• Kỳ thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề năm 2015
 • Kỳ thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề năm 2015

 • THI KIỂM TOÁN VIÊN Đối với người dự thi lần đầu: Điều kiện dự thi + Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; + Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán; hoặc có bằng...

 • Một số điểm chưa thống nhất của TT 200
 • Một số điểm chưa thống nhất của TT 200

 • Tác giả: Trần Xuân Nam-MBA (CFO các tập đoàn đa quốc gia, tập đoàn VN, giảng viênACCA, CFO)  V/V: Chiết khấu thanh toán (Settlement discounts or cash discounts). Nhiều doanh nghiệp muốn các khách hàng thanh toán tiền hàng sớm, nên đã cho các khách hàng của mình được hưởng một khoản...

 • Kế toán chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa
 • Kế toán chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa

 • Tác giả: Nguyễn Mạnh Hiền Các sản phẩm có thời gian sử dụng lâu dài như ô tô, xe máy, máy tính, điện thoại,… được thường bán ra đi kèm với điều kiện bảo hành. Trong thời hạn bảo hành của sản phẩm nếu xảy ra hư hỏng thì người bán...

 • Khóa báo cáo tài chính hợp nhất theo Thông tư 202/2014/TT-BTC
 • Khóa báo cáo tài chính hợp nhất theo Thông tư 202/2014/TT-BTC

 • Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn báo cáo tài chính hợp nhất Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày BCTC hợp nhất thay thế Thông tư 161/2007/TT-BTC với một số điểm mới như sau: Bổ sung các quy định cụ thể...

 • Thông tư 202/2014/TT-BTC về báo cáo tài chính hợp nhất
 • Thông tư 202/2014/TT-BTC về báo cáo tài chính hợp nhất

 • Giới thiệu Thông tư 202/2014/TT-BTC Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn lập và trình bày BCTC hợp nhất, thay thế Thông tư 161/2007/TT-BTC. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Thông tư 202/2014/TT-BTC: Hướng dẫn phương pháp lập...