• Dời trụ sở – Những vấn đề cần chú ý
 • Dời trụ sở – Những vấn đề cần chú ý

 • Trụ sở gắn liền với việc sử dụng hóa đơn, cơ quan quản lý thuế và địa bàn ưu đãi thuế. Theo đó, việc dời trụ sở dẫn đến một loạt các điều chỉnh về thủ tục thuế, thậm chí là thủ tục đầu tư. Hãy xem những hướng dẫn của...

 • Dấu trên hóa đơn – những vấn đề cần lưu ý
 • Dấu trên hóa đơn – những vấn đề cần lưu ý

 • Khi có sự thay đổi về tên và địa chỉ của hóa đơn tự in, có thể đóng dấu tên hoặc địa chỉ mới lên hóa đơn để tiếp tục sử dụng thay vì phải hủy bỏ, đặt in lại hóa đơn. Thông tư số 39/2014/TT-BTC cho phép như trên...

 • Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017
 • Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

 • Ngày 12/06/2017, Quốc hội ban hành Luật số 04/2017/QH14 Luật này quy định về: - Nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; - Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 1. Tiêu chí xác định doanh...

 • Những hướng dẫn mới nhất về Thuế TNCN cần lưu ý
 • Những hướng dẫn mới nhất về Thuế TNCN cần lưu ý

 • 1. Anh/Chị/Em bị tâm thần có được tính là người phụ thuộc? [caption id="" align="aligncenter" width="513"]                             Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet[/caption] Trường hợp người nộp thuế có nuôi anh/chị/em bị tâm thần từ nhỏ, mất khả năng...