HỘI THẢO HỆ THỐNG BÁO CÁO QUẢN TRỊ (PERFORMANCE REPORTS)

Đăng bởi: Thư Phạm - Wednesday 20/09/2023 - 2454 lượt xem.

HỘI THẢO HỆ THỐNG BÁO CÁO QUẢN TRỊ (PERFORMANCE REPORTS)

Thời gian: 2h-4h, thứ 7 ngày 23/9/2023
Hình thức hội thảo: online.
Đơn vị đồng tổ chức: Công ty Cổ Phẩn Tư Vấn SaoNam & Web Kế toán
Đối tượng: 1. Doanh Chủ; 2. Giới tài chính, Kế toán; 3. Giám đốc, trưởng phòng chức năng
Diễn giả: TS Trần Xuân Nam (Oxford DBA) với 40 năm là CFO, CEO các tập đoàn đa quốc gia, Công ty lớn, vừa Việt nam, tác giả bộ sách Kế toán Tài Chính phổ biến nhất Việt Nam.

***
DẪN NHẬP: Tại sao các tập đoàn đa quốc gia lại quản trị hiệu quả và phát triển bền vững tại hàng trăm quốc gia? Sự khác biệt giữa họ với các công ty chưa thành công là gì? Nhiều công ty VN đăng gặp phải vấn đề lớn về hệ thống quản trị như:
1. Sử dụng thông tin tài chính từ Kế toán tài chính cho việc quản trị nên số liệu không hỗ trợ nhà quản trị ra quyết định. Dẫn đến quyết định có thể sai nghiêm trọng, làm trượt thầu, mất đơn hàng, không tối ưu hóa các nguồn lực có hạn…
2. KHÔNG có hệ thống kế hoạch thực thụ nên Không chuẩn bị trước cho các sự thay đổi, Không liên kết tốt hoạt động các bộ phận, Không thấy trước được các điểm thắt nút cổ chai?
3. KHÔNG có hệ thống báo cáo quản trị cho từng vị trí quản trị nên không biết được từng bộ phận có vấn đề gì cần hoàn thiện. Khi có vấn đề không rõ ai phải chịu trách nhiệm? cần làm gì?

Để giúp bạn có cái nhìn tổng quan về Hệ thống báo cáo quản trị, mời bạn tham gia hội thảo:

HỆ THỐNG BÁO CÁO QUẢN TRỊ (PERFORMANCE REPORTS)
theo các thông lệ quốc tế và các thực tế tốt nhất (Best Practices).

NỘI DUNG HỘI THẢO: Bạn sẽ hiểu các nguyên tắc và cách ứng dựng của HỆ THỐNG BÁO CÁO QUẢN TRỊ theo thông lệ quốc tế để ra quyết định và quản trị Công ty, gồm:
1. Thiết lập và sử dụng các thông tin tài chính phù hợp cho việc ra các quyết định về Marketing, bán hàng, sản xuất, chuỗi cung ứng (Giá bán nào? Chiến lược sản phẩm nào? khác hàng nào?…)
2. Kỹ thuật lập dự báo nhu cầu, lập ngân sách tổng thể theo năm, tháng để kết nối các khối, ban, phòng với nhau, hoạt động hiệu quả hơn, biết tập trung quản trị các hoạt động quan trọng.
3. Lập và sử dụng các bộ báo cáo quản trị cho từng vị trí quản lý, so sánh thực hiện với kế hoạch, với các kỳ trước, giúp kiểm soát tổng thể và từng bộ phận theo trách nhiệm của họ.
4. Phân tích chỉ rõ vấn đề cần xem xét, tìm nguyên nhân và ra quyết định điều chỉnh phù hợp.
5. Nguyên tắc phân bổ chi phí, tính giá thành sản phẩm để quản trị sản xuất, bán hàng…
6. Hiểu được các hạn chế của hệ thống kế toán, tài chính VN, để điều chỉnh và sử dụng tốt hơn.
Hãy đăng ký ngay, hãy để chúng tôi giúp bạn trở thành nhà quản trị giỏi và thành công hơn!

Mọi người đăng kí tham gia: Tại đây

Diễn đàn Webketoan