Tạm ứng Kinh phí Kho bạc khi đã có dự toán!

Offline Hà Nội 2014 tại Đồ Sơn-Hải Phòng
Chương trình từ thiện năm 2014 tại xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Trang 1/3 123 CuốiCuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 22
9,882 lượt xem
 1. Thành viên cấp trung Hình đại diện của thanhqnlh
  Tham gia ngày
  Aug 2009
  Địa chỉ
  Quảng Ngãi
  Tuổi
  54
  Bài gửi
  19
  Post Thanks / Like
  thanhqnlh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn

  Tạm ứng Kinh phí Kho bạc khi đã có dự toán!

  Mình nghiên cứu rất kỹ về chế độ Kế toán HCSN. Khi đơn vị HCSN được giao dự toán . Trong sách kế toán không nói cách hạch toán và thanh toán tạm ứng. Nguyên lý kế toán là phải nghiệp vụ kinh tế phát sinh ghi nợ và có . Có người thì bảo HT vào TK4612, hỏi ngược lại khi thanh toán HT vào đâu ...bí???? . Bạn nào nghiên cứu kỹ phần này cho ý kiến vì mình cũng đã hỏi các chuyên gia tài chính Bộ Tài chính họ trả lời cũng rất chung chung./.
  Xin cảm ơn.

  Xem thêm các bài viết mới nhất trong cùng chuyên mục này:


 2. Khu vực quảng cáo
  Tham gia ngày
  Always
  Địa chỉ
  Advertising world
  Tuổi
  2010
  Bài gửi
  Many

   

 3. Thành viên Hình đại diện của quanghuybh
  Tham gia ngày
  Apr 2010
  Địa chỉ
  daklak
  Bài gửi
  6
  Post Thanks / Like
  quanghuybh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  TU KPKB nhiều trường hợp lắm .nhưng tôi đã làm roi như sau:
  khi rút : nợ 111/ có 461 .đt ghi có 008 theo dỏi như các khoản chi khác .khi tập hợp chứng từ chi dầy đu thì hoàn tạm ứng theo mẩu
  "Khoâng ghi vaøo
  khu vöïc naøy " Maãu soá : C2-O3/NS
  GIAÁY ÑEÀ NGHÒ THANH TOAÙN TAÏM ÖÙNG Nieân ñoä :
  Soá :

  Ñôn vò : MaõÑVQHNS:
  Taøi khoaûn : Taïi KBNN: Thò Xaõ Buoân Hoà
  Maõ caáp NS: …………………….. Teân CTMT,DA:………………………..
  ………………………………………… . Maõ CTMT,DA:…………………………………… …….
  Caên cöù soá dö taïm öùng ñeán ngaøy 30/6/ 2009 Ñeà nghò kho baïc Nhaø nöôùc :
  Thanh toaùn soá tieàn taïm öùng theo chi tieát nhö sau :

  Stt "Maõ
  nguoàn NS" "Maõ
  chöông " "Maõ
  ngaønh KT" "Maõ
  NDKT" Soá dö taïm öùng Soá ñeà nghò thanh toaùn Soá KBNN duyeät thanh toaùn
  0113 622 493 6549 5,000,000
  0113 622 493 6501 2,347,000
  0113 622 493 6549 1,350,000 1,303,000
  0113 622 493 6599 1,000,000
  0113 622 493 6551 215,000
  0113 622 493 6552 660,000 125,000
  0113 622 493 6649 500,000
  0113 622 493 6601 106,000 394,000
  0113 622 493 6749 3,500,000
  0113 622 493 6704 1,860,000 1,640,000
  0113 622 493 7049 10,000,000 2,642,000
  0113 622 493 7001 4,340,000
  0113 622 493 7006 570,000
  0113 622 493 7049 2,448,000
  Toång coäng 20,000,000 13,896,000 6,104,000
  Toång soá tieàn ghi baèng chöõ :

  Ngaøy thaùng naêm 2009
  Keá toaùn tröôûng Thuû tröôûng ñôn vò  PHAÀN KHO BAÏC NHAØ NÖÔÙC GHI
  Ñoàng yù thanh toaùn soá tieàn : ………………………………………… …. Nôï TK :………………..
  Soá tieàn ghi baèng chöõ : ………………………………………… …. Coù TK :………………..
  ………………………………………… ………………………………….. Maõ quyõ :….Maõ ÑBHC :………..
  Maõ KBNN :……………
  Boä phaän kieåm soaùt cuûa kho baïc
  Ngaøy thaùng naêm 2009 Ngaøy thaùng naêm 2009
  Kieåm soaùt Phuï traùch Keá toaùn KT Tröôûng Giaùm ñoác

 4. Lang thang! Hình đại diện của chiaxa1325
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Địa chỉ
  Chốn thiên đường
  Bài gửi
  376
  Post Thanks / Like
  chiaxa1325 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Sao lại không nói chứ. Khi có dự toán bạn ghi Nợ 008, 009. Khi bạn tạm ứng kinh phí thì bạn hạch toán vào tk 336 đó.

 5. Thành viên Hình đại diện của thatngoc
  Tham gia ngày
  Mar 2010
  Địa chỉ
  kontum
  Tuổi
  26
  Bài gửi
  10
  Post Thanks / Like
  thatngoc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  mình cũng mới vào làm kt HCSN, nên mình cũng đang thắc mắc về việc đó. có phải khi mình được giao dự toán thì ghi Nợ 008, vậy khi nào thì mình hạch toán N112/461
  Khi mình rút dự toán bằng tiền mặt(thực chi)về nhập quỹ thì mình hạch toán N111/461 đồng thời ghi có 008. Hay mình hạch toán N111/336 zĩ các bạn?

 6. Thành viên cấp trung Hình đại diện của thanhqnlh
  Tham gia ngày
  Aug 2009
  Địa chỉ
  Quảng Ngãi
  Tuổi
  54
  Bài gửi
  19
  Post Thanks / Like
  thanhqnlh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Các bạn trả lời chưa đạt yêu cầu ! Nguyên lý kế toán là phải hạch toán nợ,có, phát sinh... Chủ đề đưa ra là tạm ứng Kinh phí kho bạc khi đã có dự toán. Mình đã nghiên cứu kỹ kế toán HCSN và đã có tham khảo nhiều quân sư kế toán, giảng viên, Bộ Tài chính ... Hầu như họ đều bí... Trả lời sai nguyên lý kế toán chỉ có Công tymisa trả lời đúng nguyên lý Kế toán, IMAS Bộ TC vi phạm nguyên lý Hạch toán kế toán!

 7. ::Khủng nhất WKT:: Hình đại diện của doipgdls
  Tham gia ngày
  Dec 2009
  Địa chỉ
  A, A
  Tuổi
  30
  Bài gửi
  256
  Post Thanks / Like

  My Social Networking

  Add doipgdls on Facebook
  doipgdls vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi thatngoc Xem bài
  mình cũng mới vào làm kt HCSN, nên mình cũng đang thắc mắc về việc đó. có phải khi mình được giao dự toán thì ghi Nợ 008, vậy khi nào thì mình hạch toán N112/461
  Khi mình rút dự toán bằng tiền mặt(thực chi)về nhập quỹ thì mình hạch toán N111/461 đồng thời ghi có 008. Hay mình hạch toán N111/336 zĩ các bạn?
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi thanhqnlh Xem bài
  Các bạn trả lời chưa đạt yêu cầu ! Nguyên lý kế toán là phải hạch toán nợ,có, phát sinh... Chủ đề đưa ra là tạm ứng Kinh phí kho bạc khi đã có dự toán. Mình đã nghiên cứu kỹ kế toán HCSN và đã có tham khảo nhiều quân sư kế toán, giảng viên, Bộ Tài chính ... Hầu như họ đều bí... Trả lời sai nguyên lý kế toán chỉ có Công tymisa trả lời đúng nguyên lý Kế toán, IMAS Bộ TC vi phạm nguyên lý Hạch toán kế toán!
  Khi chưa được giao dự toán mà kho Bạc vẫn cho tạm ứng (nguồn cải cách tiền lương chẳng hạn) mình tạm ứng qua TK 336 với tính chất "Tạm ứng chưa dự toán"
  Ghi Nợ 111; 112; 312 ....
  Có 336 ....
  Khi chi khoản này mình chưa được ghi nợ vào 661 mà phải hạch toán qua TK 312

  Nợ 312
  Có 111

  chờ đến khi được giao dự toán Thì mình có thể điều chỉnh từ tạm ứng chưa dự toán sang tạm ứng có dự toán để thanh toán tạm ứng với kho bạc và chỉ khi Kho bạc chấp nhận thanh toán tạm ứng thì mới được ghi nợ 008
  cụ thể:

  Thực hiện hoàn ứng:
  Nợ: 661
  có 312

  Nợ 336
  Có 461
  Có 008

  Nếu tạm ứng mà đã giao dự toán thì không phải qua 312


  Định khoản N112/ có 461 hơi hiếm thường chỉ dùng khi cần tạm rút kinh phí nhưng thường kho bạc không cho rút như thế này mà phải chuyển thẳng đến đối tượng cần thanh toán hoặc rút tiền mặt về quỹ để chi thôi

  Nếu rút tiền mặt thực chi thì ghi có 461, còn rút tạm ứng thì ghi có 336 (thường chỉ được rút thực chi khi đã có chứng từ, hoặc rút lương)

 8. Thành viên cấp trung Hình đại diện của thanhqnlh
  Tham gia ngày
  Aug 2009
  Địa chỉ
  Quảng Ngãi
  Tuổi
  54
  Bài gửi
  19
  Post Thanks / Like
  thanhqnlh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Trả lời chưa đạt yêu cầu! Tạm ứng kinh phí Kho bạc khi đã giao dự toán và thanh toán tạm ứng kho bạc khi đã giao dự toán!

 9. Lang thang! Hình đại diện của chiaxa1325
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Địa chỉ
  Chốn thiên đường
  Bài gửi
  376
  Post Thanks / Like
  chiaxa1325 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi thanhqnlh Xem bài
  Trả lời chưa đạt yêu cầu! Tạm ứng kinh phí Kho bạc khi đã giao dự toán và thanh toán tạm ứng kho bạc khi đã giao dự toán!
  Thì nói là sử dụng TK 336 còn chi tiết thế nào có hướng dẫn hết mà.
  Tạm ứng: Nợ tk 111/Có 336. Khi thanh toán tạm ứng ghi Nợ 336/Có 461.Đồng thời có TK 008.....^^!

 10. Thành viên cấp cao Hình đại diện của nalethanh88
  Tham gia ngày
  Mar 2010
  Địa chỉ
  Lâm Đồng
  Bài gửi
  222
  Post Thanks / Like
  nalethanh88 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi thatngoc Xem bài
  mình cũng mới vào làm kt HCSN, nên mình cũng đang thắc mắc về việc đó. có phải khi mình được giao dự toán thì ghi Nợ 008, vậy khi nào thì mình hạch toán N112/461
  Khi mình rút dự toán bằng tiền mặt(thực chi)về nhập quỹ thì mình hạch toán N111/461 đồng thời ghi có 008. Hay mình hạch toán N111/336 zĩ các bạn?
  Bạn hạch toán N 111/ C 461 đồng thời ghi có 008, nếu là nguồn kinh phí dự án thì ghi N 111/ C 462 đồng thời ghi N 009
  Biển học là vô bờ, chỉ có siêng năng là bờ bến!

 11. Thành viên Hình đại diện của thatngoc
  Tham gia ngày
  Mar 2010
  Địa chỉ
  kontum
  Tuổi
  26
  Bài gửi
  10
  Post Thanks / Like
  thatngoc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi nalethanh88 Xem bài
  Bạn hạch toán N 111/ C 461 đồng thời ghi có 008, nếu là nguồn kinh phí dự án thì ghi N 111/ C 462 đồng thời ghi N 009
  Vậy ban oi cho mình hỏi tiếp nhé!
  mình đọc trong cuốn chế độ kế toán HCSN khi mình hạch toán TK N661/461 là khi rút dự toán chi trực tiếp, vậy chi trực tiếp ở đây la chi như thế nào vậy bạn?


Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang truy cập đề tài này gồm: (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

tam ung kinh phi chi thuong xuyen thi hach toan nhu the nao

mẫu Tạm ứng dự toán kho bạc

mẫu tạm ứng dự toán

hach toan tam ung 336 khi chua co du toan

cach hach toan tam ung da cap du toan nam truoc chuyen sang

http:www.webketoan.vnforumthreads86568-Tam-ung-Kinh-phi-Kho-bac-khi-da-co-du-toan-page3

hach toan ke toan hanh chinh su nghiep ( tam ung kho bac

hach toan rut tam ung kinh phi thuong xuyen tu kho bac ve quy hach toan nhu the nao

hach toan tam ung kho bac

dinh khoan tam ung kinh phi chi thuong xuyen

phuong phap hach toan tam ung tien o kho bac trong don vi hcsn

Nhận dự toán kinh phí là gì

xử lý điều chiỉh kinh phí rút tạm ứng trong phần mềmmisa

hạch toán tạm ứng và thanh toán tạm ứng ở Kho Bạc

cách hạch toán tạm ứng kho bạc

tam ung du toan da cap la gi

khi nào hoàn ứng cho kho bạc

hạch toán tạm ứng kho bạc

chung tu hoan ung tai kho bac

hach toan tam ung du toan

hach toan tam ung kinh phi 336

mau hoan tam ung chi thuong xuyen cua kho bac

phần mềm imas

Tam ung kinh phi chi thuong xuyen

Hach toan tai khoan tam ung kinh phi 336 va 312 trong don vi su nghiep