sẵn trong đơn đề nghị:
  + Nội dung: ghi nội dung đề nghị hoặc điều chỉnh.
  + Lý do: ghi lý do đề nghị hoặc điều chỉnh.
  + Hồ sơ gửi kèm: kê chi tiết, số lượng các loại hồ sơ gửi kèm.
  5. Văn bản đề nghị (Mẫu số D01b-TS)
  a. Mục đích: để đơn vị đề nghị cơ quan BHXH thay đổi, điều chỉnh các thông tin liên quan đến đơn vị và người lao động.
  b. Trách nhiệm lập: đơn vị tham gia BHXH, BHYT.
  c. Thời gian lập: khi có phát sinh.
  d. Căn cứ lập: hồ sơ gốc (giấy khai sinh, lý lịch, chứng minh thư, sổ hộ khẩu, QĐ, HĐLĐ...).
  e. Phương pháp lập:
  - Ghi đầy đủ các tiêu thức in sẵn trong đơn đề nghị:
  + Nội dung: ghi nội dung đề nghị hoặc điều chỉnh.
  + Lý do: ghi lý do đề nghị hoặc điều chỉnh.
  + Hồ sơ gửi kèm: kê chi tiết, số lượng các loại hồ sơ gửi kèm.
  + Danh sách gửi kèm: ghi chi tiết, họ tên và nội dung người lao động đề nghị điều chỉnh.
  6. Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu số D02-TS)
  a. Mục đích: để đơn vị kê khai lao động, tiền lương, tiền công tham gia BHXH, BHYT; điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT và đăng ký cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với người lao động thuộc đơn vị.
  b. Trách nhiệm lập: đơn vị sử dụng lao động.
  c. Thời gian lập: khi có phát sinh.
  d. Căn cứ lập:
  - Tờ khai tham gia BHXH, BHYT; HĐLĐ, HĐLV, Quyết định tuyển dụng, tiếp nhận, Quyết định nâng lương, thuyên chuyển và các hồ sơ khác có liên quan.
  e. Phương pháp lập:
  Ghi lao động tăng hay giảm và điều chỉnh về lao động hay mức đóng vào từng mục tương ứng, cụ thể:
  * Chỉ tiêu theo cột:
  - Cột 1: ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo từng mục.
  - Cột 2: ghi rõ họ, tên của từng người lao động và ghi tương ứng vào từng mục tăng lao động, tăng mức đóng hoặc giảm lao động, giảm mức đóng. Trong từng mục lại ghi theo thứ tự: người đã có sổ BHXH ghi trước, người chưa có sổ BHXH ghi sau.
  - Cột 3: ghi số sổ BHXH đối với người đã có sổ BHXH; người chưa có sổ BHXH thì để trống.
  - Cột 4: ghi ngày, tháng, năm sinh của người lao động.
  - Cột 5: ghi giới tính của lao động nữ bằng cách đánh dấu nhân (x), nếu là nam thì bỏ trống.
  - Cột 6: ghi đầy đủ, chi tiết về cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, điều kiện nơi làm việc theo quyết định hoặc HĐLĐ.
  - Cột 7, 8, 9, 10: ghi tiền lương và các khoản phụ cấp được hưởng theo mức đóng cũ của người lao động (nếu có).
  - Cột 11, 12, 13, 14: ghi tiền lương và các khoản phụ cấp được hưởng theo mức đóng mới của người lao động (nếu có).
  - Cột 15, 16: ghi từ tháng năm đến tháng năm người lao động bắt đầu tham gia hoặc điều chỉnh mức đóng.
  - Cột 17: nếu lao động giảm mà không trả thẻ thì đánh dấu (x) để tính thu BHYT theo giá trị còn lại của thẻ BHYT, nếu trả thẻ thì bỏ trống.
  - Cột 18: nếu người lao động đã được cơ quan BHXH cấp sổ BHXH thì ghi dấu (x) nếu chưa được cấp sổ BHXH thì bỏ trống.
  - Cột 19: ghi số; ngày, tháng, năm của HĐLĐ, HĐLV hoặc Quyết định (tuyển dụng, tiếp nhận).
  * Chỉ tiêu hàng ngang:
  - Tăng: ghi theo thứ tự lao động tăng mới; lao động điều chỉnh tăng mức đóng trong đơn vị.
  - Giảm: ghi theo thứ tự lao động giảm do chuyển đi, nghỉ hưởng chế độ BHXH...; lao động điều chỉnh giảm mức đóng trong đơn vị.
  Lưu ý:
  + Đơn vị kê khai đầy đủ, chính xác tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp đóng BHXH, BHYT ghi trong Quyết định hoặc HĐLĐ, HĐLV của từng người lao động.
  + Người lao động thuộc đối tượng hưởng lương theo thang bảng lương do Nhà nước quy định thì ghi tiền lương và phụ cấp chức vụ bằng hệ số; phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề ghi bằng tỷ lệ phần trăm (%) vào cột tương ứng, nếu không hưởng phụ cấp nào thì bỏ trống.
  + Người lao động thuộc đối tượng hưởng lương do người sử dụng lao động quy định thì ghi số tiền lương cụ thể. Nếu trên HĐLĐ của người lao động ghi tiền lương hệ số hoặc tiền lương có gốc ngoại tệ thì phải quy đổi, ghi bằng tiền (VNĐ) theo quy định.
  + Trường hợp người lao động có thời gian truy đóng BHXH, BHYT thì ghi từng dòng, theo từng mốc thời gian truy đóng.
  + Nếu trong tháng đơn vị lập nhiều danh sách lao động đóng BHXH, BHYT thì đánh số các danh sách.
  7. Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu số D03-TS).
  a. Mục đích: kê khai các thông tin của người chỉ tham gia BHYT để thu, cấp thẻ BHYT theo quy định.
  b. Trách nhiệm lập: đơn vị quản lý người tham gia BHYT hoặc đại lý thu BHXH, BHYT hoặc cơ quan BHXH.
  c. Thời gian lập: lập khi đơn vị bắt đầu tham gia đóng BHYT và khi có biến động (tăng, giảm) về người tham gia, số tiền đóng BHYT.
  d. Phương pháp lập:
  - Đối tượng tham gia: ghi loại đối tượng tham gia BHYT (người nghèo, người có công, trẻ em dưới 6 tuổi...).
  - Lương tối thiểu chung: ghi mức tiền lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định tại thời điểm lập danh sách.
  - Tỷ lệ Ngân sách Nhà nước hỗ trợ: ghi tỷ lệ % Ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ (bao gồm tỷ lệ theo quy định của Nhà nước, của địa phương và các nguồn khác) đối với một số loại đối tượng được quy định trong Luật BHYT.
  * Chỉ tiêu theo cột:
  - Cột 1: ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo từng mục: đối tượng tăng, đối tượng giảm.
  - Cột 2: ghi họ, tên người tham gia BHYT (nếu thuộc đối tượng hộ gia đình, thân nhân người lao động thì ghi theo từng thành viên đóng BHYT) và ghi theo thứ tự như sau:
  - Cột 3: ghi mã số thẻ BHYT của người tham gia nếu đã được cơ quan BHXH cấp mã số thẻ BHYT.
  - Cột 4: ghi ngày, tháng, năm sinh của người tham gia BHYT (Trường hợp không xác định được ngày, tháng sinh thì ghi ngày 01 tháng 01 (quy định tại Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch).
  - Cột 5: ghi giới tính của người tham gia BHYT là nữ bằng cách đánh dấu nhân (x), là nam để trống.
  - Cột 6: ghi rõ địa chỉ (xã, huyện, tỉnh) nơi thường trú hoặc tạm trú của người tham gia BHYT.
  - Cột 7: ghi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu theo hướng dẫn của cơ quan BHXH hoặc đại lý thu BHXH, BHYT.
  - Cột 8: chỉ ghi đối tượng tham gia BHYT được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn so với nhóm đối tượng tham gia (ví dụ: thương binh, người có công...).
  - Cột 9: ghi số chứng minh thư của người tham gia BHYT.
  - Cột 10, 11: ghi số, ngày của biên lai thu tiền đối với người tự nguyện tham gia BHYT.
  - Cột 12, 13: ghi mức đóng BHYT cũ, mới của người tham gia.
  - Cột 14: chỉ ghi đối với những trường hợp tham gia theo hộ gia đình được giảm mức đóng (Ví dụ: 90%, 80%, 70%, 60%).
  - Cột 15, 16: ghi ngày tháng năm bắt đầu thẻ BHYT có giá trị sử dụng và số tháng có giá trị sử dụng của thẻ BHYT.
  - Cột 17: ghi số tiền đóng BHYT tương ứng với thời hạn sử dụng của thẻ BHYT.
  - Cột 18: ghi chú hoặc ghi dấu (x) đối với những người giảm không trả được thẻ còn hạn sử dụng.
  * Chỉ tiêu theo hàng ngang:
  - Tăng: ghi thứ tự người tham gia BHYT tăng.
  - Giảm: ghi thứ tự người tham gia BHYT giảm.
  8. Danh sách điều chỉnh mức đóng cho người chỉ tham gia BHYT (Mẫu số D04-TS)
