dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Offline Hà Nội 2014 tại Đồ Sơn-Hải Phòngkết quả từ 1 tới 3 trên 3
5,666 lượt xem
 1. Thành viên Hình đại diện của viethung2601
  Tham gia ngày
  Apr 2010
  Địa chỉ
  ha noi
  Bài gửi
  1
  Post Thanks / Like
  viethung2601 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn

  dự phòng giảm giá hàng tồn kho

  các anh chị cho em hỏi. Tại sao phải lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. em xin cảm ơn!

  Xem thêm các bài viết mới nhất trong cùng chuyên mục này:


 2. Khu vực quảng cáo
  Tham gia ngày
  Always
  Địa chỉ
  Advertising world
  Bài gửi
  Many

   

 3. Thành viên cấp trung Hình đại diện của LIPPTONG28
  Tham gia ngày
  Jun 2009
  Địa chỉ
  vung tau
  Bài gửi
  59
  Post Thanks / Like

  My Social Networking

  Add LIPPTONG28 on Facebook
  LIPPTONG28 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  12-05-2010, 12:04 #2
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi viethung2601 Xem bài
  các anh chị cho em hỏi. Tại sao phải lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. em xin cảm ơn!
  UH! SỠ DĨ PHẢI TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO LÀ VÌ THỊ TRƯỜNG LUÔN BIẾN ĐỘNG NÊN BẠN PHẢI LẬP DỰ PHÒNG KHỞI BỊ LỖ THÔI!

  Căn cứ vào biến động thực tế về giá hàng tồn kho, giá chứng khoán, giá trị các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và cam kết bảo hành sản phẩm, hàng hoá, doanh nghiệp chủ động xác định mức trích lập, sử dụng từng khoản dự phòng đúng mục đích và xử lý theo các quy định cụ thể dưới đây:
  1. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
  1.1. Đối tượng lập dự phòng bao gồm nguyên vật liệu, dụng cụ dùng cho sản xuất, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tồn kho (gồm cả hàng tồn kho bị hư hỏng, kém mất phẩm chất, lạc hậu mốt, lạc hậu kỹ thuật, lỗi thời, ứ đọng, chậm luân chuyển), sản phẩm dở dang, chi phí dịch vụ dở dang (sau đây gọi tắt là hàng tồn kho) mà giá gốc ghi trên sổ kế toán cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được và đảm bảo điều kiện sau:
  - Có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của Bộ Tài chính hoặc các bằng chứng khác chứng minh giá vốn hàng tồn kho.
  - Là những vật tư hàng hóa thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp tồn kho tại thời điểm lập báo cáo tài chính.
  Trường hợp nguyên vật liệu có giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn so với giá gốc nhưng giá bán sản phẩm dịch vụ được sản xuất từ nguyên vật liệu này không bị giảm giá thì không được trích lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu tồn kho đó.
  1.2. Phương pháp lập dự phòng:
  Mức trích lập dự phòng tính theo công thức sau:

  Mức dự phòng giảm giá vật tư hàng hóa
  = Lượng vật tư hàng hóa thực tế tồn kho tại thời điểm lập báo cáo tài chính
  x Giá gốc hàng tồn kho theo sổ kế toán
  - Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho

  Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 02 - Hàng tồn kho ban hành kèm theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
  Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho (giá trị dự kiến thu hồi) là giá bán (ước tính) của hàng tồn kho trừ chi phí để hoàn thành sản phẩm và chi phí tiêu thụ (ước tính).
  Mức lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho được tính cho từng loại hàng tồn kho bị giảm giá và tổng hợp toàn bộ vào bảng kê chi tiết. Bảng kê là căn cứ để hạch toán vào giá vốn hàng bán (giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hoá tiêu thụ trong kỳ) của doanh nghiệp.
  Riêng dịch vụ cung cấp dở dang, việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tính theo từng loại dịch vụ có mức giá riêng biệt.
  1.3. Xử lý khoản dự phòng:
  Tại thời điểm lập dự phòng nếu giá gốc hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho thì phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo các quy định tại điểm 1.1, điểm 1.2 nêu trên.
  - Nếu số dự phòng giảm giá phải trích lập bằng số dư khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, thì doanh nghiệp không phải trích lập khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
  - Nếu số dự phòng giảm giá phải trích lập cao hơn số dư khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, thì doanh nghiệp trích thêm vào giá vốn hàng bán của doanh nghiệp phần chênh lệch.
  - Nếu số dự phòng phải trích lập thấp hơn số dư khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, thì doanh nghiệp phải hoàn nhập phần chênh lệch vào thu nhập khác.
  1.4. Xử lý huỷ bỏ đối với vật tư, hàng hoá đã trích lập dự phòng:
  a. Hàng tồn đọng do hết hạn sử dụng, mất phẩm chất, dịch bệnh, hư hỏng do không còn giá trị sử dụng ... như: dược phẩm, thực phẩm, vật tư y tế, con giống, vật nuôi, vật tư hàng hoá khác phải huỷ bỏ thì xử lý như sau:
  Lập Hội đồng xử lý tài sản của doanh nghiệp để thẩm định tài sản bị huỷ bỏ. Biên bản thẩm định phải kê chi tiết tên, số lượng, giá trị hàng hoá phải huỷ bỏ, nguyên nhân phải huỷ bỏ, giá trị thu hồi được do bán thanh lý, giá trị thiệt hại thực tế.
  Mức độ tổn thất thực tế của từng loại hàng tồn đọng không thu hồi được là khoản chênh lệch giữa giá trị ghi trên sổ kế toán trừ đi giá trị thu hồi do thanh lý (do người gây ra thiệt hại đền bù, do bán thanh lý hàng hoá).
  b. Thẩm quyền xử lý: Hội đồng quản trị (đối với doanh nghiệp có Hội đồng quản trị) hoặc Hội đồng thành viên (đối với doanh nghiệp có Hội đồng thành viên); Tổng giám đốc, Giám đốc (đối với doanh nghiệp không có Hội đồng quản trị); chủ doanh nghiệp căn cứ vào Biên bản của Hội đồng xử lý, các bằng chứng liên quan đến hàng hoá tồn đọng để quyết định xử lý huỷ bỏ vật tư, hàng hoá nói trên; quyết định xử lý trách nhiệm của những người liên quan đến số vật tư, hàng hoá đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước chủ sở hữu và trước pháp luật.
  c. Xử lý hạch toán:
  Giá trị tổn thất thực tế của hàng tồn đọng không thu hồi được đã có quyết định xử lý huỷ bỏ, sau khi bù đắp bằng nguồn dự phòng giảm giá hàng tồn kho, phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào giá vốn hàng bán của doanh nghiệp
  lipptong_qb28

 4. Thành viên cấp cao Hình đại diện của HOANGNAM
  Tham gia ngày
  Oct 2004
  Địa chỉ
  Binh duong
  Tuổi
  48
  Bài gửi
  1,257
  Post Thanks / Like
  HOANGNAM vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi viethung2601 Xem bài
  các anh chị cho em hỏi. Tại sao phải lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. em xin cảm ơn!
  Bạn phải lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho với các lý do sau :
  - Khi lập dự phòng, bạn được tính khoản chênh lệch giảm giá vào chi phí. Như vậy bạn có được khoản bù đấp cho sự tổn thất này.
  - Giá trị hàng tồn kho được phản ảnh chính xác trên Báo cáo tài chính.


Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang truy cập đề tài này gồm: (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

tai sao phai lap du phong giam gia hang ton kho

tại sao doanh nghiệp phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

tại sao phải lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Tai sao doanh nghiep phai trich lap du phong giam gia hang ton kho

Tại sao doanh nghiệp phải trích lập dự phòng hàng tồn kho

tai sao phai lap du phong hang ton kho

tai sao phai trich lap du phong giam gia hang ton kho

vi sao phai trich lap du phong

tai sao phải lập dự phòng giảm giá hang tồn kho

Vi sao can lap du phong giam gia vat tu ton kho

Muc dich cua trich lap du phong giam gia

tại sao kế toán phải lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Muc dich trich lap du phong giam gia hang ton khotại sao doanh nghiệp trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn khotaj sao phaj lap cac khoan du phogtai sao ke toan phai lap du phong giam gia hang ton khodự phòngdu phong giam gia hang ton kho co muc dich gitai sao bo tai chinh lai ra quy dinh phai tuan thu khi trich lap du phong giam gia hang tôn kho Vj sao Lap du phong giam gia hang ton khovì sao phải giảm hàng tồn khogiam gia hang ton kho laitại sao phải kiểm toán hàng tồn kho site:www.webketoan.vntai sao phai lap du phong giam giavi sao pai lap du phong giam gia dau tu tai chinh