• THÔNG CÁO BÁO CHÍ
  • THÔNG CÁO BÁO CHÍ

  • Công ty TRG International công bố nhận diện thương hiệu mới   Tp. Hồ Chí Minh – Ngày 01 tháng 11 năm 2012 – TRG công bố nhận diện thương hiệu mới.     Ông Rick Yvanovich, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của TRG cho biết: “Trải qua hơn 18 năm thành...

  • Chuỗi chương trình hội thảo và học thử
  • Chuỗi chương trình hội thảo và học thử

  • Chuỗi chương trình hội thảo và học thử Kế Toán Quản Trị Hoa Kỳ (Certified Management Accountant) Sự khác biệt cung cầu này cho thấy kiến thức và kỹ năng kế toán quản trị và quản trị tài chính doanh nghiệp đang “thiếu hụt” và “nóng” tại các doanh nghiệp hiện...