• Trách nhiệm kế toán không chỉ dừng lại khi nghỉ việc
 • Trách nhiệm kế toán không chỉ dừng lại khi nghỉ việc

 • Theo khoản 3 Điều 51 Luật kế toán 88/2015/QH13, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 “ Người làm kế toán có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thực hiện các công việc được phân công và chịu trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ...

 • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 05/2017
 • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 05/2017

 • Kho bạc nhà nước vừa ra thông báo 1730/TB-KBNN [caption id="" align="aligncenter" width="437"]                 Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 05/2017 là 22.318 đồng[/caption] Theo đó: 1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 05 năm 2017 là 1...

 • Sơ đồ chữ T theo Thông tư 133/2016/TT-BTC (Phần còn lại)
 • Sơ đồ chữ T theo Thông tư 133/2016/TT-BTC (Phần còn lại)

 • Tiếp tục phần 1: https://goo.gl/0Jp02h Webketoan giới thiệu đến độc giả những sơ đồ chữ T còn lại của Thông tư 133/2016/TT-BTC. 22) Kế toán đầu tư khác 23) Kế toán dự phòng tổn thất tài sản    24) Kế toán xây dựng cơ bản dở dang 25) Kế toán chi phí sửa chữa lớn TSCĐ 26) Kế...

 • Lưu ý về Kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017
 • Lưu ý về Kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017

 • Nhằm giúp cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu lựa chọn đúng các đơn vị đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật nên Bộ Tài Chính đã công khai và cập nhật thường xuyên trên trang thông tin điện tử...