Categories

Viewing: 4.00

THÔNG TIN VĂN BẢN

Nghị định số 129/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất