Các quy định về thuế

Thông tư 06 - Quy định mới về thuế GTGT hiệu lực từ 01-03-2012

(Nguồn: Webketoan | Ngày: 09/03/2012 | Lượt xem: 81862)

Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012

Thông tư này hướng dẫn việc kê khai, tính thuế, phát hành Hóa đơn, hoàn thuế GTGT dựa theo những thay đổi về chính sách thuế GTGT của Nghị định số 121/2011/NĐ-CP, áp dụng cùng thời điểm hiệu lực với Nghị định này, tức ngày 1/3/2012

Thông tư quy định 26 nhóm hàng hóa, dịch vụ được miễn tính thuế GTGT (tức không tính thuế GTGT đầu ra và cũng không được khấu trừ/hoàn thuế GTGT đầu vào); quy định 6 trường hợp được miễn nộp thuế GTGT. Thuế suất GTGT sẽ áp dụng thống nhất không phân biệt là sản xuất trong nước, hay nhập khẩu

Thông tư này thay thế Thông tư số 129/2008/TT-BTC và Thông tư số 112/2009/TT-BTC ngày 02.06.2009 của Bộ Tài chính. Bãi bỏ việc tạm hoàn 90% thuế GTGT đầu vào đối với hàng xuất khẩu quy định tại Thông tư số 94/2010/TT-BTC.

Download văn bản thông tư 06 tại thư viện Webketoan

Download thong tu 06 ve thue gtgt

 

 

 Xin mời tham khảo Thuế GTGT tại trang Tư vấn kế toán

Các tin khác