• Talkshow – Thấu hiểu báo cáo quản trị
  • Talkshow – Thấu hiểu báo cáo quản trị

  • Người lập được báo cáo quản trị thành công là người hiểu được câu chuyện quá khứ, hiện tại và có năng lực dự báo câu chuyện tương lai cho doanh nghiệp.  Thứ bạn có là những dữ liệu thực tế của công ty bạn đang làm hằng ngày, thứ bạn...