• So sánh chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và Quốc tế (IAS/IFRS)
 • So sánh chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và Quốc tế (IAS/IFRS)

 • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên  Thông tin lớp học:  SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM (VAS) VÀ QUỐC TẾ (IAS/IFRS)  Ngày khai giảng:   14/10/2017 Đăng ký học tại đây Thời gian học:        Thời lượng: 12h Học phí gốc: 2.500.000 vnd/ 1 học viên Giảm học phí khi đăng...

 • Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS-IFRS
 • Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS-IFRS

 • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính mời: Quý Anh Chị học viên  Tham gia lớp học:  Chuyển Đổi Báo Cáo Tài Chính Từ VAS – IFRS  Đăng ký học tại đây Mục tiêu khóa học: Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) đang nhanh chóng trở thành thước đo chung trong giới kế toán,...

 • Khai giảng khóa “Kỹ năng quản lý và lưu trữ hồ sơ”
 • Khai giảng khóa “Kỹ năng quản lý và lưu trữ hồ sơ”

 • THƯ MỜI NHẬP HỌC  Kính gửi: Quý anh chị học viên  Thông tin lớp học:  KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ Đăng ký học tại đây Ngày khai giảng:    09/09/2017  Thời gian học:         Học phí gốc: 1.000.000  VND/ 1 học viên ( Học phí bao gồm phí giảng viên, teabreak giữa giờ, chứng chỉ...

 • Khai giảng khóa “Hợp Nhất Báo Cáo Tài Chính Theo TT202”
 • Khai giảng khóa “Hợp Nhất Báo Cáo Tài Chính Theo TT202”

 • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính mời: Quý Anh Chị học viên  Tham gia lớp học:  HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH (CẬP NHẬT THEO THÔNG TƯ 202 – BỘ TÀI CHÍNH) Đăng ký học tại đây Mục tiêu khóa học: Cung cấp cho người học những tình huống cụ thể của các quy định về...

 • Khai giảng khóa “Kế toán quản trị”
 • Khai giảng khóa “Kế toán quản trị”

 •   THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính mời: Quý Anh Chị học viên  Tham gia lớp học:  Kế toán quản trị Đăng ký học tại đây Mục tiêu khóa học:  Kế toán quản trị là công việc liên quan đến cung cấp các thông tin tài chính nhằm phục vụ hoạt động quản lý của một doanh...

 • Hợp nhất báo cáo tài chính cơ bản
 • Hợp nhất báo cáo tài chính cơ bản

 • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính mời: Quý Anh Chị học viên  Tham gia lớp học:  Hợp Nhất Báo Cáo Tài Chính Cơ Bản Đăng ký học tại đây 1. Mục tiêu khóa học Cung cấp cho người học những tình huống cụ thể của các quy định về lập BCTCHN theo khung pháp lý kế toán...