• Quy chế mới hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán
  • Quy chế mới hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán

  • Ngày 25/01/2017, Quyết định 87/QĐ-UBCK được ban hành Đối tượng áp dụng: Các công ty chứng khoán, nhà đầu tư thực hiện giao dịch ký quỹ và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động giao dịch ký quỹ chứng khoán. [caption id="" align="aligncenter" width="450"]          ...

  • Giải pháp để không bị rối mù trong đống sổ sách
  • Giải pháp để không bị rối mù trong đống sổ sách

  • Cuối năm rồi, rất nhiều độc giả làm sổ sách rất hay bị loanh quanh mãi trong một bộ sổ sách như đi gỡ rối chỉ, không biết điểm khởi đầu và cũng không biết điểm kết thúc ở đâu. Khi đã rơi vào trạng thái rối, thời gian thì cứ...