Pháp luật thuế

Hướng dẫn về gia hạn thuế năm 2013 theo Nghị quyết số 02/NQ-CP.

Đăng bởi: Vân Nguyễn - Wednesday 20/02/2013 - 132282 lượt xem.
.

Nhằm triển khai Nghị quyết số 02 của Chính phủ, tạo điều kiện giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, ngày 8/2/2013 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 16/2013/TT-BTC hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.. Chúng tôi xin tóm lược một số nội dung chính của Thông tư 16/2013/TT-BTC như sau:

Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phải nộp quý I và 03 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phải nộp quý II và quý III năm 2013 cho các đối tượng sau:

+ Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, bao gồm cả chi nhánh, đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán độc lập, hợp tác xã (sử dụng dưới 200 lao động làm việc toàn bộ thời gian năm và có doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng). Không áp dụng gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các đối tượng doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: Tài chính; ngân hàng; bảo hiểm; chứng khoán; xổ số; trò chơi có thưởng; kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và tổ chức kinh tế là đơn vị sự nghiệp.

+ Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động (sử dụng trên 300 lao động) trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: Nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng công trình hạ tầng kinh tế – xã hội

+ Doanh nghiệp đầu tư – kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở.

Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn

♦ Số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phải nộp quý I, quý II và quý III năm 2013 của doanh nghiệp thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế là số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý I, quý II và quý III năm 2013.

♦ Số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế được xác định theo kết quả hạch toán kinh doanh của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động kinh doanh được gia hạn nộp thuế.

♦ Trường hợp doanh nghiệp vừa có thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được gia hạn nộp thuế vừa có thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh không được gia hạn nộp thuế thì phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động kinh doanh được gia hạn nộp thuế và hoạt động kinh doanh không được gia hạn nộp thuế để kê khai nộp thuế riêng. Trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý I, quý II, quý III của các hoạt động sản xuất, kinh doanh được gia hạn xác định theo tỷ lệ giữa tổng doanh thu của các hoạt động sản xuất, kinh doanh được gia hạn với tổng doanh thu thực hiện của doanh nghiệp.

Thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp thực hiện kê khai số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý năm 2013 theo quy định của Luật Quản lý thuế. Thời gian gia hạn nộp thuế là 06 tháng kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phải nộp quý I năm 2013 và 03 tháng kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phải nộp quý II năm 2013 và quý III năm 2013 theo quy định của Luật Quản lý thuế như sau:

Kỳ thuế

Thời gian nộp chậm nhất

Quý I-2013

30-10-2013

Quý II-2013

30-10-2013

Quý III-2013

30-01-2014

 

-  Trường hợp ngày nộp thuế quy định tại các khoản trên là các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì thời gian gia hạn nộp thuế được tính vào ngày làm việc tiếp theo.

Điều kiện, trình tự và thủ tục gia hạn nộp thuế

+ Doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật và nộp thuế theo kê khai.

+ Doanh nghiệp thuộc đối tượng được gia hạn theo quy định tại Điều 1  Thông tư số 16/2013/TT-BTC phải lập Phụ lục số 1 (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC) và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp kèm theo tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý được gia hạn, trong đó xác định rõ: Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế.

+ Trong thời gian được gia hạn nộp thuế, doanh nghiệp không bị coi là vi phạm chậm nộp thuế và không bị phạt về hành vi chậm nộp tiền thuế đối với số thuế được gia hạn.

Gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng

Gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2013 (không bao gồm thuế GTGT ở khâu nhập khẩu) đối với các doanh nghiệp đang thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuộc các đối tượng sau đây:

+ Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Không áp dụng gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế  GTGT đối với các đối tượng sau đây: Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, xổ số, trò chơi có thưởng, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt v à tổ chức kinh tế là đơn vị sự nghiệp.

+ Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế – xã hội.

+ Doanh nghiệp đầu tư – kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở và doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng: sắt, thép, xi măng, gạch, ngói.

Một số hướng dẫn khác

Các doanh nghiệp thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế GTGT tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2013 theo quy định nhưng chưa phải nộp ngay số thuế GTGT phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế GTGT đã kê khai.

