• Những trường hợp khó khăn được gia hạn nộp thuế
  • Những trường hợp khó khăn được gia hạn nộp thuế

  • Căn cứ: + Khoản 1 Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC + Khoản 3 Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC Theo đó, nếu người nộp thuế rơi vào những trường hợp sau sẽ được xem xét gia hạn nộp thuế: - Bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản...

  • Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử mới nhất
  • Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử mới nhất

  • Ngày 12/05/2017, Tổng cục thuế vừa có Công văn 1959/TCT-DNL,  hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử như sau: 1. Chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử Trường hợp khách hàng không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có...

  • Những hướng dẫn mới về Thuế TNCN cần lưu ý
  • Những hướng dẫn mới về Thuế TNCN cần lưu ý

  • 1. Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng được miễn thuế TNCN [caption id="" align="aligncenter" width="400"] Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng có được miễn thuế TNCN?[/caption] Công văn 1873/TCT-TNCN, ngày 10/05/2017 Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thì chỉ quy định 10 loại thu nhập chịu thuế bao gồm: - Thu...