• File Excel phiếu lương và bảng lương
 • File Excel phiếu lương và bảng lương

 • Tác giả: Thành viên điều hành webketoan Mai HuongDoanh nghiệp thường trả lương theo hình thức bảo mật nên phiếu lương là lựa chọn cho hình thức trả lương như vậy. Mai Huong có một bảng lương mẫu và phiếu trả lương cho từng cá nhân (khi mở các bạn nhớ...

 • Thông tư 39/2014/TT-BTC: Một số quy định mới về hóa đơn
 • Thông tư 39/2014/TT-BTC: Một số quy định mới về hóa đơn

 • Ngày 31/03/2014, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP, trong đó có một số điểm cần lưu ý như sau: 1. Bỏ loại hóa đơn Xuất khẩu (Điều 3) 2. Tạo hóa đơn Tự in: (Điều 6)a....

 • File excel theo dõi tài sản
 • File excel theo dõi tài sản

 • Tác giả: Adam_Tran (FB: Nhon Tran) Các bạn có thể sử dụng để theo dõi riêng cho từng bộ phận hoặc làm căn cứ tính toán, so sánh khi kiểm toán TSCĐ của các đơn vị khác. Cấu trúc file đơn giản với tiêu đề cột cùng ghi chú cụ thể. Chỉ có...

 • Chi phí quà biếu tết – Hạch toán như thế nào?
 • Chi phí quà biếu tết – Hạch toán như thế nào?

 • Tác giả: Viva (FB: Vi Va) Trong quá trình thực hiện công tác kiểm toán BCTC tại các Doanh nghiệp, rất nhiều bạn kế toán tham vấn mình về cách hạch toán chi phí "Quà tặng" mà các Doanh nghiệp hay phát sinh vào thời điểm này trong năm. Mình thấy...