• Khai giảng khóa “Hợp nhất BCTC TT202 (Nâng cao)”
  • Khai giảng khóa “Hợp nhất BCTC TT202 (Nâng cao)”

  • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên Thư mời tham gia lớp học:  HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TT202 (NÂNG CAO) Đăng ký tham dự tại đây Ngày khai giảng:    18/03/2017 Thời gian học: Thời lượng: 18h Học phí gốc: 3.500.000/ 1 học viên Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ...

  • TP HCM khai giảng khóa “Hợp nhất BCTC TT202 (Cơ bản)”
  • TP HCM khai giảng khóa “Hợp nhất BCTC TT202 (Cơ bản)”

  • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên  Thông tin lớp học:  HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TT202 (CƠ BẢN) Đăng ký tham dự tại đây  Ngày khai giảng:    11/03/2017  Thời gian học: Thời lượng: 18h  Học phí gốc: 3.500.000/ 1 học viên Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ còn 2.800.000...

  • Khóa học “Đọc Hiểu & Phân Tích Báo Cáo Tài Chính”
  • Khóa học “Đọc Hiểu & Phân Tích Báo Cáo Tài Chính”

  • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính mời: Quý Anh Chị học viên  Tham gia lớp học:  Đọc Hiểu & Phân Tích Báo Cáo Tài Chính. Đăng ký tham dự tại đây Mục tiêu khóa học:  Khóa học sẽ giới thiệu tới học viên những thành phần cơ bản của Báo cáo Tài chính, cơ sở...