• Phát hiện nhiều giấy chứng nhận nghỉ ốm giả
  • Phát hiện nhiều giấy chứng nhận nghỉ ốm giả

  • Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Hải Dương… cơ quan BHXH và các cơ quan chức năng, đơn vị sử dụng lao động đã phát hiện nhiều giấy chứng nhận nằm viện, giấy ra viện, giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH giả của công nhân trong các...

  • Quy trình mới về đóng hưởng BHXH
  • Quy trình mới về đóng hưởng BHXH

  • Ngày 14/04/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quyết định 595/QĐ-BHXH Quyết định này bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2017, thay thế Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015, hướng dẫn về: - Hồ sơ, quy trình nghiệp vụ, quyền và trách nhiệm của cá nhân, cơ quan,...

  • Đi làm vẫn được lãnh bảo hiểm thất nghiệp
  • Đi làm vẫn được lãnh bảo hiểm thất nghiệp

  • Đi làm rồi vẫn được lãnh BHTN đấy, độc giả có tin không? Hãy xem dẫn chứng bên dưới nhé  :-)  [caption id="" align="aligncenter" width="561"]                       Trong thời gian thử việc vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp[/caption] Theo điểm b Khoản 1...