CM 29: điều chỉnh hồi tố và phi hồi tố

Offline Hà Nội 2014 tại Đồ Sơn-Hải Phòngkết quả từ 1 tới 7 trên 7
11,273 lượt xem
 1. Điều hành cao cấp Hình đại diện của Thanh Nam
  Tham gia ngày
  Apr 2003
  Địa chỉ
  HCM
  Tuổi
  12
  Bài gửi
  2,452
  Post Thanks / Like

  My Social Networking

  Add Thanh Nam on Facebook Add Thanh Nam on Google+
  Add Thanh Nam on Linkedin
  Thanh Nam vẫn chưa có mặt trong diễn đàn

  CM 29: điều chỉnh hồi tố và phi hồi tố

  Bạn nào đã nghiên cứu chuẩn mực 29 và thông tư hướng dẫn cho mình hỏi:
  Trong chuẩn mực và thông tư hướng dẫn rất rõ điều chỉnh hồi tố nhưng mình đọc mãi mà không thấy chỉ cách điều chỉnh phi hồi tố ?? Chẳng nhẽ phi hồi tố là khỏi phải điều chỉnh !!

  Xem thêm các bài viết mới nhất trong cùng chuyên mục này:


 2. Khu vực quảng cáo
  Tham gia ngày
  Always
  Địa chỉ
  Advertising world
  Tuổi
  2010
  Bài gửi
  Many

   

 3. Moderator Hình đại diện của xuantham
  Tham gia ngày
  Aug 2005
  Địa chỉ
  SG
  Tuổi
  48
  Bài gửi
  4,366
  Post Thanks / Like
  xuantham vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi Virgin
  Bạn nào đã nghiên cứu chuẩn mực 29 và thông tư hướng dẫn cho mình hỏi:
  Trong chuẩn mực và thông tư hướng dẫn rất rõ điều chỉnh hồi tố nhưng mình đọc mãi mà không thấy chỉ cách điều chỉnh phi hồi tố ?? Chẳng nhẽ phi hồi tố là khỏi phải điều chỉnh !!
  Theo chị vẫn điều chỉnh nhưng mà không hồi tố, mà bút tóan điều chỉnh thì là 1 phương pháp kế toán rồi nên không nhắc tới thôi

 4. Thành viên cấp trung Hình đại diện của thandong_it
  Tham gia ngày
  Jul 2005
  Địa chỉ
  DNA
  Tuổi
  33
  Bài gửi
  12
  Post Thanks / Like
  thandong_it vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  30-08-2006, 08:20 #3
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi Virgin
  Bạn nào đã nghiên cứu chuẩn mực 29 và thông tư hướng dẫn cho mình hỏi:
  Trong chuẩn mực và thông tư hướng dẫn rất rõ điều chỉnh hồi tố nhưng mình đọc mãi mà không thấy chỉ cách điều chỉnh phi hồi tố ?? Chẳng nhẽ phi hồi tố là khỏi phải điều chỉnh !!

  Theo chuẩn mực số 29 Phải phân biệt 03 Trường hợp: Thay đổi chính sách kế toán, uớc tính kế toán và sai sót kế toán. Thế này nhé tôi tạm nói qua chuẩn mực thế này:

  Thứ nhất bạn phải hiểu, Thế nào là điều chỉnh hồi tố và thế nào là điều chỉnh phi hồi tố:Tạm hiểu thế này

  1. Điều chỉnh hồi tố: chính là điều chỉnh trên số liệu cột thông tin so sánh (ví dụ trong bảng cân đối kế toán cột điều chỉnh là cột số đầu năm, trong báo cáo kết quả HDKD số điều chỉnh là cột số năm trước)

  2. Điều chỉnh phi hồi tố là điều chỉnh xem như một nghiệp vụ phát sinh trong kỳ

  Bây giờ: bạn phải hiểu thế nào là Sai sót kế toán, thay đổi uớc tính kế toán, Thay đổi chính sách kế toán, trong chuẩn mực nói rất kỹ.

  Thay đổi chính sách kế toán là việc thay đổi các nguyên tắc, cơ sở và phương pháp kế toán cụ thể mà doanh nghiệp đã áp dụng trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính, như: Thay đổi phương pháp tính giá hàng tồn kho; thay đổi phương pháp hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái; thay đổi phương pháp kế toán chi phí đi vay,...


  Thay đổi ước tính kế toán là việc điều chỉnh giá trị ghi sổ của tài sản, nợ phải trả hoặc giá trị tiêu hao định kỳ của tài sản được tạo ra từ việc đánh giá tình trạng hiện thời và lợi ích kinh tế trong tương lai cũng như nghĩa vụ liên quan đến tài sản và nợ phải trả đó.

  Ví dụ về thay đổi ước tính kế toán:
  + Thay đổi ước tính kế toán đối với các khoản phải thu khó đòi;
  + Thay đổi ước tính kế toán về giá trị hàng tồn kho lỗi mốt;
  + Thay đổi ước tính kế toán về thời gian sử dụng hữu ích hoặc cách thức sử dụng TSCĐ;
  + Thay đổi ước tính kế toán về nghĩa vụ bảo hành sản phẩm.  Sai sót có thể phát sinh từ việc ghi nhận, xác định giá trị, trình bày hoặc thuyết minh các khoản mục trên báo cáo tài chính.
  Sai sót bao gồm: Sai sót do tính toán, áp dụng sai chính sách kế toán, bỏ quên, hiểu hoặc diễn giải sai các sự việc và gian lận.
  - Sai sót do tính toán là sai sót do tính nhầm dẫn đến việc ghi nhận sai, như tính nhầm giá trị tài sản, khoản phải thu, nợ phải trả, khoản chi phí, ...
  - Áp dụng sai chính sách kế toán là sai sót do hiểu sai chuẩn mực kế toán nên vận dụng sai chính sách kế toán, hoặc chuẩn mực kế toán mới đã có hiệu lực nhưng doanh nghiệp vẫn áp dụng chuẩn mực cũ;
  - Bỏ quên không ghi nhận một hoặc một vài giao dịch kinh tế nào đó như mua TSCĐ nhưng bỏ quên chưa ghi sổ TSCĐ; bán hàng nhưng chưa ghi nhận doanh thu và khoản phải thu,....
  - Hiểu hoặc diễn giải sai các sự việc là sai sót do hiểu sai các sự việc, như: Theo quy định thì TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn tiếp tục được sử dụng vào sản xuất, kinh doanh thì không được trích khấu hao nhưng doanh nghiệp hiểu sai lại đánh giá lại và tiếp tục trích khấu hao.
  - Gian lận là sai sót do cố ý gây ra, như: Thu tiền của người mua hàng không nộp quỹ mà sử dụng cho cá nhân; lấy tiền công quỹ, hàng tồn kho sử dụng cho cá nhân,...


  Như vậy
  1. Nếu là thay đổi chính sách kế toán: Phải bắt buộc áp dụng hồi tố, nghĩa là khi có sự thay đổi chính sách kế toán, bạn phải lập bảng kê ảnh hưởng của năm thay đổi và xác định các ảnh hưởng lũy kế đến năm hiện tại và điều chỉnh số liệu trên cột thông tin so sánh trên báo cáo tài chính.

  Nếu là sai sót kế toán của các năm trước năm nay phát hiện ra sẽ có 02 trường hợp:

  Nếu là Sai sót trọng yếu :-> Áp dụng hồi tố :có nghĩa là điều chỉnh thông tin trên cột so sánh

  Nếu là sai sót không trọng yếu: Điều chỉnh phi hồi tố, tức là xem như nghiệp vụ phát sinh trong kỳ (Ví dụ năm nay phát hiện nghiệp vụ kế toán năm ngoái bị ghi sai không trọng yếu-> điều chỉnh vào năm nay)

  Còn cách điều chỉnh thì bạn đọc trong chuẩn mực nói rất kỹ bạn cố gắng xem nhé.
  Con đường đến thành công không có dấu chân của những kẽ lười biếng

 5. Thanks maysudo thanked for this post
 6. Điều hành cao cấp Hình đại diện của Thanh Nam
  Tham gia ngày
  Apr 2003
  Địa chỉ
  HCM
  Tuổi
  12
  Bài gửi
  2,452
  Post Thanks / Like

  My Social Networking

  Add Thanh Nam on Facebook Add Thanh Nam on Google+
  Add Thanh Nam on Linkedin
  Thanh Nam vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  To thandongit:
  Chắc là bạn chưa hiểu ý mình. Ý Virgin là trong thông tư không chỉ rõ cách điều chỉnh phi hồi tố chứ không phải là trong trường hợp nào thì điều chỉnh phi hồi tố.

  Mình dang thắc mắc là: điều chỉnh phi hồi tố có thể là
  1/ điều chỉnh trên cột số đầu năm trong BCTC của năm nay (BCĐ KT , BCKQKD ??)
  2/ hoặc là làm bút toán bổ sung vào tài khoản = > ảnh hưởng đến BCTC của năm nay (bởi nó chứa đựng số của năm ngoái)

 7. Thành viên cấp trung Hình đại diện của thandong_it
  Tham gia ngày
  Jul 2005
  Địa chỉ
  DNA
  Tuổi
  33
  Bài gửi
  12
  Post Thanks / Like
  thandong_it vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi Virgin
  To thandongit:
  Chắc là bạn chưa hiểu ý mình. Ý Virgin là trong thông tư không chỉ rõ cách điều chỉnh phi hồi tố chứ không phải là trong trường hợp nào thì điều chỉnh phi hồi tố.

  Mình dang thắc mắc là: điều chỉnh phi hồi tố có thể là
  1/ điều chỉnh trên cột số đầu năm trong BCTC của năm nay (BCĐ KT , BCKQKD ??)
  2/ hoặc là làm bút toán bổ sung vào tài khoản = > ảnh hưởng đến BCTC của năm nay (bởi nó chứa đựng số của năm ngoái)
  À thế thì thế này:
  Nếu là điều chỉnh Phi Hồi tố thì xem như là nghiệp vụ phát sinh trong năm chứ không điều chỉnh số dư đầu năm đâu bạn à.
  Ví dụ nếu phát hiện sai sót không trong yếu trong các năm trước-> điều chỉnh như một bút toán bình thường vào năm nay-> tất nhiên nó sẽ ảnh hửong đên BCĐKT và KKQD năm nay thế thôi ..
  Con đường đến thành công không có dấu chân của những kẽ lười biếng

 8. Boat & The Sea ® Hình đại diện của VuHoaiDuc
  Tham gia ngày
  Jan 2004
  Địa chỉ
  Ai trong diễn đàn
  Tuổi
  43
  Bài gửi
  151
  Post Thanks / Like
  VuHoaiDuc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi thandong_it
  ....
  2. Điều chỉnh phi hồi tố là điều chỉnh xem như một nghiệp vụ phát sinh trong kỳ
  ....
  Nói rõ thêm:
  Nguyên tắc kế toán áp dụng phi hồi tố: Không điều chỉnh số liệu của các năm trước, chỉ điều chỉnh năm hiện tại và các năm trong tương lai.

 9. Thành viên cấp trung Hình đại diện của banvan
  Tham gia ngày
  May 2005
  Địa chỉ
  HaiDuong
  Tuổi
  33
  Bài gửi
  45
  Post Thanks / Like
  banvan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Về vấn đề của Chuẩn mực số 29, em có một câu hỏi mong các anh chị có kinh nghiệm giúp em nhé, trước đây em chỉ là kt viên thôi nhưng bây giờ chuyển sang làm cho một cty tnhh chỉ có một mình em làm kt thôi, em phải làm bctc cho năm 2006 này, khi vào cty em có phát hiện ra một số lỗi sai của năm 2005 và bây giờ theo cm29 thì em phải điều chỉnh hồi tố trên bảng cân đối kế toán về tsản, vốn vay của em, các anh chị cho em hỏi nhé, nếu điều chỉnh hồi tố thì em chỉ việc điều chỉnh vào số dư đầu năm 2006 và trình bày việc điều chỉnh lên bctc 2006 tại mục thuyết minh nội dung điều chỉnh của mình hay là phải làm lại bctc 2005, các số tổng hợp và chi tiết của 2005 nữa, có phải mình cần điều chỉnh lại bctc2005 thành một quyển như đã nộp với thuế không, em đọc mà không hiểu gì cả, mong mọi sự giúp đỡ từ các anh chị.
  Em chân thành cảm ơn anh chị.


Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang truy cập đề tài này gồm: (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

hồi tố và phi hồi tố

điều chỉnh hồi tố như thế nào

dieu chinh hoi to la gi

điều chỉnh hồi tố là gì

DIEU CHINH HOI TO

phương pháp hồi tố và phi hồi tố

điều chỉnh hồi tố bctc

the nao la dieu chinh hoi to

điều chỉnh hồi tố

Khi nao dieu chinh phi hoi to

http:www.webketoan.vnforumthreads20018-CM-29-dieu-chinh-hoi-to-va-phi-hoi-to

cách điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính

điều chỉnh phi hồi tố

dieu chinh hoi to phi hoi to

Nguyen tac ap dung phi hoi to

nguyên tắc áp dụng phi hồi tố

nguyên tắc áp dụng phi hồi tố

cac nguyen tac phi hoi todieu chinh phi hoi toNguyên tắc áp dụng phi hồi tố vas 29hồi tố và phi hồi tố trong kế toán việt namvas 29 nguyen tac ap dung phi hoi tophương pháp phi hồi tố hoặc hồi tốphương pháp điều chỉnh hồi tố bctcchuẩn mực điều chỉnh hồi tố