Categories

Showing All Files In: Phầm mềm HTKK ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Phần mềm HTKK 3.2.3

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.3

Date: 17/04/2014

Ngày hiệu lực:

Phần mềm HTKK 3.2.1 (Cập nhật 03/03/2014)

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.0 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính và quyết toán thuế TNCN năm 2013

Cập nhật bản 03/03/2014

Date: 03/03/2014

Ngày hiệu lực:

Phần mềm HTKK 3.1.7

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.1.7, và ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.2.11 hỗ trợ Người nộp thuế kê khai thuế từ ngày 01/7/2013 theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật thuế GTGT, TNDN, TNCN và Thông tư số 64/2013/TT-BTC về hoá đơn

Date: 01/07/2012

Ngày hiệu lực: 08-08-2013

Phần mềm HTKK 2.5.5 phát hành ngày 03/08/2011

Song song với bản 3.0 mới ban hành, các bạn cần cài thêm bộ này để có thể xem lại các báo cáo đã phát sinh trước đây.

Date: 03/08/2011

Ngày hiệu lực: