• Hỏi & Đáp về thuế – Tổng cục thuế
  • Hỏi & Đáp về thuế – Tổng cục thuế

  • Câu 1: Thông báo hoá đơn công ty không còn có giá trị sử dụng do nợ thuế   Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, do nợ thuế nên cơ quan thuế đã thông báo hoá đơn công ty không còn có giá trị sử dụng. Nay công trình...