  a. Mục đích: kê khai các thông tin điều chỉnh mức đóng của người chỉ tham gia đóng BHYT như tăng giảm lương hưu, tỷ lệ đóng BHYT....
  b. Trách nhiệm lập: đơn vị quản lý người tham gia BHYT, đại lý thu BHXH, BHYT hoặc cơ quan BHXH.
  c. Thời gian lập: hằng tháng khi có phát sinh.
  d. Phương pháp lập:
  * Chỉ tiêu theo cột:
  - Cột 1: ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo từng mục: đối tượng tăng, đối tượng giảm.
  - Cột 2: ghi họ, tên người tham gia BHYT (nếu thuộc đối tượng hộ gia đình, thân nhân người lao động thì ghi theo từng thành viên đóng BHYT.
  - Cột 3: ghi mã số thẻ BHYT của người tham gia nếu đã được cơ quan BHXH cấp mã số thẻ BHYT.
  - Cột 4: ghi ngày, tháng, năm sinh của người tham gia BHYT.
  - Cột 5: ghi giới tính của người tham gia BHYT là nữ bằng cách đánh dấu nhân (x), là nam để trống.
  - Cột 6, 7: ghi mức đóng BHYT cũ, mới của người tham gia.
  - Cột 8: ghi số tháng đóng BHYT.
  - Cột 9: ghi số tiền đóng BHYT điều chỉnh.
  * Chỉ tiêu theo hàng ngang:
  - Tăng: ghi thứ tự người tham gia BHYT điều chỉnh tăng.
  - Giảm: ghi thứ tự người tham gia BHYT điều chỉnh giảm.
  9. Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu số D05-TS).
  a. Mục đích:để đại lý thu hoặc cơ quan BHXH huyện kê khai những người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới, đóng tiếp, đóng lại..
  b. Trách nhiệm lập: đại lý thu, cơ quan BHXH huyện.
  c. Thời gian lập: khi có phát sinh.
  d. Căn cứ lập: hồ sơ gốc (giấy khai sinh, chứng minh thư, sổ hộ khẩu...).
  e. Phương pháp lập:
  - Cột 1: ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo từng mục tăng mới, đóng tiếp, đóng lại.
  - Cột 2: ghi họ, tên người tham gia BHXH tự nguyện và ghi vào từng mục tăng mới, đóng tiếp, đóng lại tương ứng.
  - Cột 3: ghi mã số sổ BHXH hoặc thẻ BHYT của người tham gia nếu đã được cơ quan BHXH cấp mã số sổ BHXH hoặc thẻ BHYT.
  - Cột 4: ghi ngày, tháng, năm sinh của người tham gia BHXH tự nguyện.
  - Cột 5: ghi giới tính của người tham gia BHXH tự nguyện là nữ bằng cách đánh dấu nhân (x), là nam để trống.
  - Cột 6, 7: ghi số ngày biên lai thu tiền của người tham gia BHXH tự nguyện.
  - Cột 8: ghi mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện do người tham gia lựa chọn.
  - Cột 9: ghi tỷ lệ % đóng BHXH tự nguyện theo quy định của Luật BHXH.
  - Cột 10: ghi tháng năm bắt đầu tham gia BHXH tự nguyện.
  - Cột 11: ghi số tháng đóng BHXH tự nguyện.
  - Cột 12: ghi số tiền đóng BHXH tự nguyện tương ứng với số tháng đóng (cột 12 = cột 8 x cột 9 x cột 11).
  10. Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia không thay đổi mức đóng (Mẫu số D07-TS).
  a. Mục đích: để kê khai thông tin người tham gia BHXH, BHYT đề nghị điều chỉnh thông tin nhân thân của người tham gia BHXH, BHYT.
  b. Trách nhiệm lập: cơ quan, đơn vị quản lý người tham gia BHXH, BHYT.
  c. Thời gian lập: hằng tháng khi có phát sinh.
  d. Căn cứ lập: hồ sơ gốc của người tham gia (giấy khai sinh, lý lịch, chứng minh thư...).
  e. Phương pháp lập:
  - Cột 1: ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn.
  - Cột 2: ghi họ, tên người tham gia BHXH, BHYT.
  - Cột 3: ghi ngày, tháng, năm sinh của người tham gia BHXH, BHYT.
  - Cột 4: ghi giới tính của người tham gia BHXH, BHYT là nữ bằng cách đánh dấu nhân (x), là nam để trống.
  - Cột 5: ghi mã số sổ BHXH của người tham gia.
  - Cột 6, 7: ghi từ tháng năm đến tháng năm thay đổi, điều chỉnh.
  - Cột 8: ghi nội dung đề nghị thay đổi, điều chỉnh.

