• Khóa học “Phân tích tài chính bằng Excel”
 • Khóa học “Phân tích tài chính bằng Excel”

 • Kính gửi: Quý Anh Chị học viên Tham gia lớp học:  PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH BẰNG EXCEL Đăng ký tham dự tại đây  Ngày khai giảng TP HCM:    27/05/2017 Thời gian học: Thời lượng: 18h Học phí gốc: 3.500.000 vnd/ 1 học viên Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ còn 2.800.000 VND/1 học viên Học...

 • Khai giảng khóa “Quản lý & Kiểm soát chi phí”
 • Khai giảng khóa “Quản lý & Kiểm soát chi phí”

 •   THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên Thông tin lớp học:  QUẢN LÝ & KIỂM SOÁT CHI PHÍ Đăng ký tham dự tại đây Ngày khai giảng:      20/05/2017       Thời gian học: Thời lượng: 18h Học phí gốc: 3.500.000/ 1 học viên Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ còn 2.800.000 VND/1 học...

 • Khai giảng khóa “Lập và thẩm định dự án đầu tư”
 • Khai giảng khóa “Lập và thẩm định dự án đầu tư”

 • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên Tham gia lớp học:  LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Đăng ký tham dự tại đây Ngày khai giảng:   13/05/2017  Thời gian học: Thời lượng: 18h Học phí gốc: 3.500.000 vnd/ 1 học viên Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ còn 2.800.000...

 • Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro doanh nghiệp
 • Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro doanh nghiệp

 • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên Thông tin lớp học:  KIỂM SOÁT NỘI BỘ & QUẢN TRỊ RỦI RO DOANH NGHIỆP Đăng ký tham dự tại đây Ngày khai giảng:      06/05/2017 Thời gian học: Thời lượng: 18h Học phí gốc: 3.500.000/ 1 học viên Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ...

 • Khai giảng khóa “Hợp Nhất BCTC TT202 Nâng Cao”
 • Khai giảng khóa “Hợp Nhất BCTC TT202 Nâng Cao”

 • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên Thư mời tham gia lớp học:  HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TT202 (NÂNG CAO) Đăng ký tham dự tại đây Ngày khai giảng:    22/04/2017 Thời gian học: Thời lượng: 18h Học phí gốc: 3.500.000/ 1 học viên Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ...

 • Khai giảng khóa “Đọc hiểu & Phân tích báo cáo tài chính”
 • Khai giảng khóa “Đọc hiểu & Phân tích báo cáo tài chính”

 • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên Thông tin lớp học:  ĐỌC HIỂU & PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ngày khai giảng:      22/04/2017 Đăng ký tham dự tại đây Thời gian học: Thời lượng: 18h Học phí gốc: 3.500.000/ 1 học viên Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ còn 2.800.000...