• Ebook Thuế phiên bản V6, cập nhật ngày 24/08/2017
 • Ebook Thuế phiên bản V6, cập nhật ngày 24/08/2017

 • Ebook thuộc về tác giả Thầy Đào Thụy Hưng - Cục Thuế Quảng Ninh, được cập nhật ngày 24 tháng 08 năm 2017 tại Hạ Long ✔ Phiên bản V5 tác giả vừa cập nhật ngày 10/08/2017: 1. Thông tư 79/2017/TT-BTC  sửa đổi, bổ sung tiết b1 điểm b khoản 4 Điều 48...

 • Hoàn thuế – Những hướng dẫn mới từ ngành thuế
 • Hoàn thuế – Những hướng dẫn mới từ ngành thuế

 • Hoàn thuế đã có sự thay đổi lớn khi Thông tư 130/2016/TT-BTC được ban hành và bắt đầu có hiệu lực từ 01/07/2016. Mời đọc giả cùng điểm qua một số hướng dẫn mới của ngành thuế về vấn đề này: 1. Hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu...

 • 09 Lưu ý khi bị thanh tra, kiểm tra thuế
 • 09 Lưu ý khi bị thanh tra, kiểm tra thuế

 • 1/ Khi thanh kiểm tra phải có quyết định thanh kiểm tra của Cơ quan Thuế có thẩm quyền. Doanh nghiệp có quyền không tiếp nếu không có quyết định chính thức. 2/ Có hợp lý khi có nhiều cuộc thanh tra trong một năm? Thanh tra không quá 1 lần...

 • Quy trình “thu nợ thuế” từ ngành thuế
 • Quy trình “thu nợ thuế” từ ngành thuế

 • Theo công văn 2411/TCT-QLN ngày 05/06/2017 Tổng cục thuế gởi đến các cục thuế, thì ngành thuế sẽ thực hiện biện pháp thu nợ như sau: - Đối với những doanh nghiệp có khoản tiền thuế nợ từ 1-30 ngày: Gọi điện thoại, nhắn tin và gửi thư điện tử cho...