Hệ thống sơ đồ hạch toán kế toán DN và sổ sách kế toán

Offline Hà Nội 2014 tại Đồ Sơn-Hải Phòngkết quả từ 1 tới 6 trên 6
59,626 lượt xem
 1. Già mà ham Hình đại diện của Kế Toán Già Gân
  Tham gia ngày
  Nov 2004
  Địa chỉ
  TP.HCM
  Bài gửi
  2,858
  Post Thanks / Like
  Kế Toán Già Gân vẫn chưa có mặt trong diễn đàn

  Hệ thống sơ đồ hạch toán kế toán DN và sổ sách kế toán

  A.- Thành viên Hang.Redtar của giải pháp excel gởi tặng 2 files dạng Powerpoint

  1.- Hệ thống sổ sách kế toán doanh nghiệp
  (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

  2.- Hệ thống sơ đồ kế toán doanh nghiệp

  Biên soạn: Việt Hà - Khoa kinh tế Trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ.

  Tải files tại đây: http://webketoan.net/uploadfiles/zw08akknj8t2qlm.rar

  Có thể xem chi tiết tại đây : http://www.giaiphapexcel.com/forum/s...420#post215420

  B.- Gởi các files mẫu sổ sách kế toán theo hình thức nhật ký chứng từ được thiết lập bằng excel để tham khảo - Bài viết tại đây : http://www.giaiphapexcel.com/forum/s...ad.php?t=16768


  Tài liệu này được load về từ http://www.fast.com.vn/forum/
  Xin cám ơn Mr. Khánh (khanhpq) - Giám Đốc Công ty Fast http://www.fast.com.vn/
  Hệ thống sơ đồ hạch toán kế toán DN và sổ sách kế toán
  Xin cám ơn Admin cùng 2 tác giả tramlth và tamnh của diễn đàn fast.com.vn

  Load file tại đây: http://webketoan.net/uploadfiles/07ajjk8fzwjmbzi.rar

  Chân thành cám ơn tác giả.

  Xem thêm các bài viết mới nhất trong cùng chuyên mục này:


 2. Khu vực quảng cáo
  Tham gia ngày
  Always
  Địa chỉ
  Advertising world
  Bài gửi
  Many

   

 3. Già mà ham Hình đại diện của Kế Toán Già Gân
  Tham gia ngày
  Nov 2004
  Địa chỉ
  TP.HCM
  Bài gửi
  2,858
  Post Thanks / Like
  Kế Toán Già Gân vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  QĐ48: Sơ đồ hạch toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay - Nguồn: Mr. Khánh khanhpq - Giám Đốc Công ty Fast http://www.fast.com.vn/

  Sơ đồ hạch toán tiền mặt VNĐ (tk 1111)


  Hệ thống sơ đồ hạch toán kế toán DN và sổ sách kế toán


  Sơ đồ hạch toán tiền mặt ngoại tệ (tk 1112)


  Hệ thống sơ đồ hạch toán kế toán DN và sổ sách kế toán


  Sơ đồ hạch toán tiền gửi VNĐ (tk 1121)


  Hệ thống sơ đồ hạch toán kế toán DN và sổ sách kế toán


  Sơ đồ hạch toán tiền gửi ngoại tệ (tk 1122)


  Hệ thống sơ đồ hạch toán kế toán DN và sổ sách kế toán


  Sơ đồ hạch toán kế toán tiền vay ngắn hạn (tk 311)


  Hệ thống sơ đồ hạch toán kế toán DN và sổ sách kế toán


  Sơ đồ hạch toán kế toán tiền vay dài hạn (tk 3411)

  Hệ thống sơ đồ hạch toán kế toán DN và sổ sách kế toán

 4. Già mà ham Hình đại diện của Kế Toán Già Gân
  Tham gia ngày
  Nov 2004
  Địa chỉ
  TP.HCM
  Bài gửi
  2,858
  Post Thanks / Like
  Kế Toán Già Gân vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  QĐ48: Sơ đồ hạch toán các khoản phải thu - Nguồn: Mr. Khánh khanhpq - Giám Đốc Công ty Fast http://www.fast.com.vn/

  Sơ đồ hạch toán phải thu của khách hàng (tk 131)


  Hệ thống sơ đồ hạch toán kế toán DN và sổ sách kế toán


  Sơ đồ hạch toán các khoản phải thu khác (tk 138)


  Hệ thống sơ đồ hạch toán kế toán DN và sổ sách kế toán  QĐ48: Sơ đồ hạch toán các khoản phải trả


  Sơ đồ hạch toán dự phòng phải trả (tk 352)


  Hệ thống sơ đồ hạch toán kế toán DN và sổ sách kế toán

  Sơ đồ hạch toán nợ dài hạn đến hạn trả (tk 315)


  Hệ thống sơ đồ hạch toán kế toán DN và sổ sách kế toán


  Sơ đồ hạch toán chi phí trả trước ngắn hạn (tk 142)


  Hệ thống sơ đồ hạch toán kế toán DN và sổ sách kế toán


  Sơ đồ hạch toán dự phòng phải thu khó đòi (tk 1592)


  Hệ thống sơ đồ hạch toán kế toán DN và sổ sách kế toán

 5. Già mà ham Hình đại diện của Kế Toán Già Gân
  Tham gia ngày
  Nov 2004
  Địa chỉ
  TP.HCM
  Bài gửi
  2,858
  Post Thanks / Like
  Kế Toán Già Gân vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  QĐ48: Sơ đồ hạch toán hàng tồn kho - Nguồn: Mr. Khánh khanhpq - Giám Đốc Công ty Fast http://www.fast.com.vn/


  Sơ đồ hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho (tk 1593)


  Hệ thống sơ đồ hạch toán kế toán DN và sổ sách kế toán


  Sơ đồ hạch toán hàng gửi đi bán theo phương pháp kê khai thường xuyên (tk 157)


  Hệ thống sơ đồ hạch toán kế toán DN và sổ sách kế toán


  Sơ đồ hạch toán hàng hóa theo phương pháp kê khai thường xuyên (tk 156)


  Hệ thống sơ đồ hạch toán kế toán DN và sổ sách kế toán

 6. Già mà ham Hình đại diện của Kế Toán Già Gân
  Tham gia ngày
  Nov 2004
  Địa chỉ
  TP.HCM
  Bài gửi
  2,858
  Post Thanks / Like
  Kế Toán Già Gân vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  QĐ48: Sơ đồ hạch toán kế toán tài sản cố định - Nguồn: Mr. Khánh khanhpq - Giám Đốc Công ty Fast http://www.fast.com.vn/


  Sơ đồ hạch toán sửa chữa lớn TSCĐ (tk 2413)


  Hệ thống sơ đồ hạch toán kế toán DN và sổ sách kế toán


  Sơ đồ hạch toán tăng giảm TSCĐ (tk 211)


  Hệ thống sơ đồ hạch toán kế toán DN và sổ sách kế toán  Sơ đồ hạch toán TSCĐ thừa chờ giải quyết (tk 3381)


  Hệ thống sơ đồ hạch toán kế toán DN và sổ sách kế toán


  Sơ đồ hạch toán hao mòn TSCĐ (tk 214)


  Hệ thống sơ đồ hạch toán kế toán DN và sổ sách kế toán


  Sơ đồ hạch toán thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS ĐT


  Hệ thống sơ đồ hạch toán kế toán DN và sổ sách kế toán


  Sơ đồ hạch toán cho thuê hoạt động BĐS ĐT


  Hệ thống sơ đồ hạch toán kế toán DN và sổ sách kế toán


  Sơ đồ kế toán tổng hợp tăng giảm BĐS ĐT (tk 217)


  Hệ thống sơ đồ hạch toán kế toán DN và sổ sách kế toán


  Sơ đồ hạch toán TSCĐ cho thuê tài chính - trường hợp nợ gốc phải trả xác định theo giá có cả thuế GTGT


  Hệ thống sơ đồ hạch toán kế toán DN và sổ sách kế toán


  Sơ đồ hạch toán TSCĐ cho thuê tài chính - trường hợp nợ gốc phải trả xác định theo giá chưa có thuế GTGT


  Hệ thống sơ đồ hạch toán kế toán DN và sổ sách kế toán

 7. Già mà ham Hình đại diện của Kế Toán Già Gân
  Tham gia ngày
  Nov 2004
  Địa chỉ
  TP.HCM
  Bài gửi
  2,858
  Post Thanks / Like
  Kế Toán Già Gân vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  QĐ48: Kế toán công cụ, dụng cụ - Nguồn: Mr. Khánh khanhpq - Giám Đốc Công ty Fast http://www.fast.com.vn/


  Sơ đồ hạch toán hàng hóa theo phương pháp kê khai định kỳ đối với DN kinh doanh hàng hóa (tk 611)


  Hệ thống sơ đồ hạch toán kế toán DN và sổ sách kế toán


  Sơ đồ hạch toán vật tư, CCDC theo phương pháp kê khai định kỳ đối với DNSX (tk 611)


  Hệ thống sơ đồ hạch toán kế toán DN và sổ sách kế toán


  Sơ đồ hạch toán NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên (tk 152)


  Hệ thống sơ đồ hạch toán kế toán DN và sổ sách kế toán


  Sơ đồ hạch toán NVL, CCDC, HH theo phương pháp kê khai định kỳ (tk 152, 153, 156)


  Hệ thống sơ đồ hạch toán kế toán DN và sổ sách kế toán


  Sơ đồ hạch toán CCDC theo phương pháp kê khai thường xuyên (tk 153)


  Hệ thống sơ đồ hạch toán kế toán DN và sổ sách kế toán


Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang truy cập đề tài này gồm: (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

Sơ đồ kế toán

sơ đồ kế toán tổng hợp

sơ đồ kế toán doanh nghiệp

so do ke toan

sơ đồ hạch toán kế toán

sơ đồ hạch toán

sơ đồ kế toán theo quyết định 15

ke toan thue gtgt so do chu 5

sơ đồ chữ T phương pháp kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

so do he thong ke toan

sơ đồ hạch toán kế toán theo quyết định 15sơ đồ kế toán theo qđ 15sơ đồ hạch toán kế toán tổng hợpso do ke toan doanh nghiephttp:www.webketoan.vnforumthreads80388-He-thong-so-do-hach-toan-ke-toan-DN-va-so-sach-ke-toanhệ thóng sổ sách kế toánsơ đồ kế toán bán hàngsơ đồ hạch toán chữ Tsơ đồ hạch toán môn kế toán doanh nghiệpso do hach toan ke toan tong hopSƠ ĐỒ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN QUYẾT ĐỊNH 48he thong so do ke toanso do chu t theo quyet dinh 15so do hach toan chu t trong ke toan xac dinh ket qua kinh doanh theo qd15sơ đồ hạch toán tiền lương theo quyết định 48 tren word