• So sánh chuẩn mực Kế Toán Việt Nam (VAS) và Quốc Tế (IAS/IFRS)
 • So sánh chuẩn mực Kế Toán Việt Nam (VAS) và Quốc Tế (IAS/IFRS)

 • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên  Thông tin lớp học:  SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM (VAS) VÀ QUỐC TẾ (IAS/IFRS) Đăng ký tham dự tại đây Ngày khai giảng:    25/03/2017  Thời gian học:         Thời lượng: 12h Học phí gốc: 2.500.000 vnd/ 1 học viên Giảm học phí khi đăng kí...

 • Khai giảng khóa “Hợp nhất BCTC TT202 (Nâng cao)”
 • Khai giảng khóa “Hợp nhất BCTC TT202 (Nâng cao)”

 • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên Thư mời tham gia lớp học:  HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TT202 (NÂNG CAO) Đăng ký tham dự tại đây Ngày khai giảng:    18/03/2017 Thời gian học: Thời lượng: 18h Học phí gốc: 3.500.000/ 1 học viên Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ...

 • TP HCM khai giảng khóa “Hợp nhất BCTC TT202 (Cơ bản)”
 • TP HCM khai giảng khóa “Hợp nhất BCTC TT202 (Cơ bản)”

 • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên  Thông tin lớp học:  HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TT202 (CƠ BẢN) Đăng ký tham dự tại đây  Ngày khai giảng:    11/03/2017  Thời gian học: Thời lượng: 18h  Học phí gốc: 3.500.000/ 1 học viên Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ còn 2.800.000...

 • Khóa học “Đọc Hiểu & Phân Tích Báo Cáo Tài Chính”
 • Khóa học “Đọc Hiểu & Phân Tích Báo Cáo Tài Chính”

 • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính mời: Quý Anh Chị học viên  Tham gia lớp học:  Đọc Hiểu & Phân Tích Báo Cáo Tài Chính. Đăng ký tham dự tại đây Mục tiêu khóa học:  Khóa học sẽ giới thiệu tới học viên những thành phần cơ bản của Báo cáo Tài chính, cơ sở...