Lập mẫu 01/KHBS - Điều chỉnh tờ khai thuế GTGT như thế nào

Offline Hà Nội 2014 tại Đồ Sơn-Hải Phòng
Webketoan - Dịch vụ chữ ký số và khai thuế qua mạng
 
Trang 1/9 12345 ... CuốiCuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 88
90,870 lượt xem
 1. Thành viên Hình đại diện của boloncon
  Tham gia ngày
  Aug 2007
  Địa chỉ
  Hải Phòng
  Bài gửi
  148
  Post Thanks / Like
  boloncon vẫn chưa có mặt trong diễn đàn

  Lập mẫu 01/KHBS - Điều chỉnh tờ khai thuế GTGT như thế nào

  CÁC TRƯỜNG HỢP ĐIỀU CHỈNH TỜ KHAI THUẾ GTGT

  Trong diễn đàn, các anh, chị có nhiều vướng mắc về khai bổ sung điều chỉnh khi có phát sinh khai điều chỉnh số liệu trên tờ khai thuế GTGT.
  Trong tài liệu hướng dẫn kê khai do cơ quan thuế hướng dẫn kèm theo HTKK1.3.0 hướng dẫn phần khai bổ sung không nhiều.
  Theo TT60/2007/TT-BTC, CV 3267/TCT-CS và qua tổng hợp cách kê khai các anh, chị đã thảo luận trên diễn đàn. tôi tổng hợp một số trường hợp phải khai bổ sung, điều chỉnh tờ khai và cách khai bổ sung để các anh, chị tham khảo.

  Khai bổ sung phải theo nguyên tắc:
  - Các trường hợp điều chỉnh số liệu trên tờ khai do nguyên nhân chủ quan dẫn tới làm tăng số thuế GTGT phải nộp hoặc làm giảm số thuế GTGT được hoàn được khấu trừ thì không được kê khai số điều chỉnh này trên tờ khai thuế 01/GTGT mà thực hiện kê khai trên Giải trình khai bổ sung điều chỉnh 01/KHBS đồng thời phải nộp bổ sung số thiền thuế còn thiếu, số tiền phạt nộp chậm.
  - Tại Giải trình khai bổ sung điều chỉnh 01/KHBS trong HTKK 1.3.0. Nếu điều chỉnh ở kỳ cùng kỳ khai thuế chọn kiểu khai: Thay thế; Nếu điều chỉnh ở kỳ khác với kỳ khai thuế chọn kiểu khai: Bổ sung

  Xem thêm các bài viết mới nhất trong cùng chuyên mục này:


 2. Khu vực quảng cáo
  Tham gia ngày
  Always
  Địa chỉ
  Advertising world
  Bài gửi
  Many

   

 3. Thành viên Hình đại diện của boloncon
  Tham gia ngày
  Aug 2007
  Địa chỉ
  Hải Phòng
  Bài gửi
  148
  Post Thanks / Like
  boloncon vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  *TRƯỜNG HỢP KHAI ĐIỀU CHỈNH DẪN TỚI TĂNG SỐ THUẾ GTGT PHẢI NỘP

  1-Điều chỉnh tờ khai do:Kê trùng hoá đơn GTGT đầu vào các tháng trước.
  -Kê khai:Khai bổ sung trên Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh phần I điều chỉnh tăng chỉ tiêu [23] của 01/KHBS-đồng thời nộp phạt tiền thuế nộp chậm.
  -Như vậy: Số tiền thuế thực tế phải nộp kỳ này = số tiền nộp bổ sung + số tiền phạt nộp chậm + số tiền thuế phải nộp trong kỳ
  2-Điều chỉnh tờ khai do:Kê khai sai lỗi số học trên số thuế đầu vào các kỳ trước (số đã kê lớn hơn số thực tế).
  -Kê khai:Khai bổ sung trên Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh phần I điều chỉnh tăng chỉ tiêu [23] của 01/KHBS-đồng thời nộp phạt tiền thuế nộp chậm.
  -Như vậy: Số tiền thuế thực tế phải nộp kỳ này = số tiền nộp bổ sung + số tiền phạt nộp chậm + số tiền thuế phải nộp trong kỳ
  3-Điều chỉnh tờ khai do:Kê khai sai lỗi số học trên số thuế GTGT đầu ra các kỳ trước (số đã kê nhỏ hơn số thực tế).
  -Kê khai:Khai bổ sung trên Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh phần I điều chỉnh tăng chỉ tiêu [31] hoặc [33] (tuỳ theo thuế suất HHDV sửa) của 01/KHBS-đồng thời nộp phạt tiền thuế nộp chậm.
  -Như vậy: Số tiền thuế thực tế phải nộp kỳ này = số tiền nộp bổ sung + số tiền phạt nộp chậm + số tiền thuế phải nộp trong kỳ
  4-Điều chỉnh tờ khai do:Kê thiếu các hoá đơn GTGT đầu ra các tháng trước .
  -Kê khai:Khai bổ sung trên Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh phần I điều chỉnh tăng chỉ tiêu [31] hoặc [33] (tuỳ theo thuế suất HHDV sửa) của 01/KHBS-đồng thời nộp phạt tiền thuế nộp chậm.
  -Như vậy: Số tiền thuế thực tế phải nộp kỳ này = số tiền nộp bổ sung + số tiền phạt nộp chậm + số tiền thuế phải nộp trong kỳ
  thay đổi nội dung bởi: boloncon, ngày 11-07-2008 lúc 21:54 Lý do: sửa sai do lỗi soạn thảo do bạn 18001260 phát hiện

 4. Thành viên Hình đại diện của boloncon
  Tham gia ngày
  Aug 2007
  Địa chỉ
  Hải Phòng
  Bài gửi
  148
  Post Thanks / Like
  boloncon vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  * TRƯỜNG HỢP ĐIỀU CHỈNH DẪN ĐẾN GIẢM SỐ THUẾ GTGT PHẢI NỘP

  5-Điều chỉnh tờ khai do:Kê thiếu các hoá đơn GTGT đầu vào các tháng trước .
  -Kê khai:Nếu <3 tháng kê bổ xung vào bảng kê HĐ đầu vào kỳ kê khai. Nếu >3 tháng: không được kê khai khấu trừ mà tính thuế vào chi phí
  6-Điều chỉnh tờ khai do:Kê khai sai lỗi số học trên số thuế đầu vào các kỳ trước (số đã kê nhỏ hơn số thực tế).
  -Kê khai:Khai số điều chỉnh giảm số thuế GTGT phải nộp mục II-Điểu chỉnh giảm của 01/KHBS, chọn mã [23] (số đã khai trước sẽ được tự động nhẩy từ bảng kê vào; số sau khi điều chỉnh cũng tự động nhẩy đ/c ngược lại [23]
  Sau đó tổng hợp trên cột Số thuế GTGT điều chỉnh giảm trên 01-3/GTGT.
  Số cộng tổng đ/c giảm trên 01-3/GTGT được đưa vào [37] của 01/GTGT kỳ kê khai thuế
  7-Điều chỉnh tờ khai do:Kê trùng hoá đơn GTGT đầu ra các tháng trước.
  -Kê khai:Khai số điều chỉnh giảm hoá đơn kê trùng trên mục II-Điểu chỉnh giảm của 01/KHBS, chọn mã [31] nếu hoá đơn của hàng thuế 5%, chọn mã [33] nếu hoá đơn của hàng thuế 10%.(số đã khai trước sẽ được tự động nhẩy từ bảng kê vào; số sau khi điều chỉnh cũng tự động nhẩy đ/c ngược lại [31] hoặc [33] của 01/GTGT kỳ đ/c).
  Sau đó tổng hợp trên cột Số thuế GTGT điều chỉnh giảm trên 01-3/GTGT.
  Số cộng tổng đ/c giảm trên 01-3/GTGT được đưa vào [37] của 01/GTGT kỳ kê khai thuế
  8-Điều chỉnh tờ khai do:Kê khai sai lỗi số học trên số thuế đầu ra các kỳ trước (số đã kê lớn hơn số thực tế).
  -Kê khai:Khai số điều chỉnh giảm hoá đơn kê trùng trên mục II-Điểu chỉnh giảm của 01/KHBS, chọn mã [31] nếu hoá đơn của hàng thuế 5%, chọn mã [33] nếu hoá đơn của hàng thuế 10%.(số đã khai trước sẽ được tự động nhẩy từ bảng kê vào; số sau khi điều chỉnh cũng tự động nhẩy đ/c ngược lại [31] hoặc [33] của 01/GTGT kỳ đ/c).
  Sau đó tổng hợp trên cột Số thuế GTGT điều chỉnh giảm trên 01-3/GTGT.
  Số cộng tổng đ/c giảm trên 01-3/GTGT được đưa vào [37] của 01/GTGT kỳ kê khai thuế
  9-Điều chỉnh tờ khai do:Điều chỉnh giảm do nộp vãng lai ngoại tỉnh.
  -Kê khai:Khai số nộp vãng lai trên 01-5/GTGT sau đó đưa vào [37] của 01/GTGT kỳ kê khai thuế
  10-Điều chỉnh tờ khai do:Điều chuyển hàng đã mua phục vụ SXKD hàng không chịu thuế GTGT sang SXKD hàng chịu thuế GTGT.
  -Kê khai:Khai số điều chỉnh trên phần II Điều chỉnh giảm mã [37] của 01/KHBS(số đã khai trước sẽ được tự động nhẩy từ bảng kê vào; số sau khi điều chỉnh cũng tự động nhẩy đ/c ngược lại [37] của 01/GTGT kỳ đ/c) sau đó tổng hợp trên cột Số thuế GTGT điều chỉnh giảm trên 01-3/GTGT.
  Số cộng tổng đ/c giảm trên 01-3/GTGT được đưa vào [37] của 01/GTGT kỳ kê khai thuế

 5. Thành viên Hình đại diện của boloncon
  Tham gia ngày
  Aug 2007
  Địa chỉ
  Hải Phòng
  Bài gửi
  148
  Post Thanks / Like
  boloncon vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  *MỘT SỐ ĐIỀU CHỈNH DẪN TỚI TĂNG SỐ THUẾ GTGT PHẢI NỘP
  DO NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN


  12-Điều chỉnh tờ khai do:Điều chuyển hàng đã mua phục vụ SXKD hàng chịu thuế GTGT sang SXKD hàng không chịu thuế GTGT hoặc không phục vụ SXKD.
  -Kê khai:Khai số điều chỉnh trên phần I Điều chỉnh tăng mã [35] của 01/KHBS(số đã khai trước sẽ được tự động nhẩy từ bảng kê vào; số sau khi điều chỉnh cũng tự động nhẩy đ/c ngược lại [35] của 01/GTGT kỳ đ/c) sau đó tổng hợp trên cột Số thuế GTGT điều chỉnh tăng trên 01-3/GTGT.
  Số cộng tổng đ/c tăng trên 01-3/GTGT được đưa vào [35] của 01/GTGT kỳ kê khai thuế
  - Trường hợp kê khai chậm (tháng điều chuyển tài sản trước nhiều tháng sau mới kê khai điều chỉnh) thì phải tự động tính tiền phạt 0.05%/ngày để nộp vào NSNN
  13-Điều chỉnh tờ khai do:Điều chỉnh giảm hàng mua vào do bị tổn thất do thiên tai, hoả hoạn hoặc bị mất đã tính vào giá trị tổn thất đã được trừ.
  Kê khai:Khai trên Bảng tổng hợp thuế GTGT theo Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh 01-3/GTGT
  14-Điều chỉnh tờ khai do:Điều chỉnh phân bổ do thuế GTGT của hàng mua vào dùng chung với hàng không chịu thuế GTGT.
  -Kê khai:Khai trên Bảng phân bổ số thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ 01-4A/GTGT, 01-4A/GTGT đồng thời trừ trên [23]

