Tạo bảng chọn dữ liệu trong Excel

Offline Hà Nội 2014 tại Đồ Sơn-Hải Phòng
Chương trình từ thiện năm 2014 tại xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Trang 1/5 12345 CuốiCuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 46
36,451 lượt xem
 1. Thành viên cấp cao Hình đại diện của handung107
  Tham gia ngày
  Aug 2004
  Địa chỉ
  VN
  Bài gửi
  582
  Post Thanks / Like
  handung107 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn

  Tạo bảng chọn dữ liệu trong Excel

  Chúng ta lại trở về đề tài này cũng với Source Code của bạn Levanduyet, mà tôi tin rằng khi các bạn làm được, các bạn sẽ thất thuận tiện vô cùng.
  Để bắt đầu, chúng ta hãy soạn "vật liệu". các bạn hãy chuẩn bị cho tôi 2 DS, một đặt tên là DSKH và một đặt tên là DMMH tại sheet DS.

  1/Tạo Form :

  Các bạn hãy vào cửa sổ VBA. Click vào nút Insert UserForm trên thanh công cụ. Bạn vào View/Toolbox để lấy hộp công cụ ra ngoài.

  Form của chúng ta gồm : 1 Textbox, 2 Command Button và 1 Listview

  Nếu trên hộp công cụ, bạn không thấy công cụ Listview, bạn phải vào Tool / Additional Control, bạn đánh dấu vào hộp kiểm Microsoft Listview Control 6.0 (SP4).

  Bạn đặt tên cho các đối tượng của Form như sau : (nếu không có cửa sổ Properties Windows bạn hãy vào View/Properties Windows )

  Tại hộp Properties có các thuộc tính cần lưu ý sau :

  - Tên : dùng trong đoạn Code
  - Caption : thể hiện ra bên ngoài
  - Font : font chữ thể hiện

  Bạn Click vào từng đối tượng và đặt tên như sau :

  - Form : Name : frmChonMa; Caption : Chọn Mã
  -Textbox : Name : TxtMa
  - Command Button 1 : Name : CmdNhap, Caption : Nhập Mã
  - Command Button 2 : Name : CmdThoat; Caption : Thoát
  - Listview : Name : LVMa

  Sau đó, bạn vào cửa sổ Code của Form ChonMa và Copy đoạn Code của Form vào.

  Tiếp tục, bạn Insert/Module và Copy Code của Module vào.

  Tại Sheet nào bạn muốn bảng chọn thể hiện, bạn sẽ chép Source Code vào Sheet đó, và bạn sửa các chữ số ở phần Target.Column cho đúng với vị trí cột của các bạn.

  Nếu bạn biết sơ về VBA, bạn sẽ thấy công việc đơn giản và dễ dàng vô cùng. Chúc các bạn thành công

  Xem thêm các bài viết mới nhất trong cùng chuyên mục này:


 2. Khu vực quảng cáo
  Tham gia ngày
  Always
  Địa chỉ
  Advertising world
  Bài gửi
  Many

   

 3. Welcome Hình đại diện của levanduyet
  Tham gia ngày
  Oct 2004
  Địa chỉ
  HCM
  Bài gửi
  534
  Post Thanks / Like
  levanduyet vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Nếu các bạn muốn form của mình hiện ra tại vị trí mình muốn thì bạn có thể kết hợp các bài viết ở thread này.
  http://www.unifiedtech.net.au/webket...5844#post35844
  Chúc các bạn thành công.
  Lê Văn Duyệt

 4. Thành viên cấp cao Hình đại diện của handung107
  Tham gia ngày
  Aug 2004
  Địa chỉ
  VN
  Bài gửi
  582
  Post Thanks / Like
  handung107 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Khi bạn nhấp chuột phải tại các cột Mã KH hay Mã MH, các bảng chọn sẽ hiện ra. Và ở ô TextBox, nếu bạn gõ ký tự nào, trong Listview, DS sẽ chuyển đến vị trí ký tự tương ứng. Bạn chọn xong các Mã thì nhấn nút Nhập, tại vị trí con trỏ sẽ hiện Mã bạn lựa chọn. Bạn chỉ cần 1 Form duy nhất để nhập nhiều loại DS khác nhau thông qua hàm :

  Sub NhapDuLieuMaMH()
  On Error Resume Next
  Call Dataselector("DMMH")
  End Sub

