• Những trường hợp khó khăn được gia hạn nộp thuế
 • Những trường hợp khó khăn được gia hạn nộp thuế

 • Căn cứ: + Khoản 1 Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC + Khoản 3 Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC Theo đó, nếu người nộp thuế rơi vào những trường hợp sau sẽ được xem xét gia hạn nộp thuế: - Bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản...

 • Những hướng dẫn mới về Thuế TNCN cần lưu ý
 • Những hướng dẫn mới về Thuế TNCN cần lưu ý

 • 1. Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng được miễn thuế TNCN [caption id="" align="aligncenter" width="400"] Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng có được miễn thuế TNCN?[/caption] Công văn 1873/TCT-TNCN, ngày 10/05/2017 Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thì chỉ quy định 10 loại thu nhập chịu thuế bao gồm: - Thu...

 • Thông tư mới sửa đổi nhiều quy định về hóa đơn
 • Thông tư mới sửa đổi nhiều quy định về hóa đơn

 • Ngày 27/04/2017, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 37/2017/TT-BTC Thông tư này sửa đổi, bổ sung: Thông tư số 39/2014/TT-BTC Thông tư số 26/2015/TT-BTC Theo đó: 1) Rút ngắn thời gian cơ quan thuế phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in, thông báo về việc sử...

 • Các trường hợp được miễn tiền chậm nộp tiền thuế
 • Các trường hợp được miễn tiền chậm nộp tiền thuế

 • 1. Các trường hợp được miễn tiền chậm nộp thuế Người nộp thuế nếu rơi vào các trường hợp sau thì được miễn tiền chậm nộp thuế: - Gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh - Bị bệnh hiểm nghèo - Trường hợp bất khả kháng khác Ngoài ra nếu doanh...