Xin mẫu bãi nhiệm Giám đốc

Offline Hà Nội 2014 tại Đồ Sơn-Hải Phòng
Chương trình từ thiện năm 2014 tại xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Trang 1/2 12 CuốiCuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 12
8,117 lượt xem
 1. Thành viên Hình đại diện của ThanhThuyht
  Tham gia ngày
  Jul 2008
  Địa chỉ
  Hà Tây
  Bài gửi
  12
  Post Thanks / Like
  ThanhThuyht vẫn chưa có mặt trong diễn đàn

 2. Khu vực quảng cáo
  Tham gia ngày
  Always
  Địa chỉ
  Advertising world
  Bài gửi
  Many

   

 3. Thành viên Hình đại diện của ThanhThuyht
  Tham gia ngày
  Jul 2008
  Địa chỉ
  Hà Tây
  Bài gửi
  12
  Post Thanks / Like
  ThanhThuyht vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Giúp em với cả nhà ơi!

 4. Thành viên Hình đại diện của gaixuongrong28282vcu
  Tham gia ngày
  Jan 2010
  Địa chỉ
  hai duong
  Tuổi
  32
  Bài gửi
  1
  Post Thanks / Like
  gaixuongrong28282vcu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  ai có quyet dinh bai nhiem giam doc lam on cho minh voi. neu co gui vao mail oanhinjae@gmail.com nha. minh cam on nhiu.

 5. Thành viên Hình đại diện của Bong xin
  Tham gia ngày
  Jun 2009
  Địa chỉ
  Nam Dinh
  Bài gửi
  11
  Post Thanks / Like
  Bong xin vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Thay đổi giám đốc không ai làm bãi nhiệm cả bạn ạ. Phải căn cứ vào biên bản họp HĐQT hay tương tự rồi có quyết định của HĐQT khi đó mang lên Sở kế hoạch để thay đổi.

 6. Thành viên Hình đại diện của Ha Phamkt
  Tham gia ngày
  Aug 2009
  Địa chỉ
  Bình Chánh
  Tuổi
  30
  Bài gửi
  2
  Post Thanks / Like
  Ha Phamkt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  anh chị nào có mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc và quyết định bãinhiệm giám đốc cho em xin với. Em đang cần,
  Cảm ơn mọi người rất nhiều

 7. Thành viên cấp trung Hình đại diện của quanghiept
  Tham gia ngày
  Oct 2008
  Địa chỉ
  Ha Noi
  Bài gửi
  57
  Post Thanks / Like
  quanghiept vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Hic!
  Lần đầu tiên nghe thấy cụm từ bãi nhiệm giám đốc ạ!
  Theo quy định của pháp luật thì có 2 trường hợp như thế này:
  1. Giám đốc là người góp vôn (Thành viên / cổ đông sáng lập) công ty và người này đồng thời làm giám đốc của công ty. Khi không muốn người này làm giám đốc nữa thì đưa ra cuộc họp thành viên hoặc họp đại hội đồng cổ đông. Họp xong hội đồng quản trị ra nghị quyết.
  2. Giám đốc là người đi thuê, đối với trường hợp này thì phải thanh lý hợp đồng lao động. Giải quyết các quyền và lợi ích của giám đốc. sau đó thì lại đi thuê và bổ nhiệm giám đốc mới.
  Còn quyết định bãi nhiệm giám đốc thì đừng hỏi nhá, người ta cười cho đấy!

 8. Thành viên Hình đại diện của hangthpy
  Tham gia ngày
  May 2010
  Địa chỉ
  hcm
  Bài gửi
  1
  Post Thanks / Like
  hangthpy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Mình đang rất cần mẫu giấy bãi nhiệm kế toán.bạn nào có giúp với

 9. Thành viên cấp trung Hình đại diện của danhphancong
  Tham gia ngày
  May 2009
  Địa chỉ
  Thành Phố Hồ Chí Minh
  Tuổi
  32
  Bài gửi
  16
  Post Thanks / Like
  danhphancong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  m có mẫu nay cả nhà xem thử

 10. Thành viên cấp trung Hình đại diện của danhphancong
  Tham gia ngày
  May 2009
  Địa chỉ
  Thành Phố Hồ Chí Minh
  Tuổi
  32
  Bài gửi
  16
  Post Thanks / Like
  danhphancong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Cty ………………………………………… …………….COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
  ---------------- Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
  Soá : 01/ QĐ-TVÑ
  TP.HCM, ngaøy 16 thaùng 12 naêm 2008


  QUYEÁT ÑÒNH
  V/V: BAÕI NHIEÄM KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG

  - Caên cöù Ñieàu leä ………………………………….ñaõ ñöôïc caùc thaønh vieân thoâng qua ngaøy thaùng naêm
  -Caên cöù Quyeát ñònh boå nhieäm Keá toaùn tröôûng ngaøy thaùng naêm.
  QUYEÁT ÑÒNH

  Ñieàu 1: Baõi nhieäm ……………………………..( Sinh ngaøy :…… /……../………, CMND soá: …….. do ……. An caáp ngaøy….)

  Ñieàu 2: Baø ………………………….. khoâng ñöôïc thöïc hieän veà caùc ñieàu khoaûn ñaõ neâu trong Quyeát ñònh boå nhieäm Keá toaùn tröôûng ngaøy ……………………….

  Ñieàu 3: Quyeát ñònh naøy coù hieäu löïc keå töø ngaøy …………………….  T.M. HOÄI ÑOÀNG THAØNH VIEÂN
  CHUÛ TÒCH

 11. Thành viên Hình đại diện của namthanh
  Tham gia ngày
  Jul 2010
  Địa chỉ
  ha noi
  Tuổi
  27
  Bài gửi
  2
  Post Thanks / Like
  namthanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  em đang rất cần mẫu quyết định bãi nhiệm và bổ nhiệm giám đốc, ai có cho em xin nhé! Thanks
  email của em: phuongloan.tran@nttelecom.vn


Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang truy cập đề tài này gồm: (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

mẫu quyết định bãi nhiệm giám đốc

xin mau bai nhiem giam doc

mau don bai nhiem giam doc

mẫu quyết định bãi nhiệm giám đốc cũ