• Đề cương giới thiệu Luật Kế toán 2015
  • Đề cương giới thiệu Luật Kế toán 2015

  • Đề cương gồm mấy mục sau: I. Sự cần thiết ban hành 1. Đánh giá tình hình thực hiện Luật kế toán năm 2003 2. Sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật kế toán 2003 II. Quan điểm chỉ đạo III. Bố cục của Luật Chương I: Những quy định chung Chương II: Nội dung...

  • Khóa học “Hợp nhất Báo Cáo Tài Chính (Cơ Bản)”
  • Khóa học “Hợp nhất Báo Cáo Tài Chính (Cơ Bản)”

  • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên  Tham gia lớp học:  HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH (CƠ BẢN)  Ngày khai giảng:    24/06/2016  Thời gian học: Thời lượng: 18h (5 buổi) Học phí gốc: 3.500.000/ 1 học viên Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ còn: 2.800.000 VND/1 học viên Địa điểm học:...