• Cuộc thi “The Banker 2020” – Tín dụng Ngân hàng
  • Cuộc thi “The Banker 2020” – Tín dụng Ngân hàng

  • Tiếp nối sự thành công của The Banker 2018, CLB Nhà Ngân hàng Tương lai trực thuộc Đoàn Thanh niên Trường Đại học Ngoại thương dưới sự bảo trợ chuyên môn của Khoa Tài chính - Ngân hàng, tổ chức cuộc thi “The Banker 2020” - Tín dụng Ngân hàng.  Với...

  • Lớp ôn thi Công chức 2020 từ 25/9/2020 đến 3/10/2020
  • Lớp ôn thi Công chức 2020 từ 25/9/2020 đến 3/10/2020

  •   Giảng viên: Bà Nguyễn Thị Cúc – Chuyên gia Thuế cao cấp, Chủ tịch hội Tư vấn thuế Việt Nam, Trọng tài viên trung tâm trọng tài Quốc tế (VIAC) Bà Nguyễn Thị Cúc có hơn 45 năm kinh nghiệm trong ngành thuế, tư vấn thuế. Bà đã trực tiếp tham gia soạn thảo,...

  • Chuyển đổi số là gì? What is Digital Transformation?
  • Chuyển đổi số là gì? What is Digital Transformation?

  • Chuyển đổi số là gì? What is Digital Transformation? Chuyển đổi số (CĐS), Digital Transformation hiện đang là vấn đề thời sự. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ CĐS là gì. Bài viết có mong muốn tổng hợp một số tài liệu trên internet để làm rõ về CĐS,...