• Từ ngày 01/08/2017, sửa đổi mẫu sổ BHXH và thẻ BHYT
 • Từ ngày 01/08/2017, sửa đổi mẫu sổ BHXH và thẻ BHYT

 • Về mẫu, mã sổ BHXH: - Thay thế cụm từ “Số sổ:” in trên bìa và tờ rời của sổ BHXH bằng cụm từ “Mã số:” Ví dụ: bìa và tờ rời sổ BHXH trước đây in “Số sổ: 0118000001”, nay được in là “Mã số: 0118000001” - Sổ BHXH được cấp...

 • Lương tối thiểu 2018: Chốt mức tăng 6,5 %
 • Lương tối thiểu 2018: Chốt mức tăng 6,5 %

 • Sáng ngày 7/8 tại Hà Nội, sau hơn 2 giờ bàn thảo, cuộc họp lần 3 của Hội đồng tiền lương Quốc gia về mức đề xuất tăng lương tối thiểu 2018 đã kết thúc. Các bên đồng ý với mức đề xuất tăng là 6,5 % so với lương...

 • Chi phí lãi vay của chủ DNTN có được hạch toán?
 • Chi phí lãi vay của chủ DNTN có được hạch toán?

 • Ngày 25/04/2017, Bộ Tài Chính ban hành Công văn 5396/BTC-TCT. Công văn này hướng dẫn về chính sách thuế TNDN đối với chi phí lãi vay trả cho tổ chức tín dụng. Căn cứ: - Điều 2; Khoản 1, Điểm g, Điểm 1 Khoản 2 Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số...

 • Phép năm – Những điểm người lao động nên biết
 • Phép năm – Những điểm người lao động nên biết

 • Phép năm là cách nói ngắn gọn. Luật lao động gọi phép năm là "ngày nghỉ hằng năm". Đây là một trong các quyền lợi mà người lao động mặc nhiên được hưởng. Ngay cả khi làm việc không đủ năm thì mỗi tháng làm việc cũng được hưởng một...