Mẫu Biên Bản Họp Hội đồng Thành Viên

Offline Hà Nội 2014 tại Đồ Sơn-Hải Phòng
Chương trình từ thiện năm 2014 tại xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Trang 1/4 1234 CuốiCuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 40
84,824 lượt xem
 1. Thành viên cấp trung Hình đại diện của thuydiem1986
  Tham gia ngày
  Sep 2007
  Địa chỉ
  739 lũy bán bích .tân phú
  Bài gửi
  166
  Post Thanks / Like
  thuydiem1986 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn

  Mẫu Biên Bản Họp Hội đồng Thành Viên

  Anh chị nào có mẫu biên bản họp của hội đồng thành viên về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và thay đỗi địa điểm kinh doanh cho em xin với. Em đang cần gấp. Em cảm ơn anh chị nhiều

  Xem thêm các bài viết mới nhất trong cùng chuyên mục này:


 2. Khu vực quảng cáo
  Tham gia ngày
  Always
  Địa chỉ
  Advertising world
  Bài gửi
  Many

   

 3. xmen_đích thực Hình đại diện của Thailove
  Tham gia ngày
  Apr 2007
  Địa chỉ
  Hưng Yên
  Tuổi
  33
  Bài gửi
  114
  Post Thanks / Like
  Thailove vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi thuydiem1986 Xem bài
  Anh chị nào có mẫu biên bản họp của hội đồng thành viên về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và thay đỗi địa điểm kinh doanh cho em xin với. Em đang cần gấp. Em cảm ơn anh chị nhiều
  Vào đây loads về nhé rồi chỉnh sửa lại cho phù hợp với đặc điểm và nhưng thay đổi của đơn vị mình nhé chúc bạn thành công
  thay đổi nội dung bởi: Thailove, ngày 06-09-2008 lúc 11:16
  Một chữ tình để duy trì thế giới
  Một chữ tài để chuyển đổi càn khôn
  .....Xmen.!

 4. Thành viên cấp cao Hình đại diện của connick
  Tham gia ngày
  Aug 2007
  Địa chỉ
  qn
  Tuổi
  30
  Bài gửi
  244
  Post Thanks / Like
  connick vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  19-07-2008, 09:09 #3
  Em đang làm thủ tục để cty tnhh 2 thành viên: Tiếp nhận thành viên mới, tăng VĐL, thay giám đốc. Tuy nhiên trong hồ sơ yêu cầu phải có:
  - Biên bản họp hội đồng thành viên về việc nhận thành viên mới, tăng VĐL, thay GĐ.
  - Quyết định của hội đồng thành viên về việc nhận thành viên mới, tăng VĐL, thay GĐ.
  Bác nào có mẫu (hoặc đã từng làm) các biên bản, quyết định trên cho em xin với. Em chẳng biết viết thế nào cả.
  Cám ơn mọi người!

 5. Thành viên Hình đại diện của AC2208
  Tham gia ngày
  Jul 2008
  Địa chỉ
  Ba Dinh, Ha Noi
  Tuổi
  31
  Bài gửi
  1
  Post Thanks / Like
  AC2208 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  19-07-2008, 09:22 #4
  Tớ đang cần mẫu giấy uỷ quyền của giám đốc cho phó giám đốc để ký hợp đồng lao động với nhân viên của công ty. Bạn nào giúp tớ với

 6. Thành viên cấp cao Hình đại diện của phamthuyanh
  Tham gia ngày
  Dec 2005
  Địa chỉ
  Dấu chấm hỏi ???
  Bài gửi
  55
  Post Thanks / Like
  phamthuyanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Mẫu biên bản họp HĐTV đại khái như sau:
  - Các căn cứ :Luật DN số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, điều lệ cty, căn cứ vào yêu cầu hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh của cty trong tương lai...
  - Vào lúc...giờ, ngày...tháng...năm, HĐTV cty gồm những ai,tổ chức cuộc họp tại địa diểm nào, thành phần tham dự, chủ trì phiên họp
  - Nội dung phiên họp: ra các nghị quyết quyết định:
  +Nghị quyết 1: quyết định thay đổi Điều ... Bản điều lệ cty ...như sau:
  "nội dung bạn muốn thay đổi"
  - Sau đó là phần kết quả cuộc họp: sau khi bàn bạc, trao đổi và biểu quyết, các thnàh viên của HĐTV đã thống nhất 100% thông qua ...Nghị quyết trên.
  - phien họp kết thúc vào lúc...
  - Thành viên HĐTV ký tên
  Hết

 7. Thành viên cấp trung Hình đại diện của anhvuhoangvn
  Tham gia ngày
  Jun 2008
  Địa chỉ
  Ha nội
  Tuổi
  30
  Bài gửi
  6
  Post Thanks / Like
  anhvuhoangvn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Nếu bạn cần mẫu biên bản họp hội đồng thành viên thi vào web này: www.vfamvietnam.com. hoặc gủi mail cho mình mình sẽ gủi cho.để đỡ phải căn chỉnh.mai: anhvuhoangvn@gmail.com

 8. ĐỆ NHẤT SPAM Hình đại diện của kienls
  Tham gia ngày
  Jul 2008
  Địa chỉ
  Chẳng thơm như thể hoa nhài, Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An
  Bài gửi
  60
  Post Thanks / Like
  kienls vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  trả lời bạn như sau:
  C«ng ty ........
  Tel: - Fax:
  Sè: /BB ... Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt Nam
  §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
  ------o0o------

