• Lao đao vì không có BHYT
  • Lao đao vì không có BHYT

  • Hãy bỏ ra 5 phút ngừng phân rõ thiệt hơn khi bị bắt buộc đóng BHXH để đọc bài viết dưới đây. Từng câu nói nấc nghẹn của anh Nguyễn Văn Hiển (huyện Thường Tín, Hà Nội) khi kể về hoàn cảnh của mình, khiến ai cũng phải xót xa. Dù...

  • Những hướng dẫn mới về BHXH, BHYT – Tháng 03/2017
  • Những hướng dẫn mới về BHXH, BHYT – Tháng 03/2017

  • Câu hỏi 1: Trường hợp nào doanh nghiệp không phải đóng BHXH?   Câu hỏi 2: Vì sao phải đóng BHXH theo mức lương cao hơn thực tế?   Câu hỏi 3: Nghỉ hưu trước tuổi bị trừ tỷ lệ bao nhiêu? Câu hỏi 4: Các trường hợp được nhận trợ cấp tuất hàng tháng? Câu...