• Bhxh 1 lần được cập nhật mới nhất năm 2016
  • Bhxh 1 lần được cập nhật mới nhất năm 2016

  • Hiện nay có rất nhiều văn bản quy định về chế độ hưởng BHXH 1 lần. Vì thế hôm nay Webketoan tập hợp đầy đủ theo từng mục nhằm giúp độc giả nắm bắt kịp thời các quy định mới, bảo đảm được quyền lợi của mình. 1. Điều kiện hưởng: Căn cứ: - Điều 60, Luật BHXH...

  • Một số hướng dẫn mới về BHXH
  • Một số hướng dẫn mới về BHXH

  • 1. Các trường hợp được thanh toán phí giám định y khoa Các trường hợp sau đây đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động mà kết quả đủ điều kiện hưởng BHXH thì được thanh toán phí GĐYK, cụ thể như sau: Đối với các trường hợp nêu...