• ACCA chào đón 130 hội viên mới
  • ACCA chào đón 130 hội viên mới

  • Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) đã tổ chức buổi lễ chào đón 130 hội viên mới trên tòan quốc vào ngày 15 tháng 4 năm 2014 taị Hà Nội và ngày 16 tháng 4 năm 2014 tại Tp. Hồ Chí Minh. Buổi lễ có sự tham...

  • TCBC về chương trình hỗ trợ của ACCA năm 2013
  • TCBC về chương trình hỗ trợ của ACCA năm 2013

  •  THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tp. Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 7 năm 2013: Với hơn 434,000 học viên và 154.000 hội viên hiện là các kế toán kiểm toán viên chuyên nghiệp đang hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, kế toán và kiếm toán tại hơn 170 quốc...