 6. Thành viên cấp trung Hình đại diện của megavnn8
  Tham gia ngày
  Jan 2007
  Địa chỉ
  hà nội
  Tuổi
  31
  Bài gửi
  40
  Post Thanks / Like
  megavnn8 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Bác Bolocon có thể nói rõ hơn TRƯỜNG HỢP KHAI ĐIỀU CHỈNH DẪN TỚI TĂNG SỐ THUẾ GTGT PHẢI NỘP khi mà doanh nghiệp vẫn còn được khấu trừ thuế.
  VD: tháng 2 kê thiếu 1 hóa đơn đầu ra (VAT= 150.000), tháng 3 em khai bổ xung
  Vậy em phải nộp 150.000 + tiền phạt nộp chậm
  nhưng thuế còn được khấu trừ cuối tháng còn 500 tr, thế có phải nộp 150.000 không hay chỉ nộp tiền phạt thôi

 7. Thành viên Hình đại diện của boloncon
  Tham gia ngày
  Aug 2007
  Địa chỉ
  Hải Phòng
  Bài gửi
  148
  Post Thanks / Like
  boloncon vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Theo mình hiểu thì theo quy định tại điểm 2 mục VII phần C của TT60/2007/TT-BTC thì bạn có thể làm theo cách: số tiền thuế nộp chậm 150.000 bạn được bù trừ với số tiền thuế còn được khấu trừ cuối tháng 500.000 => ở [11] của tờ khai thuế tháng tiếp bạn khai lại là 350.000 (theo số đã sửa). Riêng số tiền phạt do nộp chậm 150.000X0.5%X số ngày nộp chậm bạn phải nộp riêng, không được bù trừ.

  Tuy nhiên, các điều chỉnh như trên bạn nên cẩn trọng, hỏi thêm cơ quan thuế chỗ bạn nhé. Vì theo CV 3267 thì trường hợp như trên chỉ được phép khai điều chỉnh trên 01/KHBS chứ không được khai vào 01/GTGT. Do vậy, tại [11] của tờ khai thuế tháng tiếp theo bạn không được điều chỉnh => [11] = 500.000 và bạn phải nộp riêng tiền thuế thiếu, tiền thuế phạt còn tiền được khấu trừ vẫn để lại không được bù trừ - Món này mình chưa thấy tài liệu nào hướng dẫn cả - hì hì
  thay đổi nội dung bởi: boloncon, ngày 10-05-2008 lúc 17:07

 8. Thành viên cấp trung Hình đại diện của megavnn8
  Tham gia ngày
  Jan 2007
  Địa chỉ
  hà nội
  Tuổi
  31
  Bài gửi
  40
  Post Thanks / Like
  megavnn8 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Tiện thể nhờ bac Boloncon cố vấn cho trường hợp này
  Trong tháng 2 bên em xuất 1 HĐ: HH=1.500.000; VAT=150.000 nhưng khách hàng bảo bên em hủy HĐ này đi -> tháng 2 em không kê hóa đơn này, trên BC SDHĐTC ghi hủy. Nhưng sang t3 khách hàng bảo không hủy nữa, đáng nhẽ em phải làm tờ khai bổ xung để nộp phạt + 150.000 VAT thiếu nhưng tháng 3 chỗ em vẫn sử dụng HTKK phiên bản cũ nên em đã khai điều chỉnh trên mẫu 02A/GTGT chỉ tiêu [34] 1.500.000; [35] 150.000
  nhưng em lại vẫn kê hóa đơn này vào bảng kê 01-1/GTGT tháng 3 -> chỉ tiêu [24],[25] cũng tăng -> tăng thuế phải nộp lên gấp đôi.
  Bây giờ sang T4 lại phải làm điều chỉnh giảm thuế phải nộp, nhưng đọc bài của bac em thấy mình làm sai, định làm lại tờ khai tháng 3 để nộp phạt. không biết có được không.
  Mong bác giúp đỡ.

