• Bàn thêm về kế toán doanh thu chưa thực hiện
 • Bàn thêm về kế toán doanh thu chưa thực hiện

 • Tác giả: Nguyễn Mạnh Hiền Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ/-BTC (gọi tắt là chế độ kế toán)hướng dẫn cách hạch toán doanh thu chưa thực hiện trên tài khoản 3387. Liệu cách hạch toán này trong chế độ kế toán doanh nghiệp đã...

 • Về sổ kế toán chi tiết hàng tồn kho
 • Về sổ kế toán chi tiết hàng tồn kho

 • Tác giả: Nguyễn Mạnh Hiền Chế độ kế toán doanh nghiệp quy định trong trường hợp doanh nghiệp ghi sổ kế toán thủ công thì phải sử dụng đúng mẫu biểu các sổ kế toán tổng hợp. Đối với các sổ chi tiết thì các doanh nghiệp căn cứ vào các...

 • Kế toán hàng khuyến mại
 • Kế toán hàng khuyến mại

 • Tác giả: Nguyễn Mạnh Hiền Các công ty dùng nhiều hình thức khuyến mại khác nhau nhằm tăng doanh số bán hàng như bán hàng kèm theo quà tặng là hàng hóa không thu tiền, thẻ cào hoặc mở nắp trúng thưởng, tặng phiếu mua hàng, đổi bao bì đã sử...

 • Bàn thêm về sửa chữa các sai sót kế toán
 • Bàn thêm về sửa chữa các sai sót kế toán

 • Tác giả: Nguyễn Mạnh Hiền Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 29 và Thông tư số 20/2006/TT-BTC quy định và hướng dẫn liên quan đến sửa chữa các sai sót kế toán. Tuy nhiên một số điểm hướng dẫn còn chưa rõ ràng dẫn đến sự khó khăn cho kế...