• Khóa học “Đọc Hiểu & Phân Tích Báo Cáo Tài Chính”
  • Khóa học “Đọc Hiểu & Phân Tích Báo Cáo Tài Chính”

  • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính mời: Quý Anh Chị học viên  Tham gia lớp học:  Đọc Hiểu & Phân Tích Báo Cáo Tài Chính. Đăng ký tham dự tại đây Mục tiêu khóa học:  Khóa học sẽ giới thiệu tới học viên những thành phần cơ bản của Báo cáo Tài chính, cơ sở...

  • Khóa học”Tiếng Anh Chuyên Ngành Kế Toán Kiểm Toán”
  • Khóa học”Tiếng Anh Chuyên Ngành Kế Toán Kiểm Toán”

  • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên Tham gia lớp học:  TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN Đăng ký tham dự tại đây Ngày khai giảng: 19/02/2017 Thời gian học: Thời lượng: 40h Học phí gốc: 2.500.000/ 1 học viên Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ...

  • Khóa học “Phân tích tài chính bằng Excel”
  • Khóa học “Phân tích tài chính bằng Excel”

  • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên  Tham gia lớp học:  PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH BẰNG EXCEL  Đăng ký tham dự tại đây Ngày khai giảng:    18/02/2017  Thời gian học: Thời lượng: 18h Học phí gốc: 3.500.000 vnd/ 1 học viên Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ còn 2.800.000 VND/1 học...