 9. Thành viên Hình đại diện của boloncon
  Tham gia ngày
  Aug 2007
  Địa chỉ
  Hải Phòng
  Bài gửi
  148
  Post Thanks / Like
  boloncon vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Theo mình thì khì phát hiện tờ khai thuế bị sai bạn nên tự điều chỉnh lại trước khi cơ quan thuế kiểm tra, bắt buộc bạn phải điều chỉnh vì theo quy định, riêng việc bạn lập sai tờ khai, bảng kê, báo cáo thuế đã bị phạt vi phạm hành chính từ 100 ngàn đến 1 triệu (theo điều 8 NĐ 89)
  Việc bạn tự sửa lại, tự nộp phạt (phạt tí tị tì ti) để thể hiện cho công bằng với những người làm đúng thôi mà

 10. Thành viên cấp trung Hình đại diện của huongtrinh226
  Tham gia ngày
  May 2008
  Địa chỉ
  Hà Nội
  Tuổi
  29
  Bài gửi
  39
  Post Thanks / Like
  huongtrinh226 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Em có một vướng mắc nhỏ là em có mấy HĐ mua vào trong T3/2008 của bên Nestle, do họ in nhầm giá nên họ đã thu hồi HĐ cũ và thay bằng HĐ mới: VAT trên HĐ cũ là: 13.471.760đ, còn VAT trên HĐ mới là:14.210.707đ, như vậy số khấu trừ bên em sẽ đc nhiều lên, vậy em fải làm điều chỉnh như thế nào ở HTKK 1.3.01
  Mong các anh chỉ giáo

 11. Thành viên Hình đại diện của boloncon
  Tham gia ngày
  Aug 2007
  Địa chỉ
  Hải Phòng
  Bài gửi
  148
  Post Thanks / Like
  boloncon vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Trường hợp của bạn như mình nêu tại trường hợp 6 ở trên. Bạn có thể điều chỉnh theo cách sau:
  -Bạn nhập lại tờ khai 01/GTGT tháng 03/2008 vào HTKK 1.3.0.1 (nếu bạn chưa nhập kỳ khai thuế này trên HTKK)
  -Vào khai bổ sung tại 01/KHBS - chọn mục điều chỉnh giảm - mã điều chỉnh [23]
  -Ở tờ khai GTGT tháng:
  +Khai điều chỉnh giảm trên phụ lục 01-3/GTGT cột điều chỉnh giảm
  +Khai điều chỉnh giảm trên [37] của tờ khai 01/GTGT
  Chúc bạn thành công
  thay đổi nội dung bởi: boloncon, ngày 19-05-2008 lúc 10:31

 12. Thanks Daokt thanked for this post
  Likes Daokt liked this post

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang truy cập đề tài này gồm: (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

cách làm tờ khai điều chỉnh thuế gtgt

01khbs

cách làm mẫu 01khbs

Mẫu bổ sung thêm tờ khai thuế GTGT

to khai thue bo sung 01khbs

KT 01KHPS

Kê khai bổ sung mẫu 01KHBS

cách điều chỉnh tờ khai thuế gtgt

http:www.webketoan.vnforumthreads45972-Lap-mau-01-KHBS-Dieu-chinh-to-khai-thue-GTGT-nhu-the-nao

mau 01 khbs

cach lap to khai dieu chinh thue gtgt

cách lập tờ khai điều chỉnh thuế gtgt

ke khai bo sung thue gtgt theo mau 08

cách đăng ký thêm tờ khai KBS

nộp tờ khai 01 khbs qua mạnghuong dan ke khai mau khbsmẫu tờ khai thuế gtgt bổ sungmẫu điều chỉnh thuế GTGTmẫu hóa đơn điều chỉnh thuế gtgtlam sai to khai thue gtgt mau 01gtgt gio lam to khai bo sung nhu the naoCách lập tờ khai KHBShuong dan dien mau 01khbscách lập tờ khai điều chỉnh 01 khbstckh@annhon.binhdinh.gov.vnhuong dan lap bang ke 01-3gtgt