  Biªn bn häp héi ®ång thµnh viªn C«ng ty ....
  (V/v: Thay ®æi ®Þa chØ trô së chÝnh)

  - C¨n cø vµo luËt Doanh nghiÖp vµ c¸c v¨n bn ph¸p luËt hiÖn hµnh
  - C¨n cø vµo §iÒu lÖ cña C«ng ty
  - C¨n cø vµo t×nh h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty

  H«m nay, vµo håi ngµy ... th¸ng .... n¨m 2008, t¹i trô së cña C«ng ty ........ C«ng ty ......... tæ chøc häp Héi ®ång thµnh viªn ®Ó cïng nhau tho luËn, bµn b¹c vÒ vÊn ®Ò thay ®æi ®Þa chØ trô së chÝnh cña C«ng ty. Tæng sè thµnh viªn tham gia gåm .... ng­êi:
  1. ¤ng
  - Chøc vô: Chñ tÞch Héi ®ång cæ ®«ng - Gi¸m ®èc
  - Sè vèn gãp: .... ChiÕm C«ng ty
  2. ¤ng
  - Chøc vô:
  - Sè vèn gãp .... : ChiÕm ..... vèn C«ng ty

  Héi ®ång thµnh viªn ®• tho luËn, bµn b¹c vµ ®i ®Õn thèng nhÊt néi dung sau:
  - Thay ®æi ®Þa chØ C«ng ty:
  + §Þa chØ trô së chÝnh ®• ®¨ng ký: ....................
  + §Þa chØ trô së chÝnh thay ®æi: .............
  + Sè ®iÖn tho¹i ®• ®¨ng ký: ; Sè Fax ®• ®¨ng ký: ; §Þa chØ Email ®• ®¨ng ký:
  + Sè ®iÖn tho¹i thay ®æi: ; Sè Fax thay ®æi: ; §Þa chØ Email thay ®æi:

  Doanh nghiÖp cam kÕt vÒ tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc vµ hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung th«ng b¸o nµy.

  Cuéc häp kÕt thóc vµo håi ........ cïng ngµy.

  ý kiÕn cña c¸c thµnh viªn  TB: bạn chỉnh lại phông vntime.
  Thân

 9. (_ __') Hình đại diện của kunkun
  Tham gia ngày
  Sep 2007
  Địa chỉ
  Hồ Chí Minh
  Bài gửi
  468
  Post Thanks / Like
  kunkun vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  cái biên bản họp hội đồng ấy thì bạn vẽ ra thui..wan trọng là thành phần dự họp, nội dung cuộc họp và chữ kí các thành viên...và quan trọng nữa là mấy cái quyết định bổ nhiệm hoặc thay thế ấy..
  còn đây là mẫu quyết định bổ nhiệm chuẩn theo thông tư 60 nhé..các bạn tham khảo ( các quyết định thay thế hay các quyết định khác thì các bạn chỉ cần thay nội dung sơ sơ là ok...
  File Kèm Theo File Kèm Theo

 10. Đại dương bao la ... Hình đại diện của Ocean 13
  Tham gia ngày
  Aug 2006
  Địa chỉ
  Đại Dương
  Bài gửi
  1,145
  Post Thanks / Like
  Ocean 13 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi connick Xem bài
  Em đang làm thủ tục để cty tnhh 2 thành viên: Tiếp nhận thành viên mới, tăng VĐL, thay giám đốc. Tuy nhiên trong hồ sơ yêu cầu phải có:
  - Biên bản họp hội đồng thành viên về việc nhận thành viên mới, tăng VĐL, thay GĐ.
  - Quyết định của hội đồng thành viên về việc nhận thành viên mới, tăng VĐL, thay GĐ.
  Bác nào có mẫu (hoặc đã từng làm) các biên bản, quyết định trên cho em xin với. Em chẳng biết viết thế nào cả.
  Cám ơn mọi người!
  Bạn xem mẫu này rồi chỉnh sửa cho phù hợp nhé.
  File Kèm Theo File Kèm Theo


 11. Thành viên Hình đại diện của uttran
  Tham gia ngày
  Oct 2008
  Địa chỉ
  quan 12
  Bài gửi
  1
  Post Thanks / Like
  uttran vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Cho mình hỏi, mình đang làm hồ sơ chuyển doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên. Trong đó mình thấy có mục sau:
  1- Cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn.
  2- Thoả thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty TNHH được chuyển đối tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó.
  3- Cam kết bằng văn bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản của Chủ doanh nghiệp tư nhân về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.
  Mình không biết phải làm như thế nào? Có bạn nào đã từng làm qua rồi hoặc biết về nó, chỉ giúp mình được không?


Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang truy cập đề tài này gồm: (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

mẫu biên bản họp hội đồng thành viên về việc thanh toán xe

bien ban hop hoi dong thanh vien

mau bien ban hop hoi dong thanh vien

bien ban hop thanh Vien

biên bản họp hội đồng thành vien

mau bien thoa thuan hoi dong thanh vien

Biên bản họp hội đồng thành viên thanh lý xe

biên bản họp hội đồng thanh lý tài sản

bien ban hop hoi dong thanh vien ve viec ban xe

BIEN BAN HOP HOI DONG THUOC

biên bản họp hội dồng thành viên công ty tnhh 2 thành viên