  Giả sử bạn có thêm DSNV, bạn hãy Copy đoạn mả trên và sẽ thay NhapDuLieuMaMH() bằng NhapDuLieuMNV() chẳng hạn, và Call Dataselector("DMMH"), bằng Call Dataselector("DSNV"). Hy vọng các bạn khám phá thêm những điều lý thú từ đây

 5. Thành viên cấp cao Hình đại diện của handung107
  Tham gia ngày
  Aug 2004
  Địa chỉ
  VN
  Bài gửi
  582
  Post Thanks / Like
  handung107 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Đây là nguyên văn bài của Levanduyet, nằm ở đề tải "Thủ thuật Excel", tôi đưa vào đây để các bạn theo dõi.

  TẠO BẢNG CHỌN DỮ LIỆU (DATA SELECTOR)

  Trong các doanh nghiệp nhỏ dữ liệu thường được bố trí trên Excel. Một số chủ doanh nghiệp không quan tâm đến việc bố trí các dữ liệu này. Công việc thiết kế và sử dụng dữ liệu này hoàn toàn giao cho các kế toán viên. Một số kế toán viên khi thiết kế và bố trí các dữ liệu lại không quan tâm đến việc sử dụng lại các dữ liệu sau này khi doanh nghiệp phát triển. Việc thiết kế các bảng lưu trữ, các bảng mã cho khách hàng, nhân viên bán hàng, các sản phẩm bán ra,...là công việc rất quan trọng ban đầu để móc nối các dữ liệu với nhau trong công việc sử lý số liệu như: theo dõi công nợ, theo dõi doanh số, phân tích theo các yêu cầu...vv.

  Vấn đề tôi đặt ra ở đây là khi móc nối các dữ liệu với nhau bạn sẽ phải làm việc nhiều đến việc lựa chọn một số mã từ các bảng mã. Làm sao để công việc lựa chọn của bạn được dễ dàng? Liệu Excel có cung cấp cho ta công cụ này không? Vâng, Excel có cung cấp cho ta một số công cụ nhưng theo kinh nghiệm bản thân, tôi nghĩ cách tốt nhất vẫn là tự mình thiết kế cho mình một bảng chọn. Còn các số liệu khác bạn có thể lấy ra từ các hàm chuẩn của Excel.

  Ở đây tôi xin đưa ra một ví dụ nhỏ về việc tạo bảng chọn, để chọn mã sản phẩm từ bảng sản phẩm.

  Ví dụ trong sheet MaSanPham, tôi có bảng mã sản phẩm như sau:

  1/Đặt tên vùng :

  Tôi đặt tên cho vùng A2:B570 có tên là MaSanPham. Bằng cách đánh dấu vùng A2:B570 vào Insert / Name / Define. Trong hộp thoại phần Names in Workbook bạn gõ và MaSanPham , sau đó nhấn nút OK.

  2/ Phần 2 : Thiết kế form để người dùng chọn lựa mã sản phẩm.

  Từ cửa sổ Excel bạn nhấn tổ hợp phím Alt + F11. Cửa sổ VBE xuất hiện, sau đó bạn chọn Insert/UserForm . Ta đặt tên form là frmDataSelector, thuộc tính Caption là Data Selector. Trên form ta đặt các đối tượng gồm có:

  - 1 TextBox có tên là TxtCode
  - 1 nút lệnh có tên là cmdOK
  - 1 nút lệnh có tên là cmdCancel
  - 1 ListView có tên là LVDataSelector. (Đối tượng ListView trên thanh Toolbox, nếu không có bạn phải vào Tools/Additional Controls và chọn

  3/ Phần 3: Copy đoạn mã sau vào Module. Đoạn mã trong Module, bạn không cần sửa chỗ nào cả.

  Sau đó bạn chọn Insert/Module đặt tên Module là DataSelector và gõ vào các hàm và thủ tục sau:

  Option Explicit
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''
  Function RangeNameExists(Nname) As Boolean
  ' Kiem tra xem Ten bang co ton tai hay khong?
  ' Neu ton tai thi tra ve TRUE
  Dim n As Name
  RangeNameExists = False
  For Each n In ActiveWorkbook.Names
  If UCase(n.Name) = UCase(Nname) Then
  RangeNameExists = True
  Exit Function
  End If
  Next n
  End Function
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''
  ' Day la ham de xuat cac du lieu tu Bang da duoc dat ten
  ' sang mot mang
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''
  Function TableToArray(ByVal TableName As String)
  Dim arr
  Dim vRange As Range
  Dim i As Long, j As Long, m As Long, n As Long
  If Not RangeNameExists(TableName) Then Exit Function 'Neu khong ton tai thi thoat
  On Error Resume Next
  Set vRange = Range(TableName)
  i = vRange.Rows.count
  j = vRange.Columns.count
  ReDim arr(1 To i, 1 To j)
  For m = 1 To i
  For n = 1 To j
  arr(m, n) = vRange(m, n).Value
  Next n
  Next m
  TableToArray = arr
  Set vRange = Nothing
  End Function
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''
  'Chuyen tu mang sang ListView va dinh dang ListView
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''
  Sub ArrayToListview(ByVal VlistView As Listview, ByVal InputArray)
  Dim m As Long
  Dim i As Integer, j As Integer
  Dim bHang As Long, bCot As Long, bHeader As Integer
  Dim it As ListItem
  Dim anItem
  If Not IsObject(VlistView) Then Exit Sub
  On Error Resume Next
  'Dem so hang va so cot trong InputArray
  bHang = UBound(InputArray, 1)
  bCot = UBound(InputArray, 2)
  'Dinh dang ListView
  VlistView.View = lvwReport
  VlistView.FullRowSelect = True
  VlistView.MultiSelect = False
  VlistView.Gridlines = True
  VlistView.LabelEdit = lvwManual
  VlistView.HideColumnHeaders = True
  bHeader = VlistView.ColumnHeaders.count
  Select Case bHeader 'Xac dinh so cot cua ListView
  Case Is < bCot
  For i = bHeader + 1 To bCot
  VlistView.ColumnHeaders.Add i
  Next i
  Case Is = bCot
  'Khong lam gi ca
  Case Is > bCot
  'Khong lam gi ca
  End Select
  'Dien cac gia tri tu Inputarray vao Listview
  For i = 1 To bHang
  For j = 1 To bCot
  anItem = InputArray(i, j)
  If j = 1 Then
  Set it = VlistView.ListItems.Add()
  it.Text = anItem
  Else
  it.SubItems(j - 1) = anItem
  End If
  Next j
  Next i
  'Dat do rong cac cot
  For i = 1 To bCot
  VlistView.ColumnHeaders(i).Width = 150
  Next i
  Set it = Nothing
  Exit Sub
  Tbloi:
  MsgBox "Xin loi, khong the dua mang vao Listview " , vbCritical, "Th?b?
  End Sub
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''
  'Dua tu bang vao mang, sau do dua tu mang vao Listview
  'Va di nhien ban cung co the chuyen tu bang vao ListView

  Sub NhapDuLieu()
  On Error Resume Next
  Call DataSelector("MaVatTu")
  End Sub

  Sub DataSelector(Tenbang As String)
  Dim bMang1
  On Error Resume Next
  bMang1 = TableToArray(Tenbang)
  Call ArrayToListview(frmDataSelector.LVDataSelector, bMang1)
  frmDataSelector.Show
  End Sub

  (Chỗ cần thay thế là frmDataselector và LVDataselector, nếu bạn dùng tên khác)

  4/Phần 4 : Đoạn Code của Form : Đoạn Code này có những chỗ cần sửa, tôi sẽ đưa ra cụ thể, bạn hãy sửa cho phù hợp

  Đoạn mã của frmDataSelector như sau:

  Private Sub cmdCancel_Click()
  Unload Me 'Thoat
  End Sub

  (CmdCancel sẽ được thay thế nếu bạn dùng tên khác cho nút Button )

  Private Sub cmdOK_Click()

  Dim bGiatrichon
  On Error Resume Next
  bGiatrichon = LVDataSelector.SelectedItem.Text
  ActiveCell.Value = bGiatrichon 'Dat gia tri ban chon vao o hien tai
  End Sub

  (CmdOK sẽ được thay thế nếu bạn dùng tên khác cho nút Button, LVDataselector cũng được thay thế nếu bạn dùng tên khác )

  'Muc dich cua ham sau nham cuon danh sach trong Listview den ma tuong tu
  'trong danh sach khi nguoi su dung go vao Textbox txtCode cac ky tu dau tien cua ma.

  Private Sub txtCode_Change()
  Dim it As ListItem
  On Error Resume Next
  btim = Me.txtCode.Text
  Set it = Me.LVDataSelector.FindItem(btim, lvwText, , lvwPartial)
  bindex = it.Index
  Me.LVDataSelector.ListItems.Item(bindex).Selected = True
  Me.LVDataSelector.ListItems.Item(bindex).EnsureVis ible
  Set it = Nothing
  End Sub

  (TxtCode và LVDataselector là chỗ cần thay thế)

  Giả sử bây giờ tôi muốn lấy mã sản phẩm từ bảng MaSanPham, trong sheet MaSanPham, khi tôi nhấn chuột phải ở cột 1 của Sheet2 thì đoạn mã trong Sheet2 như sau:

  5/Phần 5 : Đoạn mã của Sheet

  Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As _ Boolean)
  If Target.Column = 1 Then
  Cancel = True
  Call NhapDuLieu
  End If
  End Sub

  Đoạn Code này bạn cần lưu ý : Target.Column = 1, hay một số nào khác tuỳ bạn muốn bảng chọn hiện ra ở cột nào khi Click chuột phải

  Bây giờ bạn hãy trở về cửa sổ Excel, chọn một ô bất kỳ ở cột 1 của Sheet2, bạn nhấn chuột phải thì frmDataSelector hiện ra , bạn hãy thử gõ vào các ký tự đầu tiên của mã sản phẩm bạn cần...và bạn sẽ thấy nó hoạt động như thế nào.

  Bạn có thể cải tiến đoạn mã trong module DataSelector bằng việc sát nhập hàm TableToArray và thủ tục ArrayToListview thành một.

  Chúc các bạn thành công.

 6. Lão già ham vui Hình đại diện của Tuanktcdcn
  Tham gia ngày
  Jun 2004
  Địa chỉ
  Hà Nội
  Tuổi
  37
  Bài gửi
  509
  Post Thanks / Like
  Tuanktcdcn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Có rất nhiều cách để làm được việc này. Nếu các bạn mà vận dụng các Control từ ActiveX (Treeview,Listview,..) thì hay nhưng với người chưa biết hay mới bắt đầu học thì chắc không thể hiểu được.
  Chúng ta nếu viết thì nên viết ở dạng đơn giản nhất mà vẫn thực hiện được, có thể dùng các Control trong Toolbox của EXCEL cho đơn giản mà cũng nhiều lợi thế của nó.

 7. Welcome Hình đại diện của levanduyet
  Tham gia ngày
  Oct 2004
  Địa chỉ
  HCM
  Bài gửi
  534
  Post Thanks / Like
  levanduyet vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi Tuanktcdcn
  Có rất nhiều cách để làm được việc này. Nếu các bạn mà vận dụng các Control từ ActiveX (Treeview,Listview,..) thì hay nhưng với người chưa biết hay mới bắt đầu học thì chắc không thể hiểu được.
  Chúng ta nếu viết thì nên viết ở dạng đơn giản nhất mà vẫn thực hiện được, có thể dùng các Control trong Toolbox của EXCEL cho đơn giản mà cũng nhiều lợi thế của nó.
  Vâng, cám ơn ý kiến của Tuan.
  Có một cách khác là dùng các phím Enter, Tab để bẫy người dùng và dùng luôn bảng Excel để chọn. Ví dụ khi người dùng Click phím Enter thì sẽ đưa người dùng đến bảng tính để chọn (người dùng chỉ sẽ di chuyển bằng phím mủi tên), nếu người dùng Enter ở hàng nào thì coi như người dùng chọn mã đó.
  Bạn Tuan có cách nào hay không, xin giới thiệu.
  Lê Văn Duyệt

 8. Over Abnormal / Crazy Hình đại diện của Bình_OverAC
  Tham gia ngày
  May 2004
  Địa chỉ
  Nha Trang
  Tuổi
  32
  Bài gửi
  824
  Post Thanks / Like
  Bình_OverAC vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi Tuanktcdcn
  Có rất nhiều cách để làm được việc này. Nếu các bạn mà vận dụng các Control từ ActiveX (Treeview,Listview,..) thì hay nhưng với người chưa biết hay mới bắt đầu học thì chắc không thể hiểu được.
  Chúng ta nếu viết thì nên viết ở dạng đơn giản nhất mà vẫn thực hiện được, có thể dùng các Control trong Toolbox của EXCEL cho đơn giản mà cũng nhiều lợi thế của nó.
  Em cũng không hiểu lắm
  Nhờ bác giúp hộ, post lên một ví dụ để mọi người cùng tham khảo

 9. Thành viên cấp cao Hình đại diện của handung107
  Tham gia ngày
  Aug 2004
  Địa chỉ
  VN
  Bài gửi
  582
  Post Thanks / Like
  handung107 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Rất mong chủ đề này được tất cả các bạn tham gia sôi nổi, vì đối với những bạn đã rành về VBA, thì không có gì khó khăn cho các bạn, và chắc các bạn cũng có những thiết kế riêng để thuận lợi khi nhập dữ liệu, như thế, chúng ta sẽ trao đổi học hỏi được nhiều hơn.
  Còn đối với các bạn chưa rành về VBA, tôi đề nghị các bạn theo dõi File và phần đầu của chủ đề, cũng không khó lắm, nếu các bạn đặt tên các đối tượng của Form giống với File, và các bạn khoan tìm hiểu các đoạn Code, các bạn chỉ cần Copy và Paste lại đúng như hướng dẫn thôi.
  Thật ra, khi đưa loạt bài này, tôi luôn đặt mình vào vị trí các bạn chưa rành về VBA để hiểu các bạn sẽ gặp những trở ngại gì, khó khăn gì. Tôi cũng mong rằng các bạn hãy mạnh dạn góp ý, vì chủ yếu là chúng ta sẽ học hỏi được nhiều hơn cáxc bạn cứ im lặng, bản thân chúng tôi cũng không thể biết hết các bạn cần gì ?

 10. Lão già ham vui Hình đại diện của Tuanktcdcn
  Tham gia ngày
  Jun 2004
  Địa chỉ
  Hà Nội
  Tuổi
  37
  Bài gửi
  509
  Post Thanks / Like
  Tuanktcdcn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi levanduyet
  Vâng, cám ơn ý kiến của Tuan.
  Có một cách khác là dùng các phím Enter, Tab để bẫy người dùng và dùng luôn bảng Excel để chọn. Ví dụ khi người dùng Click phím Enter thì sẽ đưa người dùng đến bảng tính để chọn (người dùng chỉ sẽ di chuyển bằng phím mủi tên), nếu người dùng Enter ở hàng nào thì coi như người dùng chọn mã đó.
  Bạn Tuan có cách nào hay không, xin giới thiệu.
  Lê Văn Duyệt
  Em thấy cách của anh cũng hay đấy nhưng chỉ nên dùng các phím khác ngoài phím TAB và ENTER vì mọi người dùng EXCEL đã rất quen với động tác này. Nếu có thể anh post lên được không?
  Thực ra em muốn viết VBA tận dụng hết những công cụ của EXCEL (vì nó dễ học cho người mới bắt đầu). Hiện em mới viết mã cho bảng chọn dữ liệu như ở A-Excel. Nếu anh em muốn xem thử thì em sẽ post lên.

 11. Welcome Hình đại diện của levanduyet
  Tham gia ngày
  Oct 2004
  Địa chỉ
  HCM
  Bài gửi
  534
  Post Thanks / Like
  levanduyet vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Chào Tuan,
  Tuan thử post bài lên thử xem, để cùng nhau chia sẻ. Duyệt cũng thấy đề tài này hay đấy.
  Lê Văn Duyệt


Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang truy cập đề tài này gồm: (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

tạo 1 textbox và command để lọc dữ liệu trong vba excel

tao csdl chung cho excellọc một sheet theo list boxcach tao lua chon du lieu tu sheet khac trong exceltạo nút lựa chọn trong excelcach tao list view trong excelcach tao form trong vbatạo bảng chọn dữ liệu trong excel 2007tạo dữ liệu tung ô trong excel 2007cách tạo button lựa chọn kết quả trong exceltao nut lưa chon trong exelHuong dan lam list phim bang exceltạo form lọc dữ liệu trong excelllàm tree view trong excel 2007đặt tên cho listbox excelquan ly bang exeldùng treeview trong excellist view trong excelcach design treeview trong excellExcel quản lý cửa hàngtạo form trong excellọc dữ liệu trong listboxlọc dữ liệu trung trong litsboxcách tạo treeview trong exceltạo bảng chọn dữ liệu trong excel