Kỳ thuế

Thời gian nộp chậm nhất

Tháng 01-2013

20-08-2013

Tháng 02-2013

20-09-2013

Tháng 03-2013

21-10-2013

 

 • Doanh nghiệp tự xác định thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT, số thuế GTGT được gia hạn, kê khai vào Phụ lục 2 (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC) và gửi cùng Tờ khai thuế GTGT của tháng được gia hạn.

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp Tờ khai thuế GTGT tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2013 nhưng chưa lập Phụ lục 2 nêu trên thì lập và gửi bổ sung cho cơ quan thuế. Trong thời gian được gia hạn nộp thuế, đơn vị không bị xử phạt chậm nộp tiền thuế.  

 • Doanh nghiệp thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT nếu đã kê khai, nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của tháng 1 năm 2013 thì thực hiện kê khai bổ sung điều chỉnh. Sau khi kê khai điều chỉnh nếu có số thuế nộp thừa được bù trừ vào số thuế GTGT phải nộp của hoạt động khác hoặc số thuế GTGT phải nộp của kỳ tính thuế tiếp theo hoặc đề nghị hoàn thuế theo quy định.                       

Xem toàn bộ Thông tư và tải về tại đây

Comments

56 bình luận

 • Cho em hỏi về việc gia hạn nộp thuế GTGT 3 tháng đầu năm 2013. Doanh nghiệp em có số lao động dưới 20 người nhưng doanh thu của năm 2012 là 21 tỷ, vậy doanh nghiệp em có được gia hạn nộp thuế GTGT không ạ?

  Nhờ mọi người chỉ giúp.

  • Chào chị!
   Căn cứ vào khoản 2, Điều 5, Thông tư số 16/2013/TT-BTC, Thuế GTGT được gia hạn đối với doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, tức là doanh nghiệp sử dụng dưới 200 lao động làm việc toàn thời gian và có doanh thu của năm 2012 không quá 20 tỷ đồng. Vì vậy, doanh nghiệp của chị có số doanh thu vượt quá quy định nên không được gia hạn thuế GTGT.

  • Em à! em cty em phải thỏa mãn hai điều kiện trên thì em mới được gia hạn! Cty em ít người mà đạt doanh thu cao vậy chắc là hoạt động trong lĩnh vực tài chính rồi! thì càng không được gia hạn đâu em!

  • Anh chị oi cho em hỏi? em đã nộp thuế gtgt tháng 1-2/2013 rồi vậy em có thể gia hạn hay hoàn thuế được không? nếu được thị làm như thế nào? em xin cảm ơn rất nhiều!

   • Chào anh (chị).
    Trường hợp anh chị đã nộp thuế tháng 1 và tháng 2 rồi thì xin gia hạn nữa để làm gì ạ? Anh (chị) có thể làm gia hạn các tháng sau.

 • CHo minh công thức quy đổi lương nhận NET sang GROSS để tinh thuế thu nhập cá nhân

  Cảm ơn nhiều

 • anh chị ơi có ai co`1 cái phần phụ lục gia hạn thuế gtgt bằng file excel ko cho mình xin với

 • Chào chị Ánh vân, chị cho em hỏi à tháng 1 em đã lõ nộp thuế GTGT rồi thì bây giờ em phải nộp tờ khai bổ sung như thế nào ạ? em cảm ơn chị nhiều.

  • Chào chị!
   Để làm tờ khai bổ sung, chị vào vào HTKK, tick vào tờ khai bổ sung, sau đó điền vào mẫu KHBS số liệu muốn điều chỉnh bổ sung, rồi in tờ khai điều chỉnh, nộp và kê khai như bình thường.
   Tại điểm 5, Điều 9, chương II, Thông tư 28/2011/TT-BTC ban hành ngày 28 tháng 02 năm 2011, có quy định như sau, chị tham khảo thêm:
   5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế
   a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
   b) Mẫu hồ sơ khai bổ sung:
   – Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này;
   – Tờ khai thuế của kỳ kê khai bổ sung điều chỉnh đã được bổ sung, điều chỉnh (tờ khai này là căn cứ để lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS);
   – Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh tương ứng với các tài liệu trong hồ sơ thuế của từng phần cụ thể tại Thông tư này.
   c) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số tiền thuế phải nộp hoặc giảm số tiền thuế đã được hoàn, căn cứ vào hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh người nộp thuế nộp số tiền thuế tăng thêm hoặc nộp lại số tiền thuế đã được hoàn, đồng thời tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp hoặc số tiền thuế đã được hoàn, số ngày chậm nộp và mức xử phạt theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý thuế, Điều 12 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP.
   d) Trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh làm giảm số tiền thuế phải nộp của kỳ kê khai bổ sung, điều chỉnh, thì số thuế điều chỉnh giảm được bù trừ vào số thuế phải nộp của lần tiếp theo hoặc làm thủ tục hoàn thuế.
   Chị có thể tham khảo thêm tại đây: http://www.webketoan.vn/tv/details-70-thong-tu-28-ve-quan-ly-thue.html.

 • Cty em là cty xây dựng có số lao động thường xuyên dưới 200LĐ và có DT dưới 20 tỷ thì có được gia hạn nộp thuế ko?

  • Gửi chị Lan!
   Công ty chị đủ điều kiện để được gia hạn nộp các loại thuế theo quy định tại Thông tư 16/2013/TT-BTC ban hành ngày 8 tháng 2 năm 2013.

 • Vao trang nay co nhieu dieu hoc hoi

 • Chi Anh Van oi, chi cho e hoi la cong ty em thuoc doi tuong gia han thue gtgt, e nop to khai gtgt thang 02/13 vao ngay 14/3/13 va co stick vao o gia han thue, nhung den ngay 21/3/13 em moi nop giay de nghi gia han thue gtgt (do em so suat, cu ngj la tick vo o gia han la duoc, ai ngo…), nhu zay cty co bi phat nop cham thue hay bi phat gi ko chi?
  Thanks chi nhieu lam lam, mong hoi am som cua chi.

  • Trường hợp doanh nghiệp đã nộp Tờ khai thuế GTGT tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2013 nhưng chưa lập Phụ lục 2 nêu trên thì lập và gửi bổ sung cho cơ quan thuế. Trong thời gian được gia hạn nộp thuế, đơn vị không bị xử phạt chậm nộp tiền thuế.

   • Em cam on chi nhieu, ma chi oi, minh gui bo sung la lap phu lap xong, vao muc tra cuu va chon tep de gui thoi dung khong chi, em gui xong thi khong thay la ghi la gui bo sung ma chi hien thi la minh da gui file phu luc thoi. Em so nhu vay giong nhu la gui lan dau, em so bi phat qua….
    neu nop to khai thi moi co to khai bo sung, con phu luc thi em khong thay, em chi lap phu luc va gui thoi.
    Mong chi hoi am!

    • Gửi Ngoc Anh!
     Trong thời gian được gia hạn thì không bị phạt đâu bạn. Bạn vào Kê khai trực tuyến, chọn Tờ khai bổ sung, tick vào ô gia hạn, chọn quy mô công ty bạn, kí nhận, sau đó chọn Pl 02. tải phụ lục lên và gửi phụ lục nhé bạn. Xong xuôi bên Thuế cũng sẽ gửi lại thông báo như bạn nộp tờ khai bình thường.
     Chúc bạn thành công.

     • Em cam on chi nhieu nghen!

     • Ak, ma chi Van Anh oi, cho em hoi cai nay voi:
      em chi can vao phan mem ho tro ke khai 3.1.6 (em dang dung HTKK 3.1.6), tick vao o to khai bo sung (cho thang 02/2013 vua roi) va em chi can tick o gia han, chon truong hop dc gia han, the la xong dung ko chi, ket xuat ra PDF, ky dien tu va nop chung voi phu luc 02-gia han thue, em khong can phai nop phu luc ban ra, mua vao, giai trinh bo sung gi do dung khong chi. Em chua ro lam,,,,,,cam on chi nhieu!
      mong chi hoi am ^^….

     • Ừa, đúng rồi bạn. Lần sau viết có dấu bạn nhé.
      Thân!

 • Chị ơi cho e hỏi mỗi tháng mình nộp một tờ khai gia hạn riêng hả chị?
  Thanks chị nhìu^^

 • Chị Ánh Vân ơi!
  Cty em là cty taxi, có doanh thu năm 2012: 18tỷ, nhưng trên tờ khai thuế GTGT, chỉ tiêu [34] lại trên 20 tỷ, do ở chỉ tiêu này khi kê khai bao gồm cả doanh thu taxi và doanh thu bán xe, như vậy Cty em có nằm trong trường hợp được gia hạn nộp thuế GTGT không Chị?

  • Cách xác định tiêu chí về doanh thu:
   Doanh nghiệp có doanh thu năm 2012 không quá 20 tỷ đồng được xác định căn cứ vào tổng cộng chỉ tiêu [34] (Tổng doanh thu của HHDV bán ra, bao gồm cả doanh thu chịu thuế và không chịu thuế GTGT) trên Tờ khai thuế GTGT hàng tháng (mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011) từ tháng 1 đến hết tháng 12 năm 2012.
   Do vậy công ty chị không thuộc đối tượng được gia hạn thuế GTGT.

 • Huhu, chi Van Nguyen cho em hoi chi la em lam quyet toan thue tncn 2012 roi (da nop tien thue luon roi chi), sau nay em ktra thi thay ke sai 1 nhan vien, nhung do nguoi nay chua co mst nen ko the uy quyen cty quyet toan thay, do vay so tien em nop khong anh huong gi. Gio nhin lai thay sai, gio em phai lam to khai bo sung phai ko chi, nhung khong biet khai the nao? Em khong hieu khai bo sung o day la khai lai to khai va to khai bo sung lan 1 se thay the to khai chinh thuc truoc do, vi em so khai bo sung la khai them va fai dong them fan khai them do, nhung thuc chat la tien thue khong thay doi va em cung da nop tien roi. Mong chi hoi am. Do em truy cap internet bang dien thoai nen kho viet co dau, mong chi thong cam. Thanks chi nhieu!

  • Chào bạn!
   Bạn vui lòng đăng bài qua diễn đàn để trao đổi nhé, trang này là trang tin tức, cập nhật nội dung mới thôi.
   Thân!

 • trang này thật bổ ích. Cảm ơn mọi người

 • Các anh chi cho mình hỏi : Chỉ tiêu {6} trên Phụ lục số 1 (Ban hành theo TT 16/2013/TT-BTC) mình ghi 06 tháng hay ghi ngày nộp là 30/10/2013. Cám ơn anh chị!

 • Cho em hỏi gia hạn tháng 1,2,3 năm 2013 là gia hạn của tháng nộp tờ khai hay của tháng mình kê khai

 • Tháng 4/2013 thuê GTGT có được gia hạn ko nhỉ

  • Chào chị Toan!
   Theo thông tư trên thì chỉ gia hạn thuế GTGT đối với QUý 1 năm 2013 thôi nha chị.

 • các anh chị ơi tháng 4/2013 có được làm giấy gia hạn thuế GTGT không nhỉ? công ty e thuộc đối tượng gia hạn thuế nên t4 này e làm và gửi qua mạng nhưng họ báo lỗi .giúp e vs .hu hu

  • Chào anh Nguyễn Hoàng.
   Lưu ý là trong thông tư 16 quy định chỉ gia hạn thuế tháng 1.2.3 năm 2013 thôi, tháng 4 không được gia hạn và vẫn nộp tiền thuế bình thường nha anh, hạn chót nộp là hết ngày 20/05/2013.

 • anh chị ơi, em làm tờ khai thuế trên hỗ trợ kê khai.
  Sau đó kết suất qua PDF rồi in ra giấy có nộp được ko.
  Mã vạch có quét được trên máy của cơ quan thuế ko ak

 • em muốn hỏi, em nộp tờ khai GTGT tháng 03/2013 nhưng quên không gửi mẫu gia hạn 02 , 2 tháng trước đều có, nhưng người khác làm, giờ em muốn nộp bổ sung tờ gia hạn nộp thuế GTGT tháng 3 được không? nếu được thì làm thế nào ?

  • Chào chị Quỳnh!
   Nội dung câu hỏi của chị giống với nội dung các câu hỏi và đã trả lời ở trên, chị vui lòng đọc lại giúp em nhé.
   Cảm ơn chị

 • Chào chị Vân Nguyễn, em có thể xin Skype của Chị để hỏi đáp được không ạ?
  Mà khi em hỏi ở đây, có người trả lời câu hỏi của mình sao không thông báo ở mail vậy nhỉ! Một tháng sau em đọc lại tin tức thì thấy có người trả lời, bó tay chỗ này :((. Mong Page nhà ta khắc phục tình trạng này và có nút Tks nữa ^^! đơn giản thôi vì trang này cập nhật tin tức thôi.
  Thân!

 • chào c vân nguyễn
  cty e thuộc cty xd và nằm trong đối tượng được gia hạn thuế vây t5 này có đc gia hạn thuế không a chị

  • Lưu ý là trong thông tư 16 quy định chỉ gia hạn thuế tháng 1.2.3 năm 2013 thôi, tháng 4.5.6 trở đi không được gia hạn và vẫn nộp tiền thuế bình thường nha anh.

 • bây giờ đọc trên này mới thấy tháng 04/2013 không được gia hạn, e nôp tháng 4 và cũng cũng gia hạn vạy có phải nộp phạt không c? e mới nộp tiền trong tháng 5

 • chj oi cho em hoi,ngay 24 la het han nop thue GTGT Nhung em chua nop khoang ngay 26 e nop thue GTGT.Thj cty e co bj nop phat ko

 • chị ơi! cho e hỏi e muốn nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp qua mạng thì phải làm những bước nào hả chị? e thử nhiều lần mà ko đc.thanks chị

 • Trang web này thật bổ ích, cảm ơn chị Vân Nguyễn rất nhiều. Chị có thể cho em xin email của chị để có gì em xin chị chỉ giáo được không chị

 • cho mình hỏi công ty mình làm gia hạn nộp thuế gtgt rồi nhưng, đến hạn vẫn chưa nộp được thì có thể gia hạn tiếp được không vậy.

  • Công ty nếu thuộc trong đối tượng được gia hạn và có làm chứng từ gia hạn đầy đủ thì sẽ được gia hạn. Còn nếu công ty đã hết thời hạn gia hạn mà chưa đóng thuế thì bị phạt theo quy định.
   Trân trọng!

 • Cho mình hỏi. mình nộp tờ khai đã đính kèm phụ lục 2 rồi, bây giờ mình mới phát hiện ra trong phụ lục 2 đó bị sai ( số lượng ) so với trên hóa đơn. thì công ty em có bị nộp phạt không

 • Công ty em báo cáo thuế kỳ thuế tháng 6.phát sinh thuế phải nộp nhưng em stick gia hạn.Đến tháng 9 này em vẫn chưa nộp.Mà từ ngày 1/7/2013 cty em làm báo cáo thuế theo quý,vậy số tiền thuế chưa nộp đó,em đưa vào báo cáo thuế kỳ này thế nào ah.Chị vui lòng chỉ giúp em với.Em cảm ơn nhiều.

  • Chào chị.
   + Không biết thuế mà chị đang nói tới có phải là thuế GTGT không ạ? Mà thuế GTGT tháng 6 tại sao lại được gia hạn vậy chị? (Theo quy định thì thuế GTGT tháng 6 không được gia hạn)
   + Nếu chị chưa nộp thuế thì hiện tại chị phải nộp ( nếu nộp trễ theo quy định sẽ bị phạt). Thuế chị khai kỳ nào thì nộp theo kỳ đó, ví dụ kỳ tháng 06/2013 chị khai theo tháng thì nộp tiền thuế GTGT tháng 6 và đến quý 3 năm 2013 chị kê khai theo quý thì nộp tiền theo quý nhé.
   Trân trọng!

 • Chị Vân giúp em với. Vì nhiều ly do mà Cho đến giờ em vẫn chưa nộp tờ khai thuế GTGT tháng 9 thì phải làm tnao chị ơi! Cty em tính đến tháng 6 mới thành lập đc 1 năm, DT dưới 20ty/năm => hết năm nay vẫn phải kê khai GTGT theo tháng chị nhỉ? Giờ thế nào đây hả chị? giúp em với ạ. Thanks chị nhiều.

  • Chào bạn!
   Bạn nộp tờ khai thuế tháng 9 ngay và sẽ phải đóng tiền phạt do nộp chậm nhé bạn.
   Tính đến hết năm nay thì bạn vẫn kê khai theo tháng nhé.

Bình luận