• Khai giảng khóa “Hợp nhất báo cáo tài chính TT202 (Cơ bản)”
 • Khai giảng khóa “Hợp nhất báo cáo tài chính TT202 (Cơ bản)”

 • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên  Thông tin lớp học:  HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TT202 (CƠ BẢN)  Ngày khai giảng:    21/10/2017          Thời gian học: Thời lượng: 18h  Học phí gốc: 3.500.000/ 1 học viên Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ còn 2.800.000 VND/1 học viên Học viên...

 • Thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10/2017
 • Thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10/2017

 • Ngày 29/09/2017, Bộ Tài Chính ban hành Thông báo 4702/TB-KBNN, thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 09 năm 2017, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau: 1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla...

 • Khai giảng khóa “Đọc hiểu và phân tích BCTC”
 • Khai giảng khóa “Đọc hiểu và phân tích BCTC”

 • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính mời: Quý Anh Chị học viên  Tham gia lớp học:  Đọc, hiểu, phân tích báo cáo tài chính Đăng ký học tại đây Mục tiêu khóa học:  Khóa học sẽ giới thiệu tới học viên những thành phần cơ bản của Báo cáo Tài chính, cơ sở lập Báo cáo Tài...

 • Khai giảng khóa “Kiểm toán nội bộ”
 • Khai giảng khóa “Kiểm toán nội bộ”

 • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên  Thông tin lớp học:  KIỂM TOÁN NỘI BỘ  Đăng ký học tại đây Ngày khai giảng:    09/09/2017  Thời gian học:                 Thời lượng: 18h Học phí gốc: 3.500.000 vnd/ 1 học viên Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ còn 2.800.000 VND/1 học viên. Học viên...

 • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 08/2017
 • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 08/2017

 • Kho bạc Nhà nước ban hành thông báo 3623/TB-KBNN, thông báo về tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 08 năm 2017, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau: [caption id="" align="aligncenter" width="405"]                ...

 • Nợ khó đòi – Những điểm cần lưu ý
 • Nợ khó đòi – Những điểm cần lưu ý

 • Nợ phải thu khó đòi là khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán ghi trên hợp đồng kinh tế, các khế ước vay nợ (các cam kết nợ khác) hoặc nợ phải thu chưa đến thời hạn thanh toán nhưng tổ chức kinh tế (các công ty, doanh...