• Top 5 phần mềm ERP tốt nhất hiện nay
  • Top 5 phần mềm ERP tốt nhất hiện nay

  • ERP là một phần mềm tích hợp toàn bộ hệ thống quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh giúp cho các doanh nghiệp có thể thực hiện các hoạt động theo luồng quy trình công việc. Cơ sở dữ liệu được tích hợp, thống nhất trên cùng hệ thống...

  • Cuộc thi “The Banker 2020” – Tín dụng Ngân hàng
  • Cuộc thi “The Banker 2020” – Tín dụng Ngân hàng

  • Tiếp nối sự thành công của The Banker 2018, CLB Nhà Ngân hàng Tương lai trực thuộc Đoàn Thanh niên Trường Đại học Ngoại thương dưới sự bảo trợ chuyên môn của Khoa Tài chính - Ngân hàng, tổ chức cuộc thi “The Banker 2020” - Tín dụng Ngân hàng.  Với...

  • Lớp ôn thi Công chức 2020 từ 25/9/2020 đến 3/10/2020
  • Lớp ôn thi Công chức 2020 từ 25/9/2020 đến 3/10/2020

  •   Giảng viên: Bà Nguyễn Thị Cúc – Chuyên gia Thuế cao cấp, Chủ tịch hội Tư vấn thuế Việt Nam, Trọng tài viên trung tâm trọng tài Quốc tế (VIAC) Bà Nguyễn Thị Cúc có hơn 45 năm kinh nghiệm trong ngành thuế, tư vấn thuế. Bà đã trực tiếp tham gia soạn thảo,...