• Hỏi & Đáp về thuế – Tổng cục thuế
  • Hỏi & Đáp về thuế – Tổng cục thuế

  • Câu 1: Thông báo hoá đơn công ty không còn có giá trị sử dụng do nợ thuế   Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, do nợ thuế nên cơ quan thuế đã thông báo hoá đơn công ty không còn có giá trị sử dụng. Nay công trình...

  • Tiếp cận Thông tư 133/2016/TT-BTC thông qua sơ đồ kế toán (1)
  • Tiếp cận Thông tư 133/2016/TT-BTC thông qua sơ đồ kế toán (1)

  • Thông tư 133/2016/TT-BTC, các khoản giảm trừ doanh thu được hạch toán thẳng vào 511 Quyết định 48/2006/QĐ-BTC Và một số sơ đồ kế toán (tài khoản mới không có ở quyết định 48/2006/QĐ-BTC) ..... Những tài khoản khác sẽ được post ở bài sau để độc giả dễ dàng tiếp nhận hơn.