• Khóa học”Tiếng Anh Chuyên Ngành Kế Toán Kiểm Toán”
  • Khóa học”Tiếng Anh Chuyên Ngành Kế Toán Kiểm Toán”

  • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên Tham gia lớp học:  TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN Đăng ký tham dự tại đây Ngày khai giảng: 19/02/2017 Thời gian học: Thời lượng: 40h Học phí gốc: 2.500.000/ 1 học viên Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ...

  • Khóa học “Phân tích tài chính bằng Excel”
  • Khóa học “Phân tích tài chính bằng Excel”

  • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên  Tham gia lớp học:  PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH BẰNG EXCEL  Đăng ký tham dự tại đây Ngày khai giảng:    18/02/2017  Thời gian học: Thời lượng: 18h Học phí gốc: 3.500.000 vnd/ 1 học viên Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ còn 2.800.000 VND/1 học...

  • Khóa học “Đọc hiểu & Phân tích Báo cáo Tài chính”
  • Khóa học “Đọc hiểu & Phân tích Báo cáo Tài chính”

  • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên  Tham gia lớp học:  ĐỌC HIỂU & PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  Ngày khai giảng:      27/11/2016  Thời gian học:     Thời lượng: 18h (4 buổi) Học phí gốc: 3.500.000/ 1 học viên Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ còn 2.800.000 VND/1 học viên Địa...