• Hóa đơn bỏ sót kê khai sau thanh tra có được kê khai?
 • Hóa đơn bỏ sót kê khai sau thanh tra có được kê khai?

 • Năm 2017, Tổng cục thuế đã có 3 công văn hướng dẫn về hóa đơn bỏ sót như sau: 1. Ngày 04/01/2017, Công văn số 17/TCT-KK 2. Ngày 10/01/2017, Công văn 92/TCT-KK 3. Ngày 10/01/2017, Công văn 94/TCT-KK Căn cứ:  - Khoản 6, Điều 1 Luật 31/2013/QH13 - Khoản 2, Điều 5, Nghị định 83/2013/NĐ-CP Theo đó: Nếu...

 • Những điều cần biết về hoàn thuế TNCN năm 2017
 • Những điều cần biết về hoàn thuế TNCN năm 2017

 • Giải đáp vướng mắc của bà Hoàng Lan Hương (Đà Nẵng) về những nội dung liên quan đến thủ tục, hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn cụ thể vấn đề này. Trường hợp 1: Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân...

 • Cập nhật một số văn bản thuế mới
 • Cập nhật một số văn bản thuế mới

 • I) Thu hẹp đối tượng miễn giảm thuế trong giai đoạn 2016 – 2020 Ngày 09/11/2016, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 25/2016/QH14 Nghị quyết này thông qua các giải pháp của Quốc hội nhằm tăng mức thu và giảm mức chi NSNN cho giai đoạn 2016-2020. Theo đó: - Thực hiện các...

 • Thí điểm hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử
 • Thí điểm hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử

 • Ngày 27/12/2016, Bộ Tài Chính ban hành quyết định 2790/QĐ-BTC, về việc áp dụng thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử Thực hiện thí điểm từ tháng 12/2016 từ 13 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau: -...