• Khóa học kỹ năng soạn thảo văn bản
 • Khóa học kỹ năng soạn thảo văn bản

 • THƯ MỜI NHẬP HỌC   Kính gửi: Quý anh chị học viên Thông tin lớp học:  KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN Ngày khai giảng:    09/12/2017 Thời gian học:           Thời lượng: 6h Học phí gốc: 1.000.000 vnd/ 1 học viên Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ còn 800.000 VND/1 học viên Học viên vui...

 • Khóa học Đọc Hiểu và Phân tích Báo cáo tài chính
 • Khóa học Đọc Hiểu và Phân tích Báo cáo tài chính

 • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên Thông tin lớp học:  ĐỌC HIỂU & PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ngày khai giảng:      05/12/2017 Thời gian học: Thời lượng: 18h Học phí gốc: 3.500.000/ 1 học viên Chính sách giảm học phí: Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ còn 2.800.000 VND/1...

 • Khóa học “Tiếng anh chuyên ngành Kế toán- tài chính”
 • Khóa học “Tiếng anh chuyên ngành Kế toán- tài chính”

 • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên Thông tin lớp học:  TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH Ngày khai giảng: 11/12/2017 Lịch học:   Thời lượng: 42h Học phí gốc: 2.500.000/ 1 học viên Chính sách giảm học phí: Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ...

 • Khóa học kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro
 • Khóa học kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro

 • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên Thông tin lớp học: KIỂM SOÁT NỘI BỘ & QUẢN TRỊ RỦI RO Ngày khai giảng: 11/11/2017 Thời gian học: Thời lượng: 18h Học phí gốc: 3.500.000 vnd/ 1 học viên Chính sách giảm học phí: Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ còn 2.800.000...

 • Khai giảng “Quản lý & kiểm soát chi phí”
 • Khai giảng “Quản lý & kiểm soát chi phí”

 • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên  Thông tin lớp học:  QUẢN LÝ & KIỂM SOÁT CHI PHÍ  Đăng ký học tại đây Ngày khai giảng:      18/11/2017        Thời gian học: Thời lượng: 18h Học phí gốc: 3.500.000/ 1 học viên Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ còn 2.800.000 VND/1 học viên Học viên...