• Kế toán trái phiếu phát hành – Phần 2
 • Kế toán trái phiếu phát hành – Phần 2

 • Kế toán chi phí phát hành trái phiếu chuyển đổi Tác giả: Nguyễn Mạnh Hiền Trái phiếu chuyển đổi là loại trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của cùng một tổ chức phát hành theo các điều kiện đã được xác định trong phương án phát hành....

 • Kế toán trái phiếu phát hành – Phần 1
 • Kế toán trái phiếu phát hành – Phần 1

 •   Tác giả: Nguyễn Mạnh Hiền Một trong các điểm thay đổi trong chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC (gọi tắt là Thông tư 200) là các quy định mới về việc xử lý kế toán các chi phí phát sinh khi phát hành trái...

 • Webketoan phát hành Ebook Ketoan
 • Webketoan phát hành Ebook Ketoan

 • Nhân dịp Webketoan chuẩn bị đón sinh nhật XIII (05/11/2002-05/11/2015), Ban điều hành đã biên soạn quyển Ebook Ketoan. Ebook là toàn bộ các văn bản kế toán - thuế cần thiết nhất cho người làm nghề kế toán, cập nhật văn bản hiện hành đang áp dụng cho nghề...

 • Kỳ thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề năm 2015
 • Kỳ thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề năm 2015

 • THI KIỂM TOÁN VIÊN Đối với người dự thi lần đầu: Điều kiện dự thi + Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; + Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán; hoặc có bằng...

 • Một số điểm chưa thống nhất của TT 200
 • Một số điểm chưa thống nhất của TT 200

 • Tác giả: Trần Xuân Nam-MBA (CFO các tập đoàn đa quốc gia, tập đoàn VN, giảng viênACCA, CFO)  V/V: Chiết khấu thanh toán (Settlement discounts or cash discounts). Nhiều doanh nghiệp muốn các khách hàng thanh toán tiền hàng sớm, nên đã cho các khách hàng của mình được hưởng một khoản...