• THÔNG CÁO BÁO CHÍ
  • THÔNG CÁO BÁO CHÍ

  • Công ty TRG International công bố nhận diện thương hiệu mới   Tp. Hồ Chí Minh – Ngày 01 tháng 11 năm 2012 – TRG công bố nhận diện thương hiệu mới.     Ông Rick Yvanovich, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của TRG cho biết: “Trải qua hơn 18 năm thành...