• Dân Kế Toán Đi Học Mini MBA.
  • Dân Kế Toán Đi Học Mini MBA.

  • Mini MBA của Viện Quản trị Kinh doanh FSB, trường ĐH FPT là khóa học chuyên đào tạo cho CEO và các cấp quản trị doanh nghiệp. Khóa học này cũng phù hợp và thu hút nhiều “dân kế toán” tham gia. Tại sao Mini MBA là phù hợp cho...