Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong doanh nghiệp xây lắp

Offline Hà Nội 2014 tại Đồ Sơn-Hải Phòng
Chương trình từ thiện năm 2014 tại xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
kết quả từ 1 tới 2 trên 2
3,498 lượt xem
 1. Thành viên cấp trung Hình đại diện của xmenxmen
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Địa chỉ
  phú thọ
  Tuổi
  22
  Bài gửi
  11
  Post Thanks / Like
  xmenxmen vẫn chưa có mặt trong diễn đàn

  Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong doanh nghiệp xây lắp

  Trong tổng chi phí sản phẩm xây lắp thì chi phí nguyên vật liệu chính chiếm một tỷ trọng lớn. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là chi phí của những loại nguyên vật liệu cấu thành thực thể của sản phẩm, có giá trị lớn và có thể xác định một cách tách biệt rõ ràng cụ thể cho từng sản phẩm. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm chi phí về nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời, vật liệu luân chuyển tham gia cấu thành nên thực thể sản phẩm xây lắp. Chi phí nguyên vật liệu được tính theo giá thực tế khi xuất dùng, còn có cả chi phí thu mua, vận chuyển từ nơi mua về nơi nhập kho hoặc xuất thẳng đến chân công trình.

  Trong xây dựng cơ bản cũng như các ngành khác, vật liệu sử dụng cho công trình, hạng mục công trình nào thì phải được tính trực tiếp cho công trình, hạng mục công trình đó dựa trên cơ sở chứng từ gốc theo giá thực tế của vật liệu và số lượng thực tế vật liệu đã sử dụng. Cuối kỳ hạch toán hoặc khi công trình đã hoàn thành, tiến hành kiểm kê số vật liệu còn lại tại công trình để giảm trừ chi phí vật liệu đã tính cho từng hạng mục công trình, công trình. Trường hợp vật liệu xuất dùng có liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí, không thể tổ chức kế toán riêng được thì phải áp dụng phương pháp phân bổ gián tiếp để phân bổ cho các đối tượng liên quan.

  Tiêu thức phân bổ thường được sử dụng là phân bổ theo định mức tiêu hao theo hệ số, trọng lượng, số lượng sản phẩm...


  Công thức phân bổ như sau:


  Chi phí vật liệu phân bổ cho từng đối tượng


  =


  Tiêu thức phân bổ của từng đối tượng


  x


  Tổng chi phí vật liệu cần phân bổ

  Tổng tiêu thức lựa chọn để phân bổ của các đối tượng


  *Chứng từ sử dụng:


  - Hoá đơn bán hàng, hóa đơn giá trị gia tăng


  - Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.


  - Giấy đề nghị tạm ứng, phiếu chi.


  - Hoá đơn mua bán…


  Vật liệu mua về có thể nhập kho hoặc có thể xuất thẳng cho công trình. Trường hợp các đơn vị thi công tự đi mua vật tư thì chứng từ gốc là hoá đơn kiêm phiếu xuất kho của người bán. Phiếu xuất kho và chứng từ liên quan như hoá đơn vận chuyển tạo thành bộ chứng từ được chuyển về phòng kế toán làm số liệu hạch toán.


  *TK sử dụng: Tài khoản 621 dùng để tập hợp chi phí nguyên vật liệu dùng cho sản xuất phát sinh trong kỳ, cuối kỳ kết chuyển sang tài khoản tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Kết cấu TK 621 như sau:

  Bên Nợ: Trị giá gốc thực tế của nguyên vật liệu sử dụng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm xây lắp.

  Bên Có: Trị giá nguyên liệu vật liệu sử dụng không hết nhập kho, Kết chuyển chi phí NVL vào TK 154- Chi phí SXKD dở dang

  TK 621 không có số dư cuối kỳ. Tài khoản này được mở chi tiết cho từng công trình, hạng mục công trình.

  - Căn cứ vào đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và giá trị vật liệu sử dụng, kế toán ghi:

  Nợ TK 621: Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.

  Nợ TK 133: VAT được khấu trừ (nếu có).

  Có TK 152: nguyên vật liệu.

  Có TK 111, 112, 331…

  - Cuối kỳ hạch toán và hoàn thành hạng mục công trình kế toán và thủ kho kiểm kê số vật liệu còn lại chưa dùng để ghi giảm trừ chi phí vật liệu đã tính cho từng đối tượng hạch toán chi phí.

  - Nếu nhập lại kho nguyên vật liệu, giá trị vật liệu còn có thể chưa sử dụng hết, giá trị phế liệu thu hồi kế toán ghi:

  Nợ TK 152: Vật liệu, nguyên liệu

  Có TK 621: Chi phí NVL trực tiếp

  - Cuối kỳ căn cứ vào giá trị kết chuyển hoặc phân bổ nguyên vật liệu cho từng hạng mục công trình, kế toán ghi:


  Nợ TK 154: Chi phí SXKD dở dang


  Có TK 621: Chi phí NVL trực tiếp


  Thông qua kết quả hạch toán chi phí vật liệu tiêu hao thực tế theo từng nơi phát sinh, cho từng đôí tượng chịu chi phí thường xuyên kiểm tra đối chứng với định mức và dự toán để phát hiện kịp thời những lãng phí mất mát hoặc khả năng tiết kiệm vật liệu, xác định nguyên nhân, người chịu trách nhiệm để xử lý hoặc khen thưởng kịp thời.


  Ta có thể thấy quá trình hạch toán qua sơ đồ sau:


  SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP


  SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP

  Xem thêm các bài viết mới nhất trong cùng chuyên mục này:


 2. Khu vực quảng cáo
  Tham gia ngày
  Always
  Địa chỉ
  Advertising world
  Tuổi
  2010
  Bài gửi
  Many

   

 3. Thành viên cấp cộng đồng Hình đại diện của HO Anh Hue
  Tham gia ngày
  Nov 2011
  Địa chỉ
  Hoa Binh
  Bài gửi
  1,699
  Post Thanks / Like
  HO Anh Hue vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  14-03-2013, 08:50 #2
  [QUOTE=xmenxmen;1389582]Trong tổng chi phí sản phẩm xây lắp thì chi phí nguyên vật liệu chính chiếm một tỷ trọng lớn. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là chi phí của những loại nguyên vật liệu cấu thành thực thể của sản phẩm, có giá trị lớn và có thể xác định một cách tách biệt rõ ràng cụ thể cho từng sản phẩm. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm chi phí về nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời, vật liệu luân chuyển tham gia cấu thành nên thực thể sản phẩm xây lắp. Chi phí nguyên vật liệu được tính theo giá thực tế khi xuất dùng, còn có cả chi phí thu mua, vận chuyển từ nơi mua về nơi nhập kho hoặc xuất thẳng đến chân công trình.

  Trong xây dựng cơ bản cũng như các ngành khác, vật liệu sử dụng cho công trình, hạng mục công trình nào thì phải được tính trực tiếp cho công trình, hạng mục công trình đó dựa trên cơ sở chứng từ gốc theo giá thực tế của vật liệu và số lượng thực tế vật liệu đã sử dụng. Cuối kỳ hạch toán hoặc khi công trình đã hoàn thành, tiến hành kiểm kê số vật liệu còn lại tại công trình để giảm trừ chi phí vật liệu đã tính cho từng hạng mục công trình, công trình. Trường hợp vật liệu xuất dùng có liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí, không thể tổ chức kế toán riêng được thì phải áp dụng phương pháp phân bổ gián tiếp để phân bổ cho các đối tượng liên quan ........

  Theo mình đặc điiểm của SP XL là đơn chiếc mỗi C.trình, hạng mục C.trình có thiết kế, dự toán riêng vì thế NVL chính xuất cho nó không thể có trường hợp liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí nên không có trường hợp dùng phương pháp phân bổ như bạn đặt vấn đề được.
  thay đổi nội dung bởi: HO Anh Hue, ngày 14-03-2013 lúc 08:55


Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang truy cập đề tài này gồm: (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

So sanh chi phi nguyen vat lieu truc tjep va gjan tjep

Nguyen vat lieu phu trong tinh gia thanh

Noi dung chi phi nguyen vat lieu truc tiep trong doanh nghiep xay lap

các chứng từ liên quan đến chi phí nguên vật liệu trực tiếp

Bai tap hach toan tai khoan 621 trong doanh nghiep xay lap

chi phi nguyen vat lieu truc tiep tinh nhu the nao

phan biet chi phi nguyen vat lieu va chi phi nguyen vat lieu truc tiep

hach toan chi phi nguyen vat lieu

đối tượng hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Phan biet phuong phap tap hop chi phi truc tiep va gjan tiep trong doanh nghiep xay lap

Noi dung va phuong phap ke toan chj phj nguyen vat lieu truc tjep

phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

phương pháp xây dựng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

De tai bao cao tong hop chi phi nguyen vat lieu truc tiep

chứng từ sử dụng cho chi phi nguyên vật liệu trực tiếp

kế toán chi phí nguyên vật lieuj trực tiếp

cach phân bô chi phi nguyên vât liêu tru tiêp

chi phí nguyên liệu trực tiếp hạch toán ntn

phuong phap tinh nguyen vat lieu truc tiep