• Khóa học “Ứng dụng  Dashboard Reporting trong Excel”
  • Khóa học “Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel”

  • Dashboard Reporting là một trong những công cụ giúp nhà quản trị theo dõi và quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất hiện nay. DASHBOARD LÀ GÌ? Dashboard là một giao diện số trực quan được sử dụng để thu thập và tổng hợp dữ liệu...

  • Nắm bắt thay đổi, định hình tương lai
  • Nắm bắt thay đổi, định hình tương lai

  • Sự bùng nổ của công nghệ số đã thay đổi cách vận hành của các doanh nghiệp, tạo ra thách thức không nhỏ đối với ngành kế toán tài chính. Ngày nay, không chỉ cần có niềm đam mê với con số, nhạy bén ứng dụng thực tế và sự...