 4. Thành viên Hình đại diện của rua hon nhien
  Tham gia ngày
  Aug 2010
  Địa chỉ
  tn
  Bài gửi
  1
  Post Thanks / Like
  rua hon nhien vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  12-06-2012, 10:19 #32
  Các tiền bối làm ơn cho em hỏi mấy câu ạ (em mới được giao làm mảng này nên cũng còn rất chi là luống cuống ạ)

  1. Bên em có một bạn nghỉ sinh, sinh ngày 09/06, thì em làm thủ tục bảo giảm lao động cho bạn ấy từ tháng 6 phải không ạ?
  Ngoài mẫu D02-TS thì có cần thêm giấy tờ gì nữa không ạ?

  2. Công ty em mới thành lập, 80% nhân viên là chuyển từ công ty mẹ sang, đã báo cắt BHXH ở công ty mẹ, và đóng BHXH ở công ty con, Khi báo cắt thì đã chốt sổ BHXH tính số năm đóng cho từng người tới hết 2010. Tháng 05/2012 có 1 bác đủ 60tuổi, đã đóng BHXH được gần 31 năm. Bây giờ em muốn làm thủ tục hưu cho bác ấy thì phải làm những thủ tục gì và cần dùng những văn bản gì ạ? (Em đọc trên mạng thấy nói có quyết định thôi việc, bản ghi quá trình tham gia BHXH, sổ BHXH và các tờ rời (nhưng em không hiểu tờ rời là sao ạ) )
  Nếu các tiền bối có mẫu của mấy giấy tờ trên thì cho em xin ạ (mail em: lananhvt153@gmail.com ạ)

  Các tiền bối giúp em nhé, em cảm ơn nhiều lắm ạ.

 5. Thành viên cấp trung Hình đại diện của HangThu108
  Tham gia ngày
  Jun 2012
  Địa chỉ
  Hà Nội
  Tuổi
  26
  Bài gửi
  10
  Post Thanks / Like
  HangThu108 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  25-06-2012, 16:19 #33
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi rua hon nhien Xem bài
  Các tiền bối làm ơn cho em hỏi mấy câu ạ (em mới được giao làm mảng này nên cũng còn rất chi là luống cuống ạ)

  1. Bên em có một bạn nghỉ sinh, sinh ngày 09/06, thì em làm thủ tục bảo giảm lao động cho bạn ấy từ tháng 6 phải không ạ?
  Ngoài mẫu D02-TS thì có cần thêm giấy tờ gì nữa không ạ?
  Mình cứ báo giảm bình thường thôi, D02-TS (2 bản)
  D01b-TS ( 1 bản)
  sinh ngày 9/6 thì báo giảm trong tháng 6 là đúng rồi.

 6. Thành viên cấp trung Hình đại diện của hoapt88
  Tham gia ngày
  Nov 2011
  Địa chỉ
  hà nội
  Bài gửi
  33
  Post Thanks / Like
  hoapt88 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  09-07-2012, 11:19 #34
  Em chào các anh các chị. Anh chị cho em hỏi vấn đề này chút ah. Em mới tham gia bảo hiểm lần đầu. Tháng 5 vừa rồi chị ở công ty em bảo em phải đóng tiền bảo hiểm từ tháng 2,3,4,5 nhưng khi em đi lấy thẻ bảo hiểm thì trên đó lại ghi thời hạn sử dung từ 1/5 đến 31/12 năm 2012. Em tưởng là em đóng tiền bảo hiểm ngày nào thì thẻ nó sẽ có hiệu lực từ ngày đó chứ ah? Em đang có bầu, dự kiến sinh là 29/11 dương lich năm nay, mức đóng bảo hiểm của em là 2.140.000. Em đang muốn tăng mức lương lên để sau này được chế độ bảo hiểm tốt hơn. anh chị làm ơn cho em hỏi, liệu em có đủ điều kiện để hưởng thai sản của bảo hiểm k ah?Và tháng 7 này em xin tăng mức lương lên để được chế độ bảo hiểm tốt hơn đc k? Mong cả nhà giúp em với ah
  http://thegioilocnuoc.vn/news/390/959/con-loc-gia-soc-giam-nhiet-mua-he--khuyen-mai-den-50-cac-san-pham-may-loc-nuoc.aspx

 7. Thành viên cấp trung Hình đại diện của gathanhdo
  Tham gia ngày
  Mar 2010
  Địa chỉ
  Thanh Ba - Phú Thọ
  Bài gửi
  44
  Post Thanks / Like
  gathanhdo vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  11-07-2012, 08:11 #35
  Ui, em mới gọi là đau đầu nè, muốn chốt sổ mà trên bảo hiểm còn chưa cấp sổ cho người lao động, giờ lại bắt e là mẫu tờ khai, danh sách cấp sổ, bắt có ảnh nữa, người ta thì chuyển công tác rồi còn đâu, có ở đây đâu mà lấy được ảnh. Chán quá
  Người sống bằng hy vọng sẽ chết vì nhịn đói

 8. Thành viên cấp trung Hình đại diện của hothaihoakt
  Tham gia ngày
  Jun 2011
  Địa chỉ
  Nghệ An
  Bài gửi
  7
  Post Thanks / Like
  hothaihoakt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  11-07-2012, 09:07 #36
  Các anh chị giúp em với. công ty em thành lập năm 2007, đến nay vẫn chưa đóng BHXH. và công ty có 3 anh làm việc từ 2008 đến bây giờ, nay em muốn đóng bhxh và truy thu bhxh từ năm 2008 đến tháng 06/2012 có đc không anh chị? bên em ở Bảo hiểm quận Hoàng Mai, Hà Nội
  thay đổi nội dung bởi: hothaihoakt, ngày 12-07-2012 lúc 09:29

 9. Thành viên Hình đại diện của n phuong
  Tham gia ngày
  Jul 2012
  Địa chỉ
  Thái Bình
  Bài gửi
  1
  Post Thanks / Like
  n phuong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  11-07-2012, 09:50 #37
  uhm minh cung mới làm

 10. Thành viên cấp trung Hình đại diện của kidcntt
  Tham gia ngày
  May 2012
  Địa chỉ
  Nhà Của Tôi
  Bài gửi
  10
  Post Thanks / Like
  kidcntt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  09-10-2012, 16:23 #38
  Anh chị cho e hỏi cái này: e làm hồ sơ xong hết rồi, giám đốc của e đi vắng vài ngày mới về, giờ e lấy chữ ký số ký được không ạ?
  Mong nhận đc câu trả lời sớm từ anh chị

 11. Thành viên cấp trung Hình đại diện của ngangadinh
  Tham gia ngày
  May 2012
  Địa chỉ
  dongnai
  Tuổi
  30
  Bài gửi
  4
  Post Thanks / Like
  ngangadinh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  25-02-2013, 11:15 #39
  Bạn nào có mẫu bảng kê 603, C69a-HD, mới nhất cho mình xin nha.
  Mình đang làm hồ sơ hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi sinh.
  Bạn cho mình xin mẫu và chỉ dùm mình cách làm hồ sơ luôn nha.
  Lần đâu tiên làm nên cũng chưa biết. cảm ơn các bạn nhiều.
  Bạn chuyển vào mail : ngabtech@yahoo.com.vn, hoặc matbuon2707@gmail.com


Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang truy cập đề tài này gồm: (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

mẫu báo giảm bảo hiểm xã hội

mau d02-ts ban hanh nam 2012

mẩu 3b -thb

mau bang tinh bao hiem

download fiel mau bao hiem 3a

cach ghi mau 01-DSXNS

mau bieu cua bao hiem xa hoi

bieu mau bao hiem xa hoi ha noi 2012

biểu mẫu báo tăng bhxh 2012

mẫu đơn xin cắt bảo hiểm xã hội

mẫu đơn xin cắt bảo hiểm

mẫu cắt bảo hiểm xã hội

mau d02-ts theo cv 555

mẫu biểu đối chiếu bhxh hàng tháng năm 2012

bhxh ha noi bieu mau

mẫu đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu 2012

MAU D02 BAN HANH NAM 2012

mau bieu BHXH

mau bieu BHXH nam 2012

biểu mẫu bảo hiểm xã hội

mẫu bhxh mới 2012

các mẫu tính bhxh mới

bieu mau moi cua bao hiem xa hoi nam 2012

các biểu mẫu mới của bhxh 2012

cac mau don bao hiem xa hoi