• Liên quan đến việc nộp BCTC thông tư 133
 • Liên quan đến việc nộp BCTC thông tư 133

 • Vừa rồi có  nhiều doanh nghiệp nộp BCTC năm 2017 theo quyết định 48/QĐ-BTC và chủ quan không nộp lại. Với những trường hợp như vậy có bị phạt hay không, hãy xem Tổng cục thuế hướng dẫn thế nào nhé (Công văn 1980/TCT-KK, ngày 23/05/2018) - Người nộp thuế là doanh...

 • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5/2018
 • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5/2018

 • Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 05 năm 2018, (Thông báo số 1862/TB-KBNN, ngày 02/5/2018) áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau: 1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla...

 • Thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ Tháng 04/2018
 • Thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ Tháng 04/2018

 • Ngày 30/03/2018  vừa qua, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 1330/TB-KBNN. Theo thông báo này thì tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 04 năm 2018, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau: 1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng...

 • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03 năm 2018
 • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03 năm 2018

 • Kho bạc Nhà nước vừa thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 03 năm 2018 (Thông báo 755/TB-KBNN, ngày 28/02/2018), áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau: 1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla...

 • Thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02 năm 2018
 • Thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02 năm 2018

 • Kho bạc nhà nước vừa ban  hành thông báo 444/TB-KBNN vào ngày 31/01/2018 [caption id="" align="aligncenter" width="484"]                                 Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet[/caption] Thông báo tỷ giá hạch toán kế toán áp dụng thống nhất trên phạm...

 • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ Tháng 12/2017
 • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ Tháng 12/2017

 • Ngày 30/11/2017, Bộ tài chính ban hành thông báo 5720/TB-KBNN Theo đó thông báo:  1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 12 năm 2017 là 1 USD = 22.451 đồng, giảm 14 đồng so với tỷ giá tháng 11/2017 (22.465 đồng/USD, Thông báo số 5221/TB-KBNN...