Thuế TNDN áp dụng là thuế suất bao nhiêu?

Offline Hà Nội 2014 tại Đồ Sơn-Hải Phòng
Chương trình từ thiện năm 2014 tại xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
kết quả từ 1 tới 10 trên 10
30,042 lượt xem
 1. Thành viên cấp trung Hình đại diện của hailonglinh
  Tham gia ngày
  May 2009
  Địa chỉ
  Hà Nội
  Bài gửi
  10
  Post Thanks / Like
  hailonglinh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn

  Thuế TNDN áp dụng là thuế suất bao nhiêu?

  Chào bà con
  Công ty mình mới thành lập, mình còn nhiều bỡ ngỡ quá, không biết thuế TNDN của mình chịu mức thuế suất là bao nhiêu.
  Có bác nào biết mách giùm tôi công văn hướng dẫn và áp dụng với.
  Thanks.

  Xem thêm các bài viết mới nhất trong cùng chuyên mục này:


 2. Khu vực quảng cáo
  Tham gia ngày
  Always
  Địa chỉ
  Advertising world
  Bài gửi
  Many

   

 3. Thành viên cấp cao Hình đại diện của vandang
  Tham gia ngày
  Dec 2007
  Địa chỉ
  DN
  Bài gửi
  212
  Post Thanks / Like
  vandang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Thuế suất thuế TNDN áp dụng từ năm 2009 là 25%.

 4. Thành viên cấp cao Hình đại diện của hoalan_chi
  Tham gia ngày
  May 2009
  Địa chỉ
  Hai Đầu Nỗi Nhớ!
  Bài gửi
  1,258
  Post Thanks / Like
  hoalan_chi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  thuế TNDN là 25%


  CÔNG VĂN 2348/BTC-TCT NGÀY 3-3-2009

  BỘ TÀI CHÍNH
  ------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  -------------
  Số: 2348/BTC-TCT
  V/v ưu đãi thuế TNDN

  Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2009


  Kính gửi:
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ.
  - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


  Một số doanh nghiệp đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về việc xóa bỏ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo cam kết WTO do doanh nghiệp đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu, về sử dụng nguyên liệu trong nước, nhưng doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư khác cần tiếp tục được hưởng các ưu đãi này (ngoài các ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu và về sử dụng nguyên liệu trong nước). Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 8951/VPCP-KTTH ngày 31/12/2008 của Văn phòng Chính phủ về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp khi thực hiện cam kết với WTO. Sau khi trao đổi và có ý kiến của Bộ Kế hoạch Đầu tư (văn bản số 8365/BKH-TCTT ngày 14/11/2008); Bộ Công Thương (văn bản số 10838/BCT-TC ngày 12/11/2008), Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể một số nội dung về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, như sau:
  1. Đối với các doanh nghiệp bị chấm dứt ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về sử dụng nguyên liệu trong nước, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu của hoạt động dệt, may:
  Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 46 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ; điểm 9 Phần H Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính thì:
  Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dệt may, doanh nghiệp được hưởng ưu đãi do sử dụng nguyên liệu trong nước nếu đáp ứng các điều kiện ưu đãi khác về thuế thu nhập doanh nghiệp (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu, do sử dụng nguyên liệu trong nước) như: sản xuất trong Khu công nghiệp, Khu chế xuất; thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư; sử dụng nhiều lao động … thì tiếp tục hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng với các điều kiện doanh nghiệp đã đáp ứng cho thời gian ưu đãi còn lại. Doanh nghiệp được phép lựa chọn phương án để tiếp tục được ưu đãi thuế và thông báo với cơ quan thuế theo một trong hai phương án sau:
  Phương án 1: Được tiếp tục hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng với các điều kiện doanh nghiệp đáp ứng (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu, do sử dụng nguyên liệu trong nước) cho thời gian ưu đãi còn lại theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước đây về thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm được cấp Giấy phép thành lập.
  Phương án 2: Được tiếp tục hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng với các điều kiện doanh nghiệp đáp ứng (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu, do sử dụng nguyên liệu trong nước) cho thời gian ưu đãi còn lại theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước đây về thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm điều chỉnh do cam kết WTO (ngày 11/1/2007).
  Việc áp dụng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại nêu trên phải đảm bảo nguyên tắc doanh nghiệp đang trong thời gian được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi, đang trong thời gian miễn thuế, giảm thuế theo hướng dẫn tại điểm 5, điểm 6 Phần H Thông tư số 134/2007/TT-BTC.
  2. Đối với các doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu (trừ hoạt động dệt may) được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu đến hết năm 2011.
  Từ năm 2012, doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu, nếu đáp ứng các điều kiện ưu đãi khác về thuế thu nhập doanh nghiệp (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng tỷ lệ xuất khẩu) thì được lựa chọn và thông báo với cơ quan thuế hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại tương ứng với các điều kiện thực tế doanh nghiệp đáp ứng ưu đãi đầu tư theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm được cấp Giấy phép thành lập hoặc theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm điều chỉnh do cam kết WTO (hết năm 2011).
  Việc áp dụng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại nêu trên phải đảm bảo nguyên tắc doanh nghiệp đang trong thời gian được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi, đang trong thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.
  3. Về thủ tục ưu đãi đầu tư: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 38 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư căn cứ vào các mức ưu đãi và điều kiện ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật để tự xác định mức ưu đãi và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp nhà đầu tư có yêu cầu xác nhận ưu đãi đầu tư thì làm thủ tục đăng ký đầu tư để cơ quan Nhà nước quản lý đầu tư ghi ưu đãi đầu tư vào Giấy chứng nhận đầu tư, ngược lại nếu nhà đầu tư không có yêu cầu xác nhận ưu đãi đầu tư thì không cần phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư.
  Bộ Tài chính thông báo để các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW biết và chỉ đạo các đơn vị thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để được giải quyết kịp thời.  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - VPCP (để báo cáo);
  - Trang tin điện tử Chính phủ;
  - Cục thuế các tỉnh, TP;
  - Cục THTKTC (để đăng trên trang tin điện tử Bộ Tài chính);
  - Vụ PC; CST; TCDN, TCĐN;
  - Trang tin điện tử Tổng cục Thuế;
  - Lưu: VT, TCT (VT; CS(3b)).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Đỗ Hoàng Anh Tuấn
  Muốn mọi người vì mình trước tiên mình phải vì mọi người....

 5. Thành viên cấp cao Hình đại diện của Hoa Mai
  Tham gia ngày
  Feb 2005
  Địa chỉ
  Binh Duong
  Tuổi
  31
  Bài gửi
  141
  Post Thanks / Like
  Hoa Mai vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi hailonglinh Xem bài
  Chào bà con
  Công ty mình mới thành lập, mình còn nhiều bỡ ngỡ quá, không biết thuế TNDN của mình chịu mức thuế suất là bao nhiêu.
  Có bác nào biết mách giùm tôi công văn hướng dẫn và áp dụng với.
  Thanks.
  Bạn xem trong giấy phép thành lập cty của bạn đó, mức thuế suất là bao nhiêu, miễn giảm thuế bao nhiêu năm, mỗi năm miễn giảm bao nhiêu %, trong đó có thể hiện!
  Phụ nữ thích lấy chồng giàu, có nhà lầu và xe hơi. Vì sao? Vì họ là người giàu tình cảm nên không muốn làm người đã nghèo thêm khổ!

 6. "Nhóc" ngốc xít Hình đại diện của Thamht
  Tham gia ngày
  Dec 2007
  Địa chỉ
  Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
  Tuổi
  26
  Bài gửi
  843
  Post Thanks / Like
  Thamht vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi Luật Thuế TNDN
  Điều 10. Thuế suất
  1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 13 của Luật này.
  2. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quí hiếm khác từ 32% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.
  Tùy theo ngành nghề kinh doanh của bạn để bạn xác định ưu đãi nếu có.


  Tôi sẽ đến dẫu lòng tin chưa đến
  Tôi sẽ đến dẫu bờ bến hãy còn xa
  Bờ bến kia là hạnh phúc thiết tha
  Tôi sẽ đến dù phong ba bão táp.

 7. Thành viên Hình đại diện của cobebanga
  Tham gia ngày
  Dec 2008
  Địa chỉ
  hcm
  Bài gửi
  2
  Post Thanks / Like
  cobebanga vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  thuế TNDN la 25%, được giảm 30%. đóng 70% thui.

 8. Thành viên cấp trung Hình đại diện của haiquang87
  Tham gia ngày
  Aug 2008
  Địa chỉ
  Quy Nhơn - Bình Định
  Bài gửi
  24
  Post Thanks / Like
  haiquang87 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Đề nghị đồng chí đọc kỹ về Luật Thuế TNDN!! Và vài thông tin ưu đãi về thuế trong thời kỳ hiện nay như: Giảm 30% thuế TNDN cả năm 2009, gia hạn nộp thuế TNDN năm 2009, giảm thuế suất thuế GTGT đối với một số mặt hàng, và các chính sách khác về tổ chức tín dụng như giảm lãi suất vay 4%, bão lãnh vay tín dụng .v.v... theo Nghị quyết 30 của Chính phủ. Nếu chịu nghiên cứu pháp luật mà có lợi cho DN chắc sếp sẽ ưu ái bạn hơn đó!
  Thân.

 9. Thành viên Hình đại diện của mailan92
  Tham gia ngày
  Sep 2010
  Địa chỉ
  hai duong
  Tuổi
  25
  Bài gửi
  6
  Post Thanks / Like
  mailan92 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  07-04-2011, 13:13 #8
  chao cac ban!
  giup minh lam bai nay voioanh nghiep A, nam tai chinh ket thuc 31/12/09, co tinh hinh nhu sau:
  1.Tong loi nhuan ke toan truoc thue la 850
  2.Trong nam co cac nghiep vu kinh te ps nhu sau:
  - Lai dc chia tu gop von lien doanh da nop thue tai nguon la 90
  - Dau nam mua 1 tscd 120.DN dang ky khau hao 3 nam, co quan thue quy dinh thoi gian khau hao la 4 nam
  -Chi phi quang cao trong nam la 80.( Biet tong chi phi lam can cu tinh tru la 680
  Yeu cau:Xac dinh chi phi thue tndn hien hanh, chi phi thue tndn hoan lai.Thue suat 25%.Hach toan cac but toan lien quan.
  Giup minh nhanh nhe

 10. Thành viên cấp cao Hình đại diện của nguyenthanh09
  Tham gia ngày
  Jan 2009
  Địa chỉ
  Hà Nội
  Tuổi
  29
  Bài gửi
  265
  Post Thanks / Like
  nguyenthanh09 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi hailonglinh Xem bài
  Chào bà con
  Công ty mình mới thành lập, mình còn nhiều bỡ ngỡ quá, không biết thuế TNDN của mình chịu mức thuế suất là bao nhiêu.
  Có bác nào biết mách giùm tôi công văn hướng dẫn và áp dụng với.
  Thanks.
  Bạn nghiên cứu Thông tư 130/2008/TT-BTC nhé./.

 11. Thành viên cấp trung Hình đại diện của haiketoan
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Địa chỉ
  Nam Định
  Tuổi
  33
  Bài gửi
  19
  Post Thanks / Like
  haiketoan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  24-10-2012, 20:10 #10
  Hoàn toàn chính xác. Thuế suất Thuế TNDN hiện nay là: 28%; Cty Á Châu Nhận làm Báo cáo tài chính miễn Phí 50% cho các DN. Liên hệ KTT: Thanh Hải (0902018839)


Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang truy cập đề tài này gồm: (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

thue suat thue tndn nam 2012

thuế thu nhập doanh nghiệp 2012 là bao nhiêu

thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 là bao nhiêu

Thue thu nhap doanh nghiep nam 2012 la bao nhieu

thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009 là bao nhiêu

thue suat thue tndn nam 2012 la bao nhieuthue suat thue tndn nam 2011thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 là bao nhiêuthue tndn bao nhieuthue tndn nam 2012 la bao nhieuthue tndn nganh in la bao nhieu http:www.webketoan.vnforumthreads67153-Thue-TNDN-ap-dung-la-thue-suat-bao-nhieu-thue suat thue thu nhap doanh nghiep 2012thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011thuế tndn năm 2011 là bao nhiêuThue suat tndn nam 2012thue tndn 2012 la bao nhieu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 là bao nhiêu thuế suất thuế tndnchế phẩm xử lý nước áp dụng thuế suất bao nhiêuthuế suất thuế tndn từ 2007 đến nay thuế suất thuế TNDN 2014 làThue thu nhap doanh nghiep nam 2011 la bao nhieu thuế suất thuế TNDN năm 2013 là bao nhiêumuc thue suat tndn nam 2012