Nâng cấp KBHXH lên phiên bản lên phiên bản mới nhất ngày 01/07/2017

Đăng bởi: Loan Nguyen - Tuesday 12/09/2017 - 2266 lượt xem.

Để tương thích với phiên bản nâng cấp của Cổng Giao dịch điện tử BHXH, bạn cần nâng cấp phần mềm KBHXH lên phiên bản 3.0 ngày 01/07/2017

Phần mềm KBHXH v3.0 bổ sung nhiều nghiệp vụ theo các Quyết định 1018/QĐ-BHXH, Quyết định 959/QĐ-BHXH, Quyết định 595/QĐ-BHXH

Để xem hướng dẫn nâng cấp, truy cập vào link:
http://tuvan.webketoan.vn/index.php?View=entry&EntryID=1197