• Cập nhật một số văn bản thuế mới
  • Cập nhật một số văn bản thuế mới

  • I) Thu hẹp đối tượng miễn giảm thuế trong giai đoạn 2016 – 2020 Ngày 09/11/2016, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 25/2016/QH14 Nghị quyết này thông qua các giải pháp của Quốc hội nhằm tăng mức thu và giảm mức chi NSNN cho giai đoạn 2016-2020. Theo đó: - Thực hiện các...

  • Thí điểm hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử
  • Thí điểm hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử

  • Ngày 27/12/2016, Bộ Tài Chính ban hành quyết định 2790/QĐ-BTC, về việc áp dụng thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử Thực hiện thí điểm từ tháng 12/2016 từ 13 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau: -...

  • Hướng dẫn mới về lệ phí trước bạ
  • Hướng dẫn mới về lệ phí trước bạ

  • Ngày 15/11/2016, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 301/2016/TT-BTC Thông tư hướng dẫn về : Đối tượng chịu lệ phí trước bạ; Giá tính lệ phí trước bạ; Mức thu lệ phí trước bạ; Miễn lệ phí trước bạ; Kê khai, thu, nộp lệ phí trước bạ